ארכיון תג: holidays

חגים וזמנים לששון   Holidays and Times of Joy

OneUp Duo – Let Me Come Home

בזמן שאנחנו ששים ושמחים, ראוי שנחשוב גם על אחרים.

While we are happy and joyful, it is appropriate that we would think of others as well.