ארכיון תג: #developingyoureye

נצחון Triumph

נצחון, קליעה לסל  Triumph, shooting into the basket

נצחון, קליעה לסל   Triumph, shooting into the basket

האסוציאציה הראשונה שעולה בי למשמע המלה נצחון היא כדורסל הנכנס לסל. נצחון.

The first association that comes to me when I hear the word victory is basketball entering the basket. Triumph.

 

 

#developingyoureye

כפול Double

זוג Pair

זוג   Pair

אין זה משנה איזה סוג, מין או מגדר אנחנו, תמיד נוכל לחיות זו לצד זו, זה לצד זה, זו לצד זה, זה לצד זו וכיו"ב. תמיד. רק שהפוליטיקאים לא יסכסכו בינינו.

No matter what kind of type we are, what sex or gender, we can always live side by side, women with women, men with men, women with men, men with women etc. Always. Just that the politicians will not instigate quarrels between us.

 

#developingyoureye

 

קצה Edge

קצוות חדים Sharp edges

קצוות חדים   Sharp edges

ישנם אנשים אליהם אסור להתקרב, הם דוקרים.

There are people one shouldn't get near them, they are prickly.

קצוות חדים מקרוב Sharp edges close up

קצוות חדים מקרוב   Sharp edges close up

זכוכית Glass

 

מבעד לחלון Through the window

מבעד לחלון   Through the window

מה רואה הילדה מבעד לחלון?

What does the child see through the window?

 

תמונת נוף Landscape

לצלם נוף, זו לא חוכמה כל כך גדולה. כולה ללחוץ על הכפתור והנה הטבע במלוא הדרו.

Taking a landscape photo is not so hard. All you need to do is press the button and here is nature in all its glory.

בתים בבניה בטבע Houses built in nature

בתים בבניה בטבע   Houses built in nature

רגע בתנועה Moment in Motion

מסוק על ים סוער A helicopter over stormy sea

מסוק עלי ים סוער   A helicopter over stormy sea

פעמים רבות תהיתי איך לתפוס את הרגע בתנועתו ואיך לשמר אותו.

I have often wondered how to grasp the moment in its movement and how to preserve it.

מסוק עלי ים סוער A helicopter over stormy sea

מסוק בשמיים בין עננים   A helicopter in the sky among clouds

עולם טבעי Natural World

טבע בעיר Nature in the city

טבע בעיר   Nature in the city

 

 

טבע בחוף הים   Nature at the beach

טבע בחוף הים   Nature at the beach

 

 

 

קנה מידה Scale

עץ וצלליו A tree and its shadows

עץ וצלליו   A tree and its shadows

בחיים, מומלץ לקחת דברים בפרופורציות. מה שנראה לנו ענק – למישהו אחר זה יראה זעיר ולהפך.

In life, it is recommended to take things in proportion . What seems huge to us – to someone else it will look tiny, and vice versa.

אחת הדוגמאות המובהקות היא כשאנו חוזרות למחוזות ילדותינו. דברים שנראו לנו אז עצומים, נראים לנו הרבה יותר קטנים בפרופורציות האמיתיות של מרומי בגרותנו. עד שנפגשנו איתם שוב, אחרי שנים שלא היינו במקום, זכרנו אותם הרבה יותר גדולים במשך כל הזמן שעבר.

One of the most obvious examples is when we return to the places we grew up during our childhood. Things that seemed enormous to us at the time, seem much smaller to us in the true proportions of our adulthood. Until we met them again, after years we were not there, we remembered them much bigger during all the time that passed.

מִסְתּוֹרִין Mystery

לילה ברחוב. מה יש מעבר לפינה? Night on the street. What's around the corner?

לילה ברחוב. מה יש מעבר לפינה?   Night on the street. What's around the corner

כשחושבות על מסתורין, הדבר הראשון שעולה על הדעת זה פחד. כשנרגעות, מבינות שמסתורין יכול להיות קשור לדבר מרתק, מעניין, לאו דוקא מפחיד, אלא מסתורי, עלום, משהו שטרם למדנו עליו.

