ארכיון תג: difference of opinion

השנים השנויות במחלוקת The controversial years

Dr. Jill Squyres – Why can’t we be friends?

היו לנו כמה שנים בהן היינו בקשר. אני זכרתי אותן בצורה מסוימת, היא בצורה אחרת.

We had a few where years we kept in touch. I remembered them in a certain way, she differently.

במשפט אחד:

חזרתי ממנה עם חור בלב וחור בכיס.

In one sentence:

I came back from her with a hole in my heart and a hole in my pocket.