ארכיון תג: Holiday of the Holidays

רוח החג נפרשת   The Holiday Spirit Stars to Spread

עץ חג המולד בחיפה Christmas Tree in Haifa 2014

עץ חג המולד בחיפה Christmas Tree in Haifa 2014

בחיפה ישנה מסורת יפה של חגיגת 'החג של החגים' משנת 1993, מסורת שאמורה לקרב לבבות.

In Haifa, Israel we have a nice tradition since 1993, of celebrating the 'Holiday of the Holidays', a tradition that is meant to bringing people together.

במהלך חודש דצמבר לובשת חיפה חג וארועים מעניינים ומהנים מתרחשים בה, המבטאים את חגיגות חג החנוכה שלנו, היהודים, את חגיגות חג המולד של הנוצרים ואת האיסלם של המוסלמים. רעיון יפה.

During December, Haifa adorns for the holiday and interesting and fun events are taking place in it, expressing our Jewish Chanukah celebrations, Christmas celebrations and the Islam of Muslims. Nice idea.

סנטה קלאוס על מכונית   Santa Claus on a car

סנטה קלאוס על מכונית   Santa Claus on a car

לוח ארועים החג של החגים

Holiday of the Holidays events and schedule

פסטיבל החג של החגים Holiday of the Holidays Festival

חיפה חיפה – החג של החגים ה-20

Haifa – the 20th Holiday of the Holidays

הו-הו ימים טובים!

Ho-ho-ho the Good days!

רק הבוקר נודע לי, לא שמתי לב שדצמבר כבר באמצע. בדרך כלל עושים את זה מתחילת החודש במשך ארבעה שבתות, עד כמה שזכרוני אינו מטעֵני (ובגילי זה בהחלט עלול לקרות). כמעט והתפתֵתי לקחת את ביאטריס ולנסוע לשם, אך היו לנו התחיבויות קודמות עם הנכדים, כך שדחינו, ובשבת הבאה, בלי נדר, ננהה לחיפה הצוהלת.

Only this morning I heard about this. I haven't noticed that we are already at the middle December. Usually, they start it at the beginning of December for four Shabbats, if my memory still serves me. At my age, it's a beat tricky… I was very tempted to take Béatrice and go there, but we had previous engagements with the grand kids, so we postponed it. Next Shabbat, G-d willing, we'll follow to merry Haifa.

‎מקהלת בת-קול: אווה מריה

‏Bat-Kol Choir: Ave Maria

עדיין לא חויתי זאת ואני בהחלט מסוקרנת. ביאטריס רוטנת שדוקא בארץ הקודש אני נוהה אחר חגים לא לי. טוב, על הקשקוש המוסלמי אני מוותרת מראש, אבל אני מוצאת קסם בקישוטים הנוצריים ובאוירה החגיגית ובעיקר כשסנטה מתבטא בערבית.

I haven't experienced yet and I'm certainly curious. Béatrice is not happy and mumbles that I insist to practice these strange holidays that aren't mine, specifically in the Holy land. Well, I pass in advance on the crap Muslim religion, but I find magic in the Christian decorations and in the festive atmosphere, especially when Santa expresses himself in Arabic.

 

Aghani El Milad – Arabic Christmas Songs

להלן כמה אנימציות משעשעות ברוח החג.

With the spirit of the holiday, here are some amusing animations.

Best Christmas Animation – Magic Star

♀♀

Willo the Wisp – Episode 26 – Christmas Box