ארכיון תג: double

כפול Double

זוג Pair

זוג   Pair

אין זה משנה איזה סוג, מין או מגדר אנחנו, תמיד נוכל לחיות זו לצד זו, זה לצד זה, זו לצד זה, זה לצד זו וכיו"ב. תמיד. רק שהפוליטיקאים לא יסכסכו בינינו.

No matter what kind of type we are, what sex or gender, we can always live side by side, women with women, men with men, women with men, men with women etc. Always. Just that the politicians will not instigate quarrels between us.

 

#developingyoureye