ארכיון תג: laundry

מתי לאחרונה קיבלת פרחים ? When did you Receive Flowers Lately

לואיס קפלדי ואלישה קיזמישהו שאהבת

Lewis Capaldi & Alicia KeysSomeone You Loved

התחזית הזהירה שירד גשם לפרקים, טפטופים פה ושם, אך לא משהו רציני. לא ההנתי להסתכן בתליית הכביסה.

The forecast warned that it was going to rain occasionally, drizzling here and there, but not something serious. I didn't take the risk of hanging the laundry.

היה לי ברור שאם אתלה – הגשם יגיע מיד וירד בששון להרטיב לי את הכביסה. ולא רק את שלי, את של כל מי שבעיר שלי. העדפתי להמנע ולאפשר לכביסות האחרות להתיבש – זו של החיילים, של המשפחות ובעיקר של התינוקות, כביסה שאי אפשר להמנע מלכבס ולתלות בשבת. "לא תלית כביסה, נכון?" שואלת-קובעת חברה שהתקשרה קצת אחרי חצות היום כדי לבדוק את מצבי.

"ברור שלא!" עניתי. "את רואה שאין גשם למרות העננים הכבדים שחולפים פה ושם. אני מניחה שאת כן."

"ודאי!" השיבה בקול שמח. "לא רק את שלי, אלא גם את של הילדים. הם נסעו לדרום אדום והתנדבתי לטפל להם בכביסה. תליתי כבר 5 מכונות, אלה יתיבשו לקראת רדת הערב ואפילו אספיק לקפל להם לפני שהם יחזרו. אני מוכרחה לומר שכל הזמן חשבתי עלייך בתקוה שלא תתלי!"

"נו, אין צורך להודות לי. בסך הכל חשבתי על היקום ועל תרומתי הצנועה לרווחתו, לא משהו גדול. אוכל לכבס מחר, שום דבר לא בוער לי." אכן, מחר יום חדש. לא הבנתי איך אפשר לקחת את המשפחה לארוע של דרום אדום כאשר יש עדיין את איום הטילים שרק אמש נורו לשם, שלא לדבר על טרור הבלונים מלאי חומרי הנפץ שעפים ללא הרף. לא התכוונתי לפתוח את הנושא. תארתי לעצמי שהיא אינה מאושרת מזה.

"חס ושלום מחר!" מיהרה החברה ליטול קורה מעל עיני. "אמרו שמחר בטוח ירדו ממטרים כבדים וממושכים. אין לך מה לכבס, הרי אין לך מכונת ייבוש."

It was clear to me that if I hung up – the rain would immediately come to joyfully fall down to wet my laundry. And not just mine, also of everyone in my town. I preferred to avoid and allow the other laundries to dry – that of the soldiers, the families' and especially the babies', laundry that cannot be avoided from washing and hanging on Shabbat. "You didn't hang your laundry, did you?" Asked-determined a friend who called a little after midday to check my situation.

"Of course not!" I answered. "You see there is no rain despite the heavy clouds passing here and there. I guess that you did."

"Certainly!" She replied in a happy voice. "Not only mine, but also my children's. They went to the Darom Adom (Red South) and I volunteered to take care of their laundry. I already hung 5 machines, these will dry before dusk and I'll even manage to fold them before they return. I have to say that I kept thinking of you hoping you wouldn't hang!"

"Well, no need to thank me. I just thought of the universe and my modest contribution to its well-being, not something big. I can wash tomorrow, nothing is urgent." Indeed, tomorrow is a new day. I couldn't understand how the family could be taken to the South Red event when there is still the missiles threat that had just been shot there last night, not to mention the terror balloons full of explosives flying constantly. I didn't mean to open the issue. I imagine she's not happy about that.

"Goddess forbid tomorrow!" The friend hurried to open my eyes. "They said tomorrow we are surely going to get heavy and prolonged showers. You shouldn't do nothing with your laundry, you haven't got a drying machine."

כמובן שאין לי מכונת ייבוש, משום שזה בזבוז אנרגיה, מבחינתי. ימות הגשם הרצופים אצלנו אינם מספיקים כדי לאיים על מצבת הלבוש שלי, כך שאני מסתדרת מצוין. אך כשיש משפחות ברוכות נפשות, אי אפשר לחכות עד שהימים הגשומים יעברו. אי אפשר להחזיק מלאי בגדים שיספיק עד יעבור זעם. לכן, מכונת ייבוש אינה מיותרת ובהחלט שוה את האנרגיה הכרוכה בשימוש בה. במשפחה ממוצעת מעמידים 4-3 מכונות כביסה ליום ובחורף זו בעיה לא קטנה. אני מסתפקת בשתיים לשבוע.

