ארכיון תג: Haifa

שבת של רֵעות ואחוה

קשת

קשת של שלום בקציר Rainbow of peace in Kazir

מאוד רצינו להגיע לחגיגת החג של החגים, אך רצון לחוד ומציאות לחוד. השמיים התקדרו והעננים איימו להמטיר את ממטריהם ולהשבית את שמחתנו. לפחות היה לנו כיף ביום רביעי שעבר, כשנסענו לראות את סנטה קלאוס מחלק ממתקים בערבית.

We wanted very much to celebrate the Holiday of Holidays, but reality voted against. The sky darkened and the clouds threatened to pour their water on our heads and destroy our joy. At least we had fun last Wednesday, when we went to Haifa to see Santa Claus delivers sweets in Arabic.

החג של החגים – חיפה 20.12.2014 – תהלוכת חג המולד

חג המולד מזכיר לי תמיד את הדתית שהכרתי שנהגה לומר שנחמד לחגוג הולדת יהודי ולא מצאה בכך פסול. גם אני סבורה כך ואפילו רואה בזה מצוה.

Christmas always reminds me the religious person I knew who used to say that it's nice to celebrate a birth of a Jew, and didn't find any flaw in this. I do think so myself and even find it a Mitzvah.

יש משהו בחגי הנוצרים שמושך את הלב לאחר שמסעי הצלב פסקו יחד עם עריפות ראשיהם של המאמינים התמימים בדתות אחרות ולא בנצרות, אם כי חגינו יפים יותר בעיני. יחד עם זאת, למה לא לחגוג כשאפשר ולמה לא לתרום לשלום בין הדתות הניצות?

There is something in the holidays of the Christians that draws one's heart after the Crusades stopped along with the beheadings of the innocent followers of other religions than Christianity. Even so, I find our Jewish holidays nicer. Nonetheless, why not celebrate when we can and why not tribute to peace between the fighting religions?

London Grammar – Wrecking Ball in the Live Lounge

פסטיבל החג של החגים Holiday of the Holidays Festival

חיפה חיפה – החג של החגים ה-20

Haifa – the 20th Holiday of the Holidays

הו-הו ימים טובים!

Ho-ho-ho the Good days!

רק הבוקר נודע לי, לא שמתי לב שדצמבר כבר באמצע. בדרך כלל עושים את זה מתחילת החודש במשך ארבעה שבתות, עד כמה שזכרוני אינו מטעֵני (ובגילי זה בהחלט עלול לקרות). כמעט והתפתֵתי לקחת את ביאטריס ולנסוע לשם, אך היו לנו התחיבויות קודמות עם הנכדים, כך שדחינו, ובשבת הבאה, בלי נדר, ננהה לחיפה הצוהלת.

Only this morning I heard about this. I haven't noticed that we are already at the middle December. Usually, they start it at the beginning of December for four Shabbats, if my memory still serves me. At my age, it's a beat tricky… I was very tempted to take Béatrice and go there, but we had previous engagements with the grand kids, so we postponed it. Next Shabbat, G-d willing, we'll follow to merry Haifa.

‎מקהלת בת-קול: אווה מריה

‏Bat-Kol Choir: Ave Maria

עדיין לא חויתי זאת ואני בהחלט מסוקרנת. ביאטריס רוטנת שדוקא בארץ הקודש אני נוהה אחר חגים לא לי. טוב, על הקשקוש המוסלמי אני מוותרת מראש, אבל אני מוצאת קסם בקישוטים הנוצריים ובאוירה החגיגית ובעיקר כשסנטה מתבטא בערבית.

I haven't experienced yet and I'm certainly curious. Béatrice is not happy and mumbles that I insist to practice these strange holidays that aren't mine, specifically in the Holy land. Well, I pass in advance on the crap Muslim religion, but I find magic in the Christian decorations and in the festive atmosphere, especially when Santa expresses himself in Arabic.

 

Aghani El Milad – Arabic Christmas Songs

להלן כמה אנימציות משעשעות ברוח החג.

With the spirit of the holiday, here are some amusing animations.

Best Christmas Animation – Magic Star

♀♀

Willo the Wisp – Episode 26 – Christmas Box