ארכיון תג: end

הסוף בלתי נמנע The End is Inevitable

הדלתות – הסוף

The DoorsThe End

 

לכל מקום אליו הלכה, נלוה אליה צל שחור, אפל. היא הותירה אחריה שובל של צדק.

Everywhere she went, a black, dark shadow escorted her. She left behind her a trail of justice.

Morgan Eisenstot – Flexible Identity: What's Wrong with Social Justice?