When you think of a mystery, the first thing that comes to mind is fear. When you relax, you realize that mystery can be connected to something fascinating, interesting, not necessarily frightening, but mysterious, obscure, something we have not yet learned about.

בתמונה הזו, אותה צילמתי ברחוב בו אני גרה, אפשר לראות בחושך את הלא ידוע. אולי זה משהו שמחכה מעבר לפינה, אולי בצעד הבא שנעשה נגלה משהו. מעניין מה.

In this photo I took on the street where I live, you can see in the dark the unknown. Maybe it's something waiting around the corner, maybe we'll find something in the next step we'll make. It's interesting what.

Bell X1She's A Mystery to Me (live on Today FM)

 

 

צילומים בתערוכה Photos at an Exhibition

הזמנה לתערוכה Invitation to the exhibition

הזמנה לתערוכה   Invitation to the exhibition

מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אהבתי לכתוב ולצלם. אלה שני הנושאים שתמיד העסיקו אותי וכשגדלתי – גם התמקצעתי בהם.

Since I can remember, I've always liked writing and taking photos. These are the two subjects that have always occupied me and when I grew up – I also specialized in them.

בשטח הכתיבה, הוצאתי עד כה לאור ארבעה ספרים – שלושה רומנים וספר שירה אחד (ישנם עוד כמה בתהליכי כתיבה שונים), טקסטים שלי עיטרו תערוכה מעניינת בדבלין ואני כותבת בבלוג הזה. אני גם עורכת טקסטים לשונית ותכנית, כולל באתרי אינטרנט. בשטח הצילום, אני מצלמת בלי סוף. עד כה, קצרתי תשואות למכביר מאלה שראו את צילומי ומכרתי תמונה אחת לספר חשוב.

In the field of writing, I have published four books – three novels and one poetry book (there are several other in writing processes), my texts have been decorated an interesting exhibition in Dublin and I am writing this blog. I also edit texts, including on websites. In the field of photography, I take photos endlessly. So far, I got applauses from those who saw my photographs, and sold one photo to be used in an important book.

מוסורגסקיתמונות בתערוכה

MoussorgskiTableaux d'une exposition

 

לפני מספר שבועות פורסמה קריאה ליוצרות ויוצרים להציע מיצירותיהם בתחום האמנות הפלסטית לקראת תערוכה שתתקיים בחודש מארס לכבוד יום האישה ושמה: "אישה מוזה". שמחתי ללמוד שצילום נחשב לאמנות פלסטית ושלחתי כמה תמונות לבחירת האוצרת. ארבע מהן התקבלו להיות מוצגות בתערוכה.

A few weeks ago, a call was made for creators and artists to offer their works in the field of plastic arts for an exhibition entitled "Woman Muse" that will be displayed in March to celebrate Women's Day. I was happy to learn that photography is considered plastic art, so I sent a few of my photos to the curator. Four of them were accepted to be displayed in the exhibition.

אמרסון, לייק ופאלמר – תמונות בתערוכה

Emerson, Lake & PalmerPictures at an Exhibition (Mussorgsky)

Emerson, Lake & Palmer (ELP) Live in Royal Theatre Drury Lane London, UK 6/20/1971

 

כל כך שמחתי לקבל את הדוא"ל המאשר את קבלת הצילומים לתערוכה! התחושה המענגת של סיפוק עצום היתה נפלאה!!! דבר אחד זה שהסביבה האוהדת שלך אוהבת את מה שאת עושה ותומכת בזה מכל הלב, ודבר אחר זה כשמישהי מקצועית בוחרת להציג עבודות שלך בפומבי. זה אומר שהעבודה שלך מוערכת מבחינה מקצועית ולא רק התפעלותית.

I was so happy to receive the confirmation email. The pleasurable sensation of huge satisfaction was wonderful. It's one thing when your sympathetic environment loves what you do and supports it wholeheartedly, and another thing is when a professional chooses to show your work in public. It says that your work is valued professionally.

במשפט אחד:

אתן מוזמנות, הכניסה חופשית.

In one sentence:

You are invited, it's free.

 

רשימת האמנים המשתתפים List of participating artists

רשימת האמנים המשתתפים List of participating artists