ארכיון תג: fruit

הארומה של הגויאבה   The Aroma of the Guava

גויאבות Guavas

גויאבות   Guavas

אין עוד פרי, ככל הידוע לי, שריחו נישא למרחוק כמו הגויאבה. אני אוהבת מאוד את הארומה הנפלאה שלה.

There is no other fruit, as far as I know, that its scent is carried far away as the guava. I love very much its wonderful aroma.

אנשים נחלקים לכאלה האוהבים את ריח הגויאבה, אלה שאינם מסוגלים לשאת אותו ואלה שמעדיפים מנגו. אני לא מסוגלת לשאת את ריח המנגו. פעם, קניתי בטעות בקבוק מיץ שנראה כמו כזה של תפוזים (הצבע היה ממש דומה!), אך כשהגעתי הביתה וטעמתי – כמעט ומתתי משום שזה היה מנגו. מאז, למדתי שעלי לקרוא כל תוית של מוצר בטרם אני קונה אותו. היה בזה צעד חיובי מחנך.

People are divided into those who like the smell of guava, those who can't bear it and those who prefer mango. I can't bear the smell of mango. Once, I accidentally bought a bottle of juice that looked like orange (the colour was really similar!), but when I got home and tasted it – I almost died because it was mango. Since then, I've learned that I must read every product label before I buy it. It had a positive educating step.

בדרך כלל אני שמה את העגבניות בשקית (8-7, בהתאם לגודלן) ואת שאר הירקות שאני בוחרת, כמו מלפפונים (כנ"ל), פלפל ירוק אחד או שניים, גמבה אחת או שתיים, אני מניחה בעגלה איך שהן כדי לאחדן עם העגבניות לאחר השקילה. כך גם עם הבצל היבש (שוב כנ"ל), אותו אני שמה בשקית ואז מניחה בעגלה 3-2 תפוחי אדמה, 3-2 גזרים, קישואים, במטרה לאחדן בתוך שקית הבצל היבש לאחר השקילה. אני מניחה שהבנתן את הרעיון של לחסוך בשקיות הפלסטיק למען עתיד כדור הארץ, כן?

Usually I put the tomatoes in a bag (7-8, depending on their size) and the other vegetables I choose, like cucumbers (as above), one or two green peppers, one or two red sweet peppers, I place in the cart as they are in order to combine with the tomatoes after weighing. The same with the onions (again as above), which I put in a bag and then place in the cart 2-3 potatoes, 2-3 carrots, zucchini, in order to unite them into the onion bag after weighing. I guess you understood the idea of ​​saving plastic bags for the future of the earth, yes?

כך אני עושה עם הפירות. שמתי בשקית 4 תפוחים אדומים מהזן שאני אוהבת (חרמון) ואז הנחתי בעגלה 4 גויאבות, אשכול של 5 בננות בינוניות, 3 אגסים שנראו עסיסיים (ובבית התגלו כלא ראויים למאכל, מן הסתם שהו בקירור, לא נקטפו זה עתה) ו-3 אפרסקים שגם נראו טוב וגם התגלו כטעימים. חשבתי על סלט הפירות שתכננתי להכין.

That's how I do with the fruits. I put 4 apples of the type I love (Hermon) in a bag and then put in the cart 4 guavas, a cluster of 5 medium bananas, 3 juicy pears that looked juicy (that I found at home they were unworthy to eat, probably they stayed in the refrigerator, not fresh picked up), and 3 peaches that looked good and also tasted good. I thought about the fruit salad I was planning to prepare.

הקופאית העבירה את המצרכים כשאני עומדת מאחוריה, בקצה הדוכן ואוספת אותם לתוך השקיות. היא העבירה את הפירות, אך כשהגיעה לגויאבה, היא הסתובבה אלי ובקול מבויש אמרה לי: "לא נעים לי לבקש, אבל אולי את יכולה לשים את הגויאבות על המשקל?" למראה מבטי התמה, מיהרה להשלים: "אני לא יכולה לגעת בהן, במחילה ממך". אמרה 'במחילה', היתה מנומסת, חשבתי לעצמי והלכתי למלא אחר מבוקשה.

The cashier passed the groceries as I was standing behind her, at the edge of the stand and gather them into the bags. She weighted the fruit, but when she got to the guavas, she turned to me and in a shy voice said: "I'm embarrassed to ask, but maybe you can put the guavas on the weight?" At the sight of my puzzled gaze, she hurried to complete: "I can't touch them, I beg your pardon." She said 'beg your pardon', she was polite, I thought to myself, so went to fulfil her request.

במשפט אחד:

אחד המבחנים של מועמדת אצלי זה אם היא מעדיפה גויאבה או מנגו. הגויאבה מנצחת, כמובן. איני מניחה לאוהבות המנגו להתקרב אלי.

In one sentence:

One of my candidates' tests is whether she prefers guava or mango. The guava wins, of course. I don't let mango lovers come near me.