ארכיון תג: Goodbye Béatrice

שלום ביאטריס, שלום פאריז Goodbye Béatrice, Au Revoir Paris

Angelina JordanEvery Time We Say Goodbye

כל פרידה משאירה עצב בלב. כל פרידה.

Every parting leaves sadness in one's heart. Each parting.

גם אם נפגש למחרת בסקייפ, כפי שאנחנו נוהגות, עדיין זה לא אותו הדבר כמו להיות יחד באותו החדר, להביט זו בזו בלי מחיצות, לגעת, לחוש.

Even if we meet the next day on Skype, as we use to do, it is not the same as being together in the same room, looking at each other without partitions, touching, feeling.

כל פרידה משאירה עצב בלב. כל פרידה.

Every parting leaves sadness in one's heart. Each parting.

גארי מור – מדרכות פאריז

Gary MooreParisienne Walkways