ארכיון תג: Christmas Eve

ערב חג המולד 2017 Christmas Eve

חג מולד שמח ! Merry Christmas

חג מולד שמח ! Merry Christmas

העולם מכין עצמו לחגוג הלילה בחצות את הולדתו של היהודי. אצלנו, במדינת ישראל, ארץ היהודים, יום חול רגיל.

The world is preparing itself to celebrate the birth of the Jew at midnight. We, in Israel, the land of the Jews, have a normal weekday.

 

סנטה קלאוס ואני Santa Claus and me

סנטה קלאוס ואני Santa Claus and me

תמונות שצילמתי בנצרת בערב חג המולד 2011

Photos I've taken in Nazareth on Christmas Eve 2012

נר ראשון של חנוכה ה'תשע"ז First Hanukkah Candle 5777

חג חנוכה שמח Happy Hanukkah

חג חנוכה שמח Happy Hanukkah

 

הערב, זה מאותם מאורעות נדירים בהם חג החנוכה וחג המולד חלים בו זמנית. המוני בית ישראל נוהרין לחזות בכיף של הדלקת הנר הראשון של חנוכה ובמחזה המרהיב של עץ חג המולד המואר המוצב בכמה ככרות מרכזיים בערי ישראל.

This evening is one of the rare events when we have Hanukkah and Christmas at the same time. The whole of Israel flow to joyfully watch the fun of lighting the first Hanukkah Candle, as well as the spectacular view of the lighted Christmas tree which is placed in some main squares of Israeli cities.

חנוכיה על רקע עץ חג המולד Hanukkah menorah on Christmas tree

חנוכיה על רקע עץ חג המולד Hanukkah menorah on Christmas tree