ארכיון תג: departure is hard

חלק ממך A Part of You

Ocean Jet – A Part of You

בזמן שבין הלילה של יום ראשון להשכם בבוקר יום שני, אני ישנה והיא באויר, חוזרת לביתה. אנחנו חיות מסופשבוע אחד למשנהו.

At the time between Sunday night and early Monday morning, I sleep and she is in the air, returning home. We live from one weekend to another.

שנים אני מיחלת לבת זוג שתגור איתי תחת אותה קורת גג, אך זה לא קורה. אילוצי החיים.

For years I have been craving for a spouse who will live with me under the same roof, but that doesn't happen. The constraints of life.

במשפט אחד:

קשה הפרידה.

In one sentence:

Departure is hard.

 

ג'ון לג'נד – כל כולי

John LegendAll of Me