ארכיון תג: Festival of Lights

נר ראשון של חנוכה ה'תש"פ   First Hanukkah Candle 5780

Hanukkah Story

נר ראשון של חנוכה. שנה נוספת עברה.

First Hanukkah Candle. Another year has passed.

שירי חנוכה ברצף – שרים בלולי

Hanukkah songs in sequence – singing at Luli

במשפט אחד:

חג שמח, חג מלא אור ושמחה!

In one sentence:

Happy Hanukkah, may the holiday be filled with light and joy!