ארכיון תג: helicopter

לא התכוונתי I Did Not Mean To

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

המסוק ריחף מעל, מטרטר נמרצות, מודיע על נוכחותו. השקט נשבר.

The helicopter hovered over, vigorously rattling, announcing its presence. The silence broke.

היא הניחה את ידה על כתפי כלאחר יד, בהסח הדעת כביכול, מבטה מופנה אל השמיים ההומים. אשה שזה עתה הכרתי. זה היה לי מוזר.

She put her hand on my shoulder casually, seemingly unwittingly, her gaze on the noisy sky. A woman I had just met. I thought it was strange.

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

רוח ים Sea Breeze

מסוק על ים סוער Helicopter on a stormy sea

מסוק עלי ים סוער Helicopter on a stormy sea

 

הרוח מן הים נשבה בחוזקה, מרעידה כל נימה בגופי עת יצאתי מן המים החמימים. היא עטפה אותי במגבת הגדולה, מאמצת אותי אליה. היה לנו נעים.

The wind from the sea blew hard, shaking every part of my body as I emerged from the warm water. She wrapped me with the big towel, embracing me softly. It was pleasant.