ארכיון תג: lion

כאילו Like

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

אם זה כאילו, אז מה זה באמת?

If it's like, then what really is it?

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

 

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

 

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

חתלתול או גור אריות Kitten or lion cub

 

התמונות המקוריות בטרם עיבודן ©

The original photos before processing ©