ארכיון תג: green grass

הדשא של השכן Neighbour's Grass

לוא היינו בודקים מה באמת יש לנו, היינו מגלים שהדשא של השכן אינו ירוק יותר.

If only we would examine what we really have, we would find that the grass is not greener on the other side.

הדשא של השכן ירוק יותר The grass is greener on the other side

הדשא של השכן ירוק יותר The grass is greener on the other side

לוא היינו בוחנים את עצמנו, היינו מבינים שהשכן אינו עולה עלינו וכי לו יש את התכונות שלו ולנו יש את שלנו. אף אחד אינו טוב או רע יותר.

If we were to inspect ourselves, we would understand that our neighbour isn't better that us, and he has his qualities and we have ours. Nobody is better or worse that the other.