ארכיון תג: Lesbian Visibility Day

יום הנראות הלסבית   Lesbian Visibility Day

Lara Light – You Are Light

מתי יגיע היום בו לא נצטרך את הימים המיוחדים האלה? מתי יגיע היום בו הכל יחיו בשלוה ובנחת בלי להפריע זה לזה?

When will the day come when we will not need these special days? When will the day come when everyone will live in peace and quiet without disturbing each other?

היום חל יום הנראות הלסבית. זו הפעם הראשונה בחיי שאני שומעת על היום הזה ואני לסבית לא מהיום. מה זה אומר? מה צריך היום הזה לעשות עבורנו?

Today is the day of lesbian visibility. This is the first time in my life I've heard of this day and I'm not a lesbian from today. What does it mean? What should this day do for us?