ארכיון תג: leisurely

תיק-תק Super-quick

לאן את רצה Where do you run to

לאן את רצה Where do you run to

תמיד הייתי, איך לומר, בלתי מהירה. חונכתי להתנהל לאט, במתינות, בשיקול דעת. אמי זצ"ל נהגה לומר שאין מה למהר להגיע "לשם", ובבית הספר הרי לימדו שהחפזון מהשטן.

I was always been, how should I put it, not quick. I was educated to go slowly, leisurely, considerably. My late mother of blessed memory used to say that there's no reason to hurry "there", and at school they taught us that the devil makes haste and haste makes waste.

הדור שלי לא נאלץ למהר לשום מקום. היו גם כאלה שתמיד אצו-רצו (לי לא היה מושג לאן) והיו לחוצים להספיק דברים, אך הם לא הגיעו רחוק יותר מאחרים שהתנהלו בצורה רגועה יותר. בסופו של דבר, כולנו נעצרים באותו רמזור אדום.

My generation didn't have to hurry anywhere. However, there were people who always rushed (I had no idea where to), and were anxious to get things done, but they haven't reach far more than others who conducted their life more calmly. At the end of the day, we all stop at the same red traffic light.

המושג "לתקתק דברים" נולד לדעתי בתקופה שהיו לי כבר ילדים בוגרים, נראה לי שבתקופת שרותם הצבאי והם אלו שהביאו אותו לידיעתי. לא שהם תקתקו דברים בבית, חס ושלום, הרי למדו להתנהל בחיים ממני, אבל אם זכרוני אינו מטעני, הם השתמשו בביטוי הזה לא אחת.

As far as I can remember, the term "super-quick" was born when my kids were adults, I think when the served in the army (IDF – Israel Defense Forces), and they brought it to my attention. Not that they did things super-quick at home, G-d forbid; after all, they were taught how to go through life from me, but if my memory still serves me, they used to use this expression quite a lot.

 

♀♀

למי שעיתותיה בידיה, מומלץ לה לצפות בוידאואים המחכימים הללו

If you have time on your hand, you might enjoy these intriguing videos

The Story of Women and Art – Episode 1 of 3 (BBC)

♀♀

The Story of Women and Art – Episode 2 of 3 (BBC)

♀♀ 

The Story of Women and Art – Episode 3 of 3 (BBC)