ארכיון תג: dancing

אופטימיות Optimism

רוקדות באופטימיות מתוך תקוה לזכות Dancing optimistically hoping to win

רוקדות באופטימיות מתוך תקוה לזכות   Dancing optimistically hoping to win

נולדתי אופטימית. מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד ציפיתי לדברים טובים שיתרחשו בחיי. אני עדיין אופטימית.

I was born optimistic. Since I can remember, I've always expected good things to happen in my life. I'm still optimistic.

 

בתנופה ! In full swing

בתנופה ! In full swing

 

***

ענין של שליטה A Matter of Control

Dance Club – Muestra Julio 2017 – Bachata Same Gender

 

היא הזמינה אותי לחוג הריקוד שלה. "בואי", אמרה, "יהיה כיף, כולנו רק נשים שם." אני אוהבת לרקוד, אז הלכתי.

She invited me to her dance class. "Come", she said, "it'll be fun, we're all only women there." I love to dance, so I went.

מעולם לא רקדתי עם אשה זרה לפני כן. רקדתי עם מספר נשים איתן יצאתי, אותן הכרתי קודם לכן, אך תמיד זה היה בפרטיות של בתינו, מעולם לא בפומבי. איני יודעת איך לרקוד בפומבי עם אשה. זה לא משהו שאת עושה בחתונות, בעיקר לא משפחתיות, גם אם באת עם בת זוג.

I never danced with a strange woman before. I danced with several women I had dated, whom I had known previously, but it was always in the privacy of our homes, never in public. I do not know how to dance in public with a woman. It's not something you do at weddings, especially not at family weddings, even if you come with a female partner.

Laura Cosoi & Adriela Morar – Tango

היא עמדה לידי ואני בקושי נשמתי. הקצב של המוזיקה היה מדהים, אי אפשר היה שלא לנוע לפיו, אך לא העזתי ליזום. היא הושיטה לי את ידה ואני זרמתי איתה.

She stood next to me and I could barely breathe. The rhythm of the music was amazing, it was impossible to stand still, but I did not dare to initiate. She held out her hand and I flowed along with her.

לרקוד, לחיות Dancing, Living

Cliff Richard and The ShadowsDo You Wanna Dance

 

הצלליות על הקירות נעו בקצב הרוקדות. מהיר, איטי, בהתאם למוזיקה.

The silhouettes on the walls moved at the pace of the dancers. Fast, slow, according to the music played.

 

Cliff Richard and The Shadows – Move It

פורים שמח!

Happy Purim!

שירנה, שמחנה והיינה מאושרות

Sing, dance and be happy

חג פורים שמח ומבדח Happy and Funny Purim

חג פורים

חג פורים שמח לילדים ה'תשע"ד 2014  Happy Purim for the children

ובישוב קציר צהלה ושמחה. בית לולה, הוא בית העם שלנו, אם היינו קיבוץ, מלא מפה לפה ברוקדות ורוקדים, צוהלות וצוהלים, המניפים רגליים אל על, מגרונם בוקעים שירי פורים עליזים, שירי עם ובוקרים כיד הדי-ג'י הקלה על הצלילים. והיין, כמובן, נשפך כמים, נערה אל קרבנו עוד ועוד ועוד.

The settlement of Katzir cheered and rejoiced. Beit Lula, our assembly hall, if we were a kibbutz, is full of people dancing, joyous and cheerful, waving their feet up, jubilant Purim songs bursting from their throats, folk and cowboys' songs as the hands of the DJ relieved the sounds. And the wine, of course, spilled like water, poured into us more and more and more.

יום ששי, שתיים אחרי חצות. בית לולה מתחיל להתרוקן. תהלוכה רבת שיכורים משוטטת באמצע הלילה ושרה ושרה ושרה… עד דלא ידע. ביאטריס ואני עם החוגגות, גם אנחנו לא ממש יציבות על רגלינו ומתנודדות כמו השאר. קרררררררר, האף קופא לנו, אבל בתוך תוכנו חם מכמויות היין האדירות שצרכנו. אינני זוכרת מתי שתיתי כל כך הרבה. הראש מסתובב לי ואני רואה את העולם מבעד לעיגולים זזים, בלי להצליח למקד את העיניים. הכל נראה כפול. אני עוצמת עין אחת והרחוב מסתדר לי. פוקחת אותה והכל שב להיות זוגי וישנם כמה עצמים שמתעצמים גם לכדי שלישיה ורביעיה.

