ארכיון תג: Casey Affleck

אוסקר 2017 Oscars

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea

אני יכולה להעיד על עצמי שאני אוהבת מאוד קולנוע, תמיד אהבתי, עוד משחר ילדותי. מאז ומעולם, אחרי קריאת ספרים (הריני תולעת ידועה), סיפור קולנועי עשוי היטב תמיד עשה לי את זה.

I can say about myself that I love the movies very much, I always have, since my childhood. Since ever, after reading books (as a known bookworm), a good well done cinematic story, aka screenplay, always appealed to me.

איני יודעת את הסיבה לכך, אך טקס פרסי האוסקר מעולם לא דיבר אלי ומעולם לא היה לי חשוב לדעת (וודאי לא לשנן) מי זכה בפרס, גם לא בקטגוריות "החשובות" כגון: הסרט הכי טוב, השחקן הכי טוב והשחקנית הכי טובה. מה לעשות, טריויה אינה תחום חזק אצלי.

I don't know the reason, but the Academy Awards ceremony was never important to me, and I never find it important to know (let alone to memorize) who won, not even the "important" categories, such as the best film, best actor and best actress. What can I say, trivia isn't one of my strongest points.

אני בוחרת לצפות בסרט בעיקר לפי הנושא שלו, אם יש לו סיפור טוב, וגם לפעמים לפי השחקניות והשחקנים. כבר מזה מספר ניכר של שנים, שסרטים הזוכים באוסקר אינם מי-יודעת-מה לדעתי וכלל לא לטעמי, אז מה זה צריך להיות לי חשוב אם אלה היו מועמדים או אפילו זכו?

I chose to watch a movie mainly according its subject, if it has a good story; and sometimes, also according the actresses and actors. Since a significant number of years, Oscar winners' movies aren't to my taste at all, so why should I care if they were nominated or even won?

לפני שבוע, יצא לי לצפות בסרט המצוין "מנצ'סטר ליד הים". מדי פעם, חבל שאלה מתי מעט, יוצאות יצירות מופת שהכל גומרין עליהן את ההלל וגם אני נשבית בקסמן. לדאבוני, ישנן פעמים רבות המלצות על סרטים שאני שומעת ברדיו או קוראת ברשת ואני שואלת את עצמי ואת כל היקום על מה ההמלצה, אחרי שבזבזתי זמן לצפות בהם ללא כל הצדקה. הפעם, לא ראיתי אף אתר שלא יצא מגדרו להמליץ. הסרט אכן מצוין. כל כך שונה מהזבל שמאכילים אותנו עם כל הפירוטכניקה המעצבנת. עדיין לא התאוששתי מהסיפור השטותי והמיותר של אווטאר. מה כבר ביקשתי, שיהיה סיפור טוב? זה יותר מדי לבקש?

A week ago, I got to watch the excellent movie "Manchester by the Sea". From time to time, alas they are rare, masterpieces are released, and everybody praises them, and I also am captivated by them. Disappointingly, many times I read in the internet or hear on the radio good reviews of movies that I have to ask myself and the whole universe what is this about, after I spent time to watch them without any justification. This time, I didn't see any site that wasn't excited by this movie. All recommended, and this is really excellent. So much different from the trash they show us with all the irritating pyrotechnics. I haven't yet recovered from the stupid unnecessary story of Avatar. What did I ask, of a good story? Is it too much to ask?

במקרה האזנתי הבוקר לחדשות וגם הצלחתי להפנימן, כשבישרו על זכיית הסרט בקטגוריית התסריט המקורי הכי טוב והשחקן הכי טוב (קייסי אפלק). אין ספק – שתי הזכיות בהחלט ראויות. היום שלי התחיל ברגל ימין.

By chance I listened to the news this morning and I even managed to assimilate when they said that the movie won the Best Original Screenplay and the Best Actor (Casey Affleck). No doubt – both winnings are most appropriate. My day started on the right foot.

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea