ארכיון תג: leadeership

גאוה 2016 בירושלים Pride 2016 in Jerusalem

דגל גאוה ישראלי

דגל גאוה ישראלי

והעיקר לא לפחד כלל!

המצעד עבר בשלום, למרות המכשולים. בניגוד להרמת הידיים בבאר שבע, בניגוד לפחדנותם הבזויה של פרנסי בירת הנגב ובראשם ראש העיריה שלה, נרתמו בעיר הקודש כוחות רבים במטרה להעביר בשלום את מצעד הגאוה ולשים לאל את מאמציהם של חורשי הרעה לשים לנו רגליים. זה מוכיח שאם יש רצון – אפשר למנוע אסון.

And the main thing is not to fear at all!

The pride parade went peacefully, despite the hitches. Unlike the surrender in Beer Sheva, unlike the despised cowardice of the community leaders of the Negev's capital, with their mayor at their head, in the holy city many forces were recruited in purpose of making the pride parade passing peacefully, and cancel out the efforts of the evil schemers to trip us up. It shows that if there is a will – there is a way.

יש הזדמנות בחיי מנהיגים, בה יכולים הם לקנות את עולמם ולהפוך את הבוז והתעוב שחש העם כלפיהם. לא שתהיה אהבה, אבל לפחות יתכן ויסתכלו עליהם אחרת. ועוד לא דיברתי על האפשרות להפוך כמה קערות על פיהן ולהתחיל להנהיג ביושר ובתבונה במקום לנגן כל הזמן על הפחד מהאחר ולהפריד בין חלקי העם.

In the lives of leaders an opportunity comes, where they can achieve respect and turn over the disgust and contempt the people feels towards them. Love won't be there (not even in the air…), but perhaps at least people will look at them differently. And I didn't yet talk about the opportunity to turn some tables and start leading with honestly and wisdom, instead of playing all the time the tune of fear from the other and separate between the parts of the population.

ציפיתי, בהחלט ציפיתי שראש הממשלה יראה מנהיגות ויצעד בראש המצעד. בניגוד להדחפותו המיותרת לצעוד אחרי פרעות הטרור בפאריז, יכול היה לשנות פה דברים ופעם אחת ולתמיד להנהיג את כל חלקי העם בצורה דמוקרטית וחופשית מכפיה כלשהי. זה לא קרה. כמו שלא קרה שראש העיריה הפחדן, שנמנע מלעשות את המעשה המתבקש ולהראות שהוא תומך בכולם, לא רק בכופים עלינו הרים כגיגיות, יצעד בראש ויוביל את הנאורות והקבלה.

ציפיתי, אז מה? האם יש לנו מנהיגות הגונה וחכמה?

I expected; indeed, I expected of the prime minister to show leadership by marching at the head of the parade. Unlike his pointless pushy way to march after the terror attacks in Paris, he could change things here and once and for all he could lead all parts of the population in a democratic way, free of any coercion. It didn't happen. Like with the coward mayor, who avoided doing the required deed and show that he supports everybody, not only those who force us to obey without any option, should march at the head of the parade and lead the enlightenment and accepting, didn't happen.

I expected, so what? Do we have a decent and wise leadership?

הגרסא המקוצרת:

המצעד עבר בשלום, ברוכה השמה, אלוקימתינו האדירות, למרות הכלבים החשוכים שסבוּנו, נובחים עלינו את שנאתם.

The short version:

The parade passed peacefully, blessed our almighty G-ddess, despite of the ignorant dreks surrounding us and barking their hatred at us.