ארכיון תג: love

אהבה היא הכל Love is Everything

נסרין קדרי ומירי מסיקה – חייאתי

 Nasreen Qadri & Miri Mesika – Chayati

היה לה קול מדהים בטלפון, סקסי ומעניין. אותי היא סיקרנה, אז ויתרתי על שיחה מוקדמת בסקייפ כדי לבחון אותה ויזואלית. טעות!

She had an amazing voice on the phone, sexy and interesting. She intrigued me, so I gave up an early chat on Skype to check her visually. Mistake!

בפגישתנו בבית הקפה היא נראתה בסדר גמור וגם הקול שלה לא היה שונה הרבה מבטלפון. ציפיתי לערב מעניין ואפילו מהנה. הכרות חדשה לא תמיד צריכה להיות אסון…

At our meeting in the café she looked fine and her voice was not too different from the phone. I expected an interesting and even enjoyable evening. A new acquaintance does not always have to be a disaster…

היא מביטה הישר אל תוך עיני, לוגמת בשתיקה את הקפה, מקנחת לאט את פיה במפית ואומרת בקול שקט: "בלי אהבה… מממ… בלי אהבה לא נראה לי ששוה לחיות."

אני די המומה. איך לקבל את הדברים הללו שהשמיעה? היא נשמעה אינטליגנטית עד עכשו. "מה זאת אומרת?" אני מנסה להבין את הראש שלה. "אהבה זה מה שמכוון אותך בחיים? אין דברים אחרים להנות מהם, רק אהבה?"

She looks straight into my eyes, sipping her coffee in silence, slowly wiping her mouth with a napkin and says quietly: "Without love… mmm… I don't think it's worth living without love."

I'm quite shocked. How to accept what she just said? She sounded intelligent until now. "What do you mean?" I try to understand her mind. "Love is what guides you in life? Are there no other things to enjoy, just love?"

"אהבה היא הכל!" היא מדגישה בנחרצות.

"Love is everything!" She emphasizes determinedly.

 

שרית חדדאינתה עומרי

Sarit HadadInta Omri

במשפט אחד:

אנשים מדקלמים כל מיני אמירות שלא תמיד יש קשר ביניהם לבין המציאות.

In one sentence:

People recite all kinds of sayings that not always have any connection between them and reality.

היכן את, אהבה ? Where Are You, Love

אבבה דסה – היכן את, אהבה

AvevA – Where Are You Love

 

היא התכוונה לכל מלה שאמרה, אחרת לא היתה פוצה את פיה.

She meant every word she said, otherwise she would not open her mouth.

שנים של שתיקה, שנים של ניכור, שנים של… ועכשו זה.

Years of silence, years of alienation, years of… and now this.

היכן את, אהבה?

Where are you, love?

 

AvevA – I Wanna Go

 

 

 

 

 

 

 

 

שידוך Matchmaking

Simon's Cat – Crow

"יש לי בשבילך מישהו", היא אומרת לי.

"מישהו או מישהי?" אני תוהה. "אני מקוה שזו מישהי."

"נו, די!" היא נוזפת בי, "את כבר בת ששים וארבע! לא נמאס לך להיות לסבית?"

"I have someone for you," she says to me.

"Is that a he or a she?" I wonder. "I hope it's a she."

"Oh, enough!" She scolds me, "You're sixty-four years old, aren't you tired of being a lesbian?"

שדות Fields

נרקיס – שדות

Narkis – Fields

 

האויר החמים שנשב על פנינו, ליטף ברכות, מחייך למעלה, אל השמש. זו שלחה אלינו חיבוק חם, מרפא. ויטמין די תמיד טוב לעצמות.

The warm air blowing down our faces, stroking softly, smiling up at the sun. It sent us a warm, healing embrace. Vitamin D is always good for the bones.

 

נרקיס – הכתבה המלאה (חדשות סוף השבוע)

Narkis – The Full Report (Weekend News)

 

ולנטיין Valentine's 2018

פאול מקרטני (נטלי פורמן) – היי הולנטיין שלי

Paul McCartney (Natalie Portman) – My Valentine

אצלנו יום רגיל, עדיין אין את ההמולה שיש בחו"ל. אצלנו יום האהבה הוא בט"ו באב.

It's an ordinary day, we still do not have the hustle and bustle abroad, and our Valentine's Day is on Tu B'Av.

כינורות מתרחקים Walking Away Violins

Al Grant – Distant Drums

 

אף פעם אי אפשר לדעת מראש. את יכולה לתכנן, להכין את עצמך לדבר מסוים, אך המציאות מתרחשת לפי איך שבא לה. שום תכתיב מאיתנו, בנות ובני האנוש, לא יועיל.

You never know in advance. You can plan, prepare yourself for a certain thing, but reality happens as it pleases. No dictate from us, humans, could help.

כולה כינורות, אני אומרת לעצמי, אבל הצלילים מרטיטים את הלב, חודרים אל הנשמה ונשארים שם למשך זמן. יותר מדי זמן, עד שגם בכוח אי אפשר לעקור אותם.

It's just violins, I say to myself, but the sounds vibrate the heart, penetrate the soul and stay there for a while. Too long to force them to be uprooted.

ובחוף, עת פסעתי על החול הרך, הרטוב, יכולתי לשמוע מבעד לנהמת הגלים את נעימת הכינורות המתרחקים אט-אט.

And on the beach, while walking on the soft, wet sand, I could hear through the wailing of the waves the tune of violins moving slowly away.

VivaldiWinter

♀♀

בתמצית:

עד שמגיע היום בו כבר איננו רוצות עוד דבר זו מזו. איני יודעת איך זה קורה, אם זו היא או אני או שתינו (קרוב לודאי – כל אחת מהכיוון שלה), אך זה קורה.

In essence:

Until the day comes when we no longer want anything from each other. I don't know how it happens, if it's her or me or both of us (probably – each from her own direction), but it happens.

מיכה שטרית ועמיר בניוןשני סיפורי אהבה קטנים

Micha Shitrit & Amir Benayoun – Two Little Love Stories

אהבה רגילה Ordinary Love

SadeNo Ordinary Love [lyrics]

יום אחד את קמה בבוקר ומגלה שאת אוהבת מישהי מסוימת וזה לא מה שהסביבה מחשיבה ל"נורמלי". מה את אמורה לעשות? להתכחש לרגשותייך או להמשיך עם האמת שלך? אילו כלים יש לך בתוך ילדה או נערה מתבגרת להתמודד עם זה?

One morning you wake up to find that you somebody but this is not something that your surrounding consider as "normal". What are you supposed to do? Deny your feelings or continue with your truth? As a girl of an adolescent what tools do you have to deal with this?

Sade – By Your Side [lyrics]

 

אם התמזל מזלך להיוולד להורים אוהבים ולגדול בתוך משפחה תומכת, מכבדת, מסייעת – