ארכיון תג: granddaughters

שלום כתה א' ה'תשע"ט Hello First Grade 2019

שרית חדד – כל עוד

Sarit Hadad – As Long As

איזה יום מרגש! אחד הנכדים עולה לכתה א'!

What an exciting day! One of the grandchildren goes to first grade!

סבתא א'

הנכד הראשי שלי עולה היום לכתה א', איזה כיף זה! כמה מרגש! זה אמנם לא הנכד הראשון שלי, אך עם האחרים לא היה לי מזל להיות בקשר ולקחת חלק בחייהם, גם לא באופן וירטואלי, כך שהוא נחשב אצלי לנכדי הראשון. לפעמים, יוצא לי להפגש עם הנכדים הבוגרים בכינוסים משפחתיים בהם אנו מחליפות כמה מלים של התעדכנות כמו באיזה גיל הם ובאיזו כיתה לומדים. אני מנסה לזכור זאת, אך עד שאני מגיעה הביתה – הדברים נשכחים לי, כך שבפעם הבאה עלי לשאול שוב. ציינתי לעצמי שבפגישה הבאה אביא איתי עט ונייר וארשום את הפרטים, אחרת אין לזה תקנה. אני מקוה שאין הם חושבים שזה מוזר שאין אני זוכרת את הפרטים לגביהם.

Grandmother A

My main grandson goes to first grade today, what fun it is! How exciting! He is not my first grandson, but with the others I was unlucky to be in touch and couldn't take part in their lives, not even virtually, so this one is considered my first grandson. Sometimes, I get to meet with the older grandkids at family gatherings, where we exchange a few words of catch-up as to what age they are and what grade they are studying. I try to remember it, but by the time I get home – I forget what they told me, so next time I have to ask again. I mentioned to myself that at the next gathering I would bring a pen and paper with me and write down the details, otherwise it is hopeless. I hope they don't think it's weird that I can't remember the details about them.

הנכד הראשי שלי עלה היום לכתה א'! הלכתי להשתתף עימו ביומו המרגש הראשון. איזה כיף זה לסבתא לצעוד עם הנכד והוריו לבית הספר, לענות על שאלותיו, לדבר איתו על מה שקורה בדרך, איך עוד אנשים צועדים יחד איתנו, איך עוד ילדים מגלגלים אחריהם את המזוודה. אני נזכרת שאצלנו, היינו נושאים את התיק על הגב. זמנים משתנים.

My main grandson went to first grade today! I went to participate with him on his first exciting day. How fun it is for Grandma to walk with the grandchild and his parents to school, to answer his questions, talk to him about what's happening on the way, how other people walk with us, how other children roll their suitcase after them. I remember we were carrying our schoolbag on our backs. Things has changed over time.

♀♀

סבתא ב'

הנכדה הבכורה שלי התקשרה אלי לבשר לי שהיא יוצאת לבית הספר בדיוק כשהקלטתי לה ברכה בווטסאפ לרגל היום הראשון ללימודים. הקלטתי ברכות לכל הנכדות והנכדים, לא קיפחתי אף אחת. איני יודעת אם הם שומרים את הברכות שלי, אך אני בטוחה שהם יזכרו אותי. בכל שנה יש לנו את אותו הריטואל של ברכות שאני מקליטה להם בקולי. לא משהו ארוך, כדי שלא יגידו לי שאני "חופרת" להם, אלא דברים קצרים הנאמרים להם באהבה. אני אוהבת אותם.

Grandmother B

My eldest granddaughter called me to tell me that she was leaving for school just as I recorded her a greeting in WhatsApp for the first day of school. I recorded greetings to all the granddaughters and grandsons, I did not deprive anyone. I don't know if they keep my blessings, but I'm sure they'll remember me. Every year we have the same ritual of blessings that I record for them in my voice. Not something long, so they won't tell me I'm "digging" to them, but short things they are said with love. I love them.

אתמול ערכתי פגישת כיף לכל הנכדות והנכדים לכבוד סיום החופש הגדול. היה לנו כיף בחופש. בחלק ממנו נסענו לחופשות משפחתיות בחו"ל. לקחתי את הגדולים למקומות של גדולים ואת הקטנים לדיסנילנד. אני אוהבת לפנק אותם. איזה כיף שיש נכדים!

Yesterday I had a fun meeting for all granddaughters and grandsons in honour of the end of Summer vacation. We had fun during the summer. In part of it we went on family vacations abroad. I took the older ones to places of old ones, and the little ones to Disneyland. I love to spoil them. How fun it is having grandchildren!

 

יוני רכטר, איתי פרל ואנסמבל קורל – כל עוד

Yoni Rechter, Itay Perl & Coral Ensemble – As Long As

 

בת לוקחת בת, בן לוקח בן Girl Takes Girl, Boy Takes Boy

Stjepan HauserBenedictus

 

זה מתחיל מהילדות, מחינוך, מהטמעה. ונמשך.

It starts from childhood, with education, by assimilation. And it continues.