Friday, two after midnight. Beit Lola begins to empty. A very drunken procession roamed in the middle of the night and sings and sings and sings… Unaware of what's happening. Béatrice and I are with the celebrations, we are not quite steady on our feet ourselves, and we are swaying like the rest. It's colllllld, our nose freezes, but inside our body it's warm due to the huge quantities of wine we consumed. I don't remember when I ever drank so much. My head is spinning and I see the world through moving circles, unable to focus my eyes. Everything looks double. I close one eye and the street gets organized. I open it and everything becomes double again, and there are some objects that grow into a trio and a fourth.

אין לי מושג איך ולמה זה קרה, אך ביאטריס סיפרה לי שפתאום נעמדתי באמצע הכיכר, מסביבי אנשים שמחים, והתחלתי לדקלם בשפה זרה לה:

קוּקעריקו, די מאמע איז נישט דא

וי איז זי גיפארן?

קיין מלאבעס.

וואס וועט זי ברענגען?

א טופ מיט קאבע.

וי וועט זי דאס שטעלן?

אינטע די טיר.

ווער וועט דאס טרינקען?

איך מי דיר.

I have no idea how and why it happened, but Béatrice told me that suddenly I stood in the middle of the square, around me happy people, and began to recite in a foreign language she didn't know:

Kukeriku, di mame is nisgt du.

Vi is zi gifurn?

Kein Melaves.

Vus vet zi brengen?

A top mit kave.

Vi vet zi dus shteln?

Inte di tir.

Ver vet dus trinken?

Ich mit dir.

ביאטריס טענה שהחבורה מחאה לי כפיים בהתלהבות ודרשה לשמוע שוב ולדקלם יחד איתי עוד ועוד. לדבריה, עשינו את זה לפחות 10 פעמים ואפילו היא כבר למדה לדקלם את זה בעל פה. אני פותחת לה עיניים בגודל של צלחות כשהיא מדגימה לי איך עמדתי ודיקלמתי, מתעלמת מהקור ומהעובדה שדחקה בי כל הזמן למהר הביתה. אני נמסה למשמע מבטאה הצרפתי באידיש. אי אפשר לחשוד בביאטריס שזו תדע את שפת אמי, קל וחומר דקלום שלימדה אותי הורתי בילדותי, כך שאני מאמינה לה שכך קרה, למרות שאינני זוכרת דבר מכל זה.

Béatrice claimed that the group applauded me enthusiastically and demanded to hear again and recite along with me more and more. According to her, we did it at least 10 times and even she has learned to recite it by heart. I open to her eyes the size of plates as she demonstrates how I stood and recited, ignoring the cold and the fact that she kept pushing me all the time to go home. I'm melting at the sound of her French accent in Yiddish. You can't suspect Béatrice to know my mother tongue, let alone a recital that my mother taught me as a child, so I believe her that it happened, even though I don't remember any of it.

במשפט אחד:

איני צריכה לזכור או להזכר – הכל מצולם ומתועד בוידאו אצלה בטלפון הנייד.

 

In One sentence:

I don't have to remember or be reminded – everything is filmed and documented on her cell phone.

חג פורים שמח לילדים ולמבוגרים תשעד 2014

חג פורים שמח לילדים ולמבוגרים ה'תשע"ד 2014  Happy Purim for the children

ובעברית:

קוקוריקו, אמא איננה.

לאן נסעה היא?

למלאבס (היא פתח תקוה של פעם).

מה היא תביא?

סיר עם קפה.

היכן היא תשים?

מאחורי הדלת.

מי ישתה זאת?

את ואני.

In English:

Cock-a-doodle-doo, mother is gone

Where did she go?

To Melabes (the name of Petah Tikva in the past)

What would she bring?

A pot with coffee.

Where would she put it?

behind the door.

Who would drink it?

you and me.

♀♀

לכבוד פורים, כמה חיוכים 😉

ניר וגלי – אין דברים כאלה

הערוץ של ניר וגלי