ארכיון תג: fragile

כמה שבירים אנו How Fragile We Are

סטינג וסטיבי וונדר – שביר

Sting & Stevie WonderFragile

קשה לנו להפנים את השבירות שלנו ואם נפנים, האם זה יעזור לנו או למאן דהוא?

It is hard for us to internalize our fragility and if we do so, will it help us or anybody?