שבת. נסעתי לים עם הנכדים. התמקמנו והתחלנו לכייף. מישהי שלא ראיתי מזה די הרבה זמן, חלפה לידינו ונופפה לי לשלום חטוף בלי להתעכב לדבר איתי. הנחתי שהיא ממהרת לאנשהו. השבתי נפנוף ופספסתי את הכדור שנרקיסי'לה שלח לעברי. זה פגע לי בקודקוד וראיתי כוכבים באמצע היום.

Shabbes. I went to the beach with my grandchildren. We settled down and began to have fun. Someone I had not seen for quite a long time, passed by and waved a quick goodbye without stopping to talk to me. I assumed she was in a hurry. I waved back and missed the ball Narkisi'le sent at my direction. It hit me at the top of my head and I saw stars in the middle of the day.

השבתי את רוחי בעזרת האבטיח הקר והענבים המתוקים שהבאתי איתי. בעודנו יושבים ומנשנשים מהפירות, התקרבו אלינו בריצה ובצהלה שני ילדים בגיל של נרקיסי'לה וכלנית. נכדַי קמו על רגליהם והחלו לקפץ ולצהול אף הם למראה חבריהם. מאחור, התנהלה מכרתי באיטיות, כל הצורה שלה מביעה חוסר חשק למראה האיחוד המרגש.

I recovered my spirits with the cold watermelon and the sweet grapes I had brought with me. As we sat nibbling the fruit, two children at the same age of Narkisi'le and Calanit came running up to us. My grandchildren rose to their feet and began to jump and laugh at the sight of their friends. Behind, my acquaintance was walking slowly, her whole shape expressing her objection to the sight of the exciting reunion.

היא מכּרה, לא מישהי קרובה, כך שאין לי הרבה מידע לגבי חייה הפרטיים ולא היה לי שמץ של מושג שנכדינו מכירים. המכרה ואני מכירות בעטין של נסיבות חברתיות, לא אישיות. אני בטוחה שגם היא לא ידעה על ההכרות של נכדינו ולוא היה לה שמץ כלשהו, היתה ודאי מדירה רגליהם מאיתנו.

She is an only acquaintance, not somebody close, so I don't have much information about her private life and I had no idea that our grandchildren knew each other. The acquaintance and I know each other doe to social circumstances, not personal. I'm sure that she did not know about our grandchildren's acquaintance, and if she had any trace of such knowledge, she would certainly pick another way, away from us.

איני אוהבת להכריח, אך משום שהילדים נדבקו זה לזה ואי אפשר היה להפרידם, הצעתי לה לשבת ולהתכבד בפירות ארצנו. אני מניחה שלא היתה לה ברירה, אלא להענות ולחכות בסבלנות עד יעבור זעם, כלומר: עד שהילדים יאותו להפרד ולהמשיך הלאה.

I do not like to constrain, but since the kids stuck to each other and could not be separated, I suggested that she sat down and help herself with the fruits of our country. I suppose she had no choice but to comply and wait patiently until the storm passed, that is, until the children were ready to separate and move on.

אנחנו שותקות. איני נוהגת לפתוח בשיחה עם מי שנראה בעליל שאינה רוצה בכך ונקלעה למצב בלית ברירה. במקום זאת, אוזנַי כרויות אל רחשי הים והגלים. מבעד לצלילים הנעימים, אני שומעת את צחקוקם של הילדים. "רוני אוהב את דניאל", מקניטה כלנית נכדתי את נכדהּ של מכרתי. אני מחייכת לעצמי. יש עוד תקוה לדור הצעיר אם בגיל הזה הם יכולים להתמודד עם אהבה של בני אותו מין.

We are silent. I don't usually start a conversation with somebody who obviously does not want it and seems to be fallen into a situation of no other choice. Instead, I listen to the sounds of the sea and the waves. Through the pleasant sounds, I hear the children's chuckle. "Ronny loves Daniel," teases my granddaughter Calanit my acquaintance's grandson. I smile to myself. There is still hope for the young generation if at this age they can deal with love of the same sex.

"מה את מחייכת", זועפת המכרה שכנראה מנחשת את מחשבותי. "דניאל זה שם של בת."

"What are you smiling at?" Sulks the acquaintance, which seems to be guessing my thoughts. "Daniel is the name of a girl."

Laura Wright – Benedictus

 

שבת של ים Shabbat by the Sea

שבת של ים Shabbat at the beach

שבת של ים   Shabbat at the beach

ים בשבת תענוג; גם בחורף, אך בעיקר בקיץ. כמה נעים להלך על פני החול החמים ברגליים יחפות. הטף בעקבותי, מפטפט במגוון קולות ענוגים, הנכדה מנצחת עליהם בקולה הנחוש.

Shabbat at the sea is a pleasure; also in winter, but mainly in the summer. So nice to walk barefoot on the warm sand. The grandchildren follow my footsteps, chattering in a variety of pleasant voices, the granddaughter conducting over them with her firm voice.

תענוג. פשוט תענוג!

Such a pleasure!

הנכדים ואני בים The grandchildren and me by the sea

הנכדים ואני בים   My grandchildren and me by the sea