ארכיון תג: dancing class

בנדנה Bandanna

Molang – The Bandanna

"למה אינך שמה לך בנדנה?" היא מלטפת לי את השיער. "כך לא יכנסו לך השערות לעיניים ויהיה לך נוח יותר." אני נרתעת ממנה. איני אוהבת שנשים זרות נוגעות בי, גם לא בשיער.

"Why don't you tie a bandanna?" She strokes my hair. "That way your hair will not get into your eyes and you'll be more comfortable." I recoil from her. I don't like strangers touching me, not even women and not even my hair.

"בואי הנה, לאן את הולכת?" היא מתקרצצת עלי.

אוף! אני חושבת לעצמי. עוד נודניקית שיהיה לי קשה לנער מעלי. באתי לחוג כדי לרקוד, לא למצוא מישהי.

"Come here, where are you going?" She leeches on me.

Ugh! I think to myself. Another nuisance that would be hard for me to shake off. I came here to to dance, not to find anyone.

 

מזוית עיני אני מבחינה במדריכה שלנו הצועדת לכיוון המכשיר שמפיק את המוזיקה ולפני שהנודניקית תשתלט עלי, אני זזה במהירות אחורה, תרה אחר מישהי להזמינה לרקוד איתי. היה שוה.

From the corner of my eye I notice our guide walking toward the music device to start our dancing class, and before the nuisance takes over me, I quickly move backwards, looking for someone to invite her to dance with me. It was worth it.

Ben Gonsioroski – Yellow Bandana