ארכיון תג: it is imperative to eradicate evil

מיגור הרוע   The Eradication of Evil

Barbara ColorosoFrom school yard bullying to genocide

ישנה רק דרך אחת להלחם ברוע, בטרור ובשאר מרעין בישין – השמדתם הטוטלית.

There is only one way to fight evil, terrorism and other malice – their total destruction.