ארכיון תג: Happy New Year

שנת ה'תשע"ט מסתימת The Year 5779 is Ending

אסתר שמיראמצע ספטמבר

Astar ShamirMiddle of September

שוב חלפה שנה, שוב נמצאות אנו על סִפָּה של שנה חדשה. הלואי וזו תבוא עלינו בטוב ותשפיע עלינו שפע של טוב.

Another year has passed, again we are on the cusp of a new year. Let it come to us in goodness and shower us with abundantly of good.

תחילת שנה 2018 Beginning of the Year

אבבא – שנה חדשה מאושרת

Abba – Happy New Year

בעולם חוגגין תחילת שנה חדשה ואצלנו קצת מוזר לחשוב ששוב מתחילה שנה כארבעה חודשים אחרי ששלנו התחילה בספטמבר, כמו גם שנת הלימודים.

The world is celebrating the beginning of a new year, and it is a bit strange for us, Israelis, to think that again a year begins about four months after ours began in September, as did the school year.

אנשים מאחלים זה לזה שנה טובה ומאושרת ועוד ברכות. אנחנו עשינו זאת כבר בספטמבר. ההרגשה היא כמו בשידור חוזר, אם כי לחגיגות שלנו ושלהם צביון שונה.

People wish each other a good and happy new year. We did it in September. It feels like a rebroadcast, although our celebration and theirs have a different style and form.

 

1 בינואר 1017 January 1st 2017

May 2017 bring us only good

May 2017 bring us only good

היום הראשון של השנה החדשה. עבר לא רע.

The first day of the New Year. Wasn't too bad.

Yanni – Our Days

עוד שנה חלפה Another Year Passed

נר שמיני של חנוכה 8th Hanukkah candle

נר שמיני של חנוכה   8th Hanukkah candle

עוד שנה חלפה ואנחנו אנה אנו באות?

Another year past, what's another year?

Johnny Logan – What's Another Year?

שלום לשנת 2014

Goodbye to 2014

Happy New Year!!! Bonne année!

Happy New Good Year!!!

מכל הביקורים שלי בחו"ל, מעולם לא יצא לי לבלות שם את חג המולד וגם לא את ראש השנה של הערלים. אני שותה בצמא את סיפוריה הספורים של ביאטריס שנאותה מדי פעם למלא את משאלתי לדעת איך זה שם, בגולה. לגבי דידה זו טריויה משעממת, אך מבחינתי, המסוקרנת, אלה ידיעות מעניינות.

כמי שנולדה וגדלה בארץ, אין להתחלפות השנה הלועזית משמעות טקסית כלשהי עבורי מעבר להתרגלות לכתוב את הספרה האחרונה של השנה בצורתה החדשה, המתקדמת. יש לי הרגשה שקל יותר להתרגל לשינוי בהקלדה מאשר בכתיבה ביד. מבחינת זו האחרונה, חוץ משיקים נדירים, מה אנחנו כותבין בכתב ידינו?

 

From all my visits abroad, I never had the chance to celebrate Christmas there, nor New Year's Eve. I eagerly devour Béatrice's few stories she kindly agrees to occasionally fulfil my desire to know how it is there, in the diaspora. As far as she is concerned, it's merely trivia, but for me, the curious, this is very interesting.

As an Israeli born and raised, the change of this foreign year doesn't have any ceremonial meaning for me, other than to get used to write the last number of the year in its new form, the advanced one. I have the feeling that it is easier to adapt this change when typing than when using our handwriting. As to the latter, except of rare cheques, what do we actually write?

Happy New Year

Happy New Year

היתה לי שנה טובה (טפו-טפו-טפו!!!). גם לביאטריס (גם טפו-טפו-טפו!!!). היו כמה שינויים חיוביים שעשו אך טוב, הן לשתינו והן לסביבתנו. אני רואה ושומעת את סיכומי 2014 בתקשורת ומתחלחלת ממספר האסונות והארועים הנוראיים שעברנו בשנה שחלפה עלי כדור הארץ ולבי יוצא אל הסובלות. לביאטריס ולי, כאמור, היתה שנה טובה ואנו מתפללות שהלואי והבאה עלינו לטובה תמשיך להעתיר עלינו את השפע הטוב שאנו מתכווננות אליו, אמן!

 

It was a good year for me (tfu-tfu-tfu!!!). For Béatrice also (tfu-tfu-tfu too!!!). We experienced a few positive changes which were good, both for us and for our surrounding. I see and hear the people in the media summing 2014, and get horrified from the number of the disasters and terrible events we experienced on this globe last year, and my heart goes out to those who suffer. Béatrice and I, as mentioned, had a good year and we pray that the coming good year will continue to shower us with the good abundance we are tuning to, Amen (and Awoman too, of course…)!

 

תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה המבורכות עוד יותר!

 

Goodbye to last blessed year, welcome to the coming more blessed one.

Abba – Happy New Year

2014 במבט לאחור

2014 היתה לי שנה טובה למדי. מי יתן ו-2015 תהיה אף טובה יותר, אמן! תודה רבה מאוד לקוראותי הנאמנות, הן לאלו שמצאו לנכון להגיב להגיגי והן לאלו שבחרו להפנים בלאט את הרשומות. אשמח, כמובן, כשתשמענה קולכן, גם כדי להכירכן.

שנת 2015 נפלאה לכולנו!

2014 was quite a good year for me. May 2015 be even better, Amen! Many thanks to my loyal readers, both who chose to comment on my notes, and those who must have shared their gift of the gab between themselves. Of course, I would be happy when the latter would voice, so I could get to know you.

A wonderful 2015 to all of us!!

העוזרים הנאמנים של סטטיסטיקות WordPress.com הכינו דוח שנתי לשנת 2014 עבור בלוג זה.

הנה תקציר:

על רכבת תחתית אחת בניו יורק יכולים להצטופף כ-1200 נוסעים. בבלוג הזה ביקרו בערך 8,000 פעמים בשנת 2014. אם הבלוג היה רכבת כזו, הוא היה צריך לבצע 7 נסיעות כדי להוביל את כמות המבקרים הזו.

אל הדוח המלא.