Clearly I don't have a washing machine, because for me it's a waste of energy. Continuous rainy days in Israel are not enough to threaten my attire inventory, so I'm fine. But when there are large families blessed with children, they can't wait for the rainy days to pass. It is impossible to keep a stock of clothes that will last until rage passes. Therefore, a drying machine isn't unnecessary and definitely worth the energy involved in using it. In the average family, 3-4 washing machines are used per day. Personally, I use two a week.

"שמעי", אני שומעת אותה מבעד להרהורי, "הסיבה שבעטיה התקשרתי היא שרציתי להזמין אותך לבוא איתנו לים. רוצה?"

"לים?" אני מהרהרת באוזניה, שוקלת את האפשרות להתאוורר באויר הצח.

"הרי לא תתלי כביסה שם, אז לא נראה לי שירד גשם. אני מארגנת עוד כמה חברות. מה את אומרת? אבוא לקחת אותך בעוד כחצי שעה? תספיקי להתארגן עד אז?"

"Listen," I hear her through my reflection, "the reason I called was because I wanted to invite you to come with us to the sea. Want to?"

"To the sea?" I ponder in her ears, contemplating the possibility of getting some fresh air.

"You aren't going to hang any laundry there, so I don't think it'll rain. I'm organizing a few more friends. What do you say? I'll come to get you in about half an hour? Will you be able to get organized by then?"

הפרויקט של עידן רייכלמי נהר (סולנית: ענת בן חמו)

The Idan Raichel Project – Mey Nahar (River Waters) [soloist: Anat Ben Hemo]

היתה ערבוביה של קרירות וחמימות באויר. רוח קלה נשבה, נושאת בכנפיה את מליחות המים. פרשנו על החול הרטוב את המחצלות שהבאנו איתנו והשתרענו עליהן כדי להנות מן הרגע. השמש שלחה קרניים חמימות למדי מבעד לשמיים המעוננים בפערים די גדולים. עצמתי את עיני, מתענגת. אני אוהבת את הים.

There was a mix of coolness and warmth in the air. A light breeze blew, carrying its salinity on its wings. We spread out on the wet sand the mats we brought with us and laid down to enjoy the moment. The sun sent quite warm rays through the cloudy skies with pretty big gaps. I closed my eyes, relishing. I love the sea.

מישהי העבירה בינינו קפה שחור מהביל, ארומת ההל שעלתה ממנו מענגת את אפנו. גם עוגות מאפה בית הועברו וערבו מאוד לחך. אלה מאותם רגעים בחיים בהם אנחנו פותחות את הלב, גם אם זה בפני ידידות פחות קרובות לנו, שעה נעימה של רצון טוב.

Someone passed amongst us a steaming black coffee, the aroma of the cardamom rising from it delights our nose. Tasty homemade cakes were also moved from boxes to palates. Those are moments in life where we open our hearts, even if it's to friends less close to us, a pleasant time of goodwill.

"מתי לאחרונה קיבלתן פרחים?" העלתה מישהי תהייה באויר. מיד עלתה המולה וכמה מהן התחילו לדבר בבת אחת כדי להשמיע בפנינו את נסיונן העשיר בנושא. לי לקח קצת זמן לחשוב על זה. אני לוקחת את הזמן שלי כדי לבדוק דברים ולהרהר במשמעותם. לפעמים, גם משפטים פשוטים לכאורה, לא ממש מסובכים, יכולים לגרום לי להזיז את התאים האפורים שעדיין נותרו לי. חשבתי על ביאטריס המתוקה, שנוהגת להביא לי פרחים יפים בכל פעם שהיא מגיעה. אני אוהבת פרחים. הן לתת והן לקבל.

"When did you get flowers lately?" Someone raised a wonder in the air. A clamour immediately broke and some of them started talking at once to give us their rich experience on the subject. It took me a while to think about it. I take my time to check things out and reflect on their meaning. Sometimes, even seemingly simple sentences, not really complicated, can make me move the grey cells I still have left. I thought of sweet Béatrice, who usually brings me beautiful flowers whenever she arrives. I love flowers. Both to give and receive.

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

במשפט אחד:

השקיעה היתה מהממת. בערב, מספר שעות לאחר מכן, דיווחה לי החברה שהספיקה להתגבר על ערימות הכביסה ואפילו פגשה את הנכדים כדי להתענג על חברתם.

In one sentence:

The sunset was stunning. In the evening, several hours later, the friend reported to me that she had managed to overcome the piles of laundry and even met her grandchildren to savour their company.

לא נסחפנו Not Carried Away

אוליביה ניוטון-ג'ון – להסחף

Olivia Newton-John – Carried Away

היא נראתה טוב, היא היתה חיובית, חייכנית, מפרגנת, אך מה לעשות שהיא לא עשתה לי את זה. כנ"ל לא אני לה.

She looked good, she was positive, smiling, empathetic, but what to do that she did not do it to me. The same goes for her.

ישנן נשים נהדרות שמאוד נעים לשהות בחברתן ולבלות איתן, אך בנוגע לרטט בלב – זה לא קורה. לא חיב לקרות. לכל אחת מאיתנו טעמה היא. זכותה של כל אחת מאיתנו לטעם ולדעה משלה.

There are gorgeous women who are very pleasant to hang out and spend time with, but with regard to the vibration in the heart – it does not happen. It does not have to happen. Each of us has her own taste. Each of us has the right to a taste and opinion of her own.

הגענו למסקנה שכיף לנו זו בחברת זו, אך לא מבחינה רומנטית, כך שהפכנו ידידות.

'אני לא אומרת שום דבר על כביסה…' היא מסמסת לי.

'בסדר גמור', אני מסמסת חזרה.

'אין שום ענן באופק, שמתי כבר מכונה על החבל', היא ממשיכה לעדכן אותי.

'יופי לך!' אני עונה. אין לי מושג איך יהיה מזג האויר. בקיץ זה קל – אין גשם, יש שמש ואפשר לשים כמה מכונות שרוצות על החבל. בחורף זה מסובך. לי לפחות. היא יודעת זאת ולכן מהתלת בי.

We came to the conclusion that it we enjoy each other's company, but not romantically, so we became friends.

'I'm not saying anything about laundry…' She texts me.

'OK!' I text back.

'There's no cloud in sight, I've already put a machine on the line,' she continues to update me.

'Good for you!' I answer. I have no idea how the weather will be. In the summer it's easy – there's no rain, there's sun and you can put as many machines as you want on the line. In the winter it's complicated. At least for me. She knows it and therefore fools me.

'עד יום ראשון לא ירד גשם', היא מבטיחה.

'תודה!' אני מודה לה ורצה לשים מכונה.

למותר לציין כי חצי שעה אחרי שתליתי את הכביסה ומכונה נוספת הסתובבה לה בחדוה, החל לרדת מבול. היא לא עדכנה אותי, אך אני מקוה שהיא הספיקה להוריד את כביסתה ולהכניסה פנימה בלי שזו תרטב.

'No rain until Sunday,' she promises.

'Thanks!' I thank her and rush to put a machine.

Needless to say, half an hour after I hung up the laundry and another machine was turning joyfully, a flood began. She did not keep me informed, but I hope she managed to take her laundry off the line and bring it in without it getting wet.

במשפט אחד:

לא נסחפנו, אך כיף לנו יחד.

In one sentence:

We did not get carried away, but we have fun together.

קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג – להסחף

Crosby, Stills and Nash – Carried Away

ברד Hailstones

Hail and hailstones

 

ישנם ימים בהם איני פותחת את הרדיו, כך שהחדשות אינן מגיעות אלי, כולל התחזית.

There are days when I do not turn the radio on, so the news does not reach me, including the weather forecast.

אתמול היה מזג אויר סביר, אך לא היה סיפק בידי לעשות כביסה, אלא רק עם ערב, לקראת רדת הליל. אמי זצ"ל נהגה לומר שאין תולין כביסה בלילה, רק ביום. לא תמיד אני נוהגת לפי הוראותיה או המלצותיה, יש לי את החיים שלי וכמובן את דעותי העצמאיות.

Yesterday the weather was reasonable, but I didn't have time to do the laundry, except in the evening, towards nightfall. My mother blessed be her memory used to say that it's no good to hang the laundry at night, only in the day. I don't always follow her instructions or recommendations, I have my own life and of course my own opinions.

הלילה היה שקט למדי, אך לקראת שבע בבוקר החלה רוח חזקה לנשב. שמחתי, משום שזה אומר שהכביסה תתיבש מהר. בשבע וחצי יצאתי מן הבית אל המאפיה הסמוכה כי חשקה נפשי בלחמניה טריה. עשרים דקות לאחר מכן, עליתי בחזרה במדרגות, כשברק הבריק פתאום ובעקבותיו החל רעם להתגלגל.

The night was quite silent, but toward seven in the morning a strong wind began to blow. I was happy, because that meant the laundry would dry quickly. At seven-thirty I left the house for the nearby bakery because I fancied a fresh bun. Twenty minutes later, I climbed back up the stairs, when lightning suddenly flashed, and thunder began to roll following.

הנחתי את הלחמניה המהבילה ואת העוגיות החמות והריחניות על השיש ומיהרתי להוריד את הכביסה. זו היתה יבשה ומוכנה לגיהוץ ולקיפול. חמש דקות לאחר מכן, עת מזגתי לעצמי את הקפה, נפתחו ארובות השמיים לרווחה ומטח עצום של ברד ניתך על חבל הכביסה הריק. ענין של עיתוי.

I put the steaming bun and the hot, aromatic cookies on the counter and hurried to take the laundry in. It was dry and ready to be ironed and folded. Five minutes later, as I poured myself the coffee, the heavens opened wide and a huge hail of rain poured down on the empty clothesline. A matter of timing.

Peep and the Big Wide World: Stormy Weather

כביסה מתנופפת ברוח Laundry Flapping in the Wind

פורטיסהד – הקרע

PortisheadThe Rip

הבוקר התחיל עם איומים לגשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בכל זאת שמתי מכונה. אלו יכולים להיות איומי סרק ואם תהיה רק רוח – הכביסה תתייבש מהר. צדקתי.

The morning started with threats of local rains in the north and centre. Still, I turned on the washing machine. These can be false threats and if there will be just a wind – the laundry will dry quickly. I was right.

היה לי מזל. לפעמים צריך ללכת עם התחושה הפנימית ולקוות לטוב. לפעמים זה יוצא בסדר, כפי שרצית ותכננת. ענין של מזל.

Sometimes you gotta go with your inner feeling and hope for the best. Sometimes it comes out okay, as you wanted and planned. A matter of luck. I was lucky.

פורטיסהד – דרכים

Portishead – Roads [lyrics]

מסתבר שגם היא שמה יהבה במזל. יכולתי לראות את הכביסה מתנופפת ברוח ממרפסת השרות שלה, כמו אצלי.

Apparently she, too, put her faith in luck. I could see the laundry fluttering in the wind from her service balcony, like mine.

צינה Chill

 Carole King – You've Got A Friend

הצינה הנושבת מן החלון הפתוח מזכירה לי למהר ולהוריד את הכביסה מן החבל בטרם תתרטב זו מטל הערב היורד.

The chill from the open window reminds me to hurry and take the washing from the line before it gets wet by the falling evening dew.

איני זוכרת אותך מתעסקת עם כביסה. לא תולה, לא מורידה. או שלא ביקרתי אצלך בזמנים כאלה או שזה נמחק מזכרוני כמו דברים רבים אחרים הקשורים בך. לפעמים אני חולמת אותם בלילות, אך בקושי זוכרת קרעים קטנים בבוקר ושוכחת במהלך היום. כמו בליל אמש.

I don't remember you dealing with any laundry. Not hanging, nor taking off of the line. Perhaps I wasn't visiting you in those times or it may have been erased from my memory like many other things connected to you. Sometimes I dream about them at night, but barely remember small tears in the morning and forget during the day. Like last night

Chill Out Piano Music – Relaxing Background Music For Work, Study

כל יום בעיתו One Day at a Time

כביסה שניצלה, יום גשום Rescued laundry, rainy day

כביסה שניצלה   Rescued laundry

איזה יום מצפה לך כשאת קמה בבוקר ומוצאת את הכביסה שלך, זו שתלית ערב קודם, יבשה, למרות שבלילה טפטף? נכון שיום של מזל?

What kind of day awaits you when you get up in the morning to find that your laundry which you hung last evening is dry, despite that it drizzled during the night? It's going to be a lucky day, right?

Meriam Bellina – One Day at a Time

One Day at the Time, ft. Eminem + Outlawz