ארכיון תג: Lag BaOmer 2020

ל"ג בעומר ה'תש"פ   Lag BaOmer 2020

ל"ג בעומר: מי היה רבי שמעון בר יוחאי?

Lag BaOmer: Who Was Rabbi Shimon Bar Yochai?

בכל שנה, ללא התחשבות במצבו העגום של כדור הארץ, אנחנו חוגגים את ל"ג בעומר בהדלקת מדורות. עוד אחד מהמנהגים שרצוי להפסיקם.

Every year, regardless of the bad state of the earth, we celebrate Lag BaOmer with the lighting of bonfires. Another practice that should be stopped.

בכל שנה, כבר מיום העצמאות, נראית תכונה מוגברת של ילדים ומבוגרים הסוחבים קרשים למדורותיהם. ל"ג בעומר הוא מדורה אחת נמשכת – לא רק מדור לדור, אלא בעיקר מחוסר התחשבות בזיהום האויר בכדור הארץ עליו אנחנו חיים. לא משנה לעוסקים במלאכה גם אם אוסרים עליהם להדליק מדורות בגלל מזג האויר הנפיץ – הם בשלהם בשם מסורת שאינה מתאימה למצבנו, שלא לומר מאיימת על קיומנו.

Every year, since Independence Day, an increased bustle of children and adults carrying boards for their bonfires is seen. Lag BaOmer is a continuous extended bonfire – not just from generation to generation, but mainly from a lack of consideration for the air pollution on the earth we live on. The people who work on their bonfires don't care even if they are forbidden to light bonfires due to the explosive weather – they stick to their acts in the name of a tradition that does not fit our situation, let alone threatening our existence.

השנה, בגלל הקורונה, אסרו עלינו להתקהל לטובת המדורות. אני מניחה שהיו אי אלו שהפרו את ההוראות והדליקו בכל זאת. מן הסתם נראה את התוצאות העצובות בעוד כשבועיים. בכל שנה, החל מרדת החשכה, מתחילים לחוש את ריחות העשן המחניקים וקשה לנשום. אני נוהגת לסגור את החלונות וגם להגיף את התריסים כדי לא להריח, אך זה בכל זאת חודר. אי אפשר לסגור שום דבר הרמטית.

This year, because of the Corona, we were banned from gathering for the bonfires. I guess there were some who violated the instructions and turned lit anyway. We will probably see the sad results in about two weeks. Every year, from dusk, we begin to feel the smells of smothering smoke and it's hard to breathe. I usually close the windows and also shut the shutters so as not to smell, but it penetrates even so. It's impossible to close everything hermetically.

הפלטרס – עשן חודר לעינייך

The Platters Smoke Gets in Your Eyes

הנכדים התקשרו אתמול לאחל לי חג שמח. לא הבנתי לאיזה חג התכוונו. משום שלא ראיתי שום תכונה של סחיבות קרשים, שכחתי מקיומו של ל"ג בעומר. ישנם דברים שאם אינם מתקיימים, הם נשכחים. הנכדים צחקו על הזכרון המתדרדר של סבתם והסבירו לי על החג. נחמד לשמוע את הטף המצייץ בקול מתוק את שלימדוהו על חגי ישראל.

The grandchildren called me yesterday to wish me a happy holiday. I didn't understand what holiday they meant. Seeing no bustle of schlepping planks, I forgot about the Lag BaOmer. There are things that, if not practice, they are forgotten. The grandchildren laughed at their grandmother's deteriorating memory and explained to me about the holiday. It is nice to hear the infantsi tweeting with their sweet voice what they were taught about Israeli holidays.

אחרי השיחה עם הנכדים, שכחתי מענין החג. כשמשהו אינו מציק, אינך זוכרת את זה. משום שלא היו ריחות עשן, לא שמתי לב לכך שיש חג. גם לא היו רעשים של שירה וכל מה שנלוה להדלקת המדורות. לוא הייתי זוכרת, הייתי ודאי יוצאת לחפש מדורה כדי לצלם. מזמן לא יצא לי לצלם אנשים מתקהלים וחוגגים. הרי לא חגגנו את החגים עוד מפורים.

After my chat with the grandchildren, I forgot about the holiday. When something doesn't bother you, you don't remember it. Because there were no smells of smoke, I didn't notice there was a holiday. Also, there were not any noises of singing and everything related to lighting the fires. Had I remembered, I'd probably go out to find a bonfire and take photos. For quite long-time now I haven't had photographed people gathering and celebrating. After all, we didn't celebrate the holidays since Purim.

מדי שנה, הבוקר של ל"ג בעומר ולאורך היום כולו מלא בעשן מהמדורות בלילה. יש גם צפי למדורות נוספות בערב, אם כי פחות מאשר בליל אמש. היום, קמתי ושוב לא זכרתי שזה ל"ג בעומר, משום שלא היה שום ריח של עשן. פתחתי את החלון ומשב נעים של יום חמים קידם את פני מלווה בניחוח שיח הורדים הפורח בגינת הבנין. שאפתי אויר מלוא ריאותי, נהנית מהבושם הנעים. אני מאמינה שגם אמא אדמה שמחה. אם המחיר של לנשום אויר נקי זה לשכוח מהחגים – אני ממש בעד.

Every year, the morning of Lag BaOmer and throughout the day is full of smoke from the bonfires of the night before. There are also more bonfires in the evening, though less than the night before. Today, I got up and again I did not remember that it was Lag BaOmer, because there was no smell of smoke. I opened the window and a pleasant gust of warm day greeted me with the aroma from the rose bush blooming in the building's garden. I inhaled in full lungs, enjoying the pleasant perfume. I believe Mother Earth is happy too. If the price of breathing clean air is to forget about the holidays – I'm really in favour.

רונה קינן וגבע אלון – כמה נעים

Rona Kenan and Geva Alon – How Pleasant

במשפט אחד:

כמה נעים לנשום אויר צח!

In one sentence:

How nice to breathe fresh air!