ארכיון תג: cats in the garbage

חתול בזבל Cat in the Garbage

חתול מחטט בזבל, הרבנים משגיחים Cat rummaging through the garbage, rabbis supervise

חתול מחטט בזבל, הרבנים משגיחים   Cat rummaging through the garbage, rabbis supervise

שבת, 11 בבוקר. אני יוצאת לשאוף קצת אויר צח, אבל זה בלתי אפשרי בחדרה. אין אויר צח, יש ערמות של זבל בכל מקום.

Shabbat, 11 o'clock. I go out for some fresh air, but it's impossible in Hadera. There's no fresh air, there are pile of garbage everywhere.

חתול מחטט בזבל ללא השגחת הרבנות Cat rummaging through the garbage without rabbis' supervision

חתול מחטט בזבל ללא השגחת הרבנות   Cat rummaging through the garbage without rabbis' supervision

Simon's Cat – A Day in the Life of a Cat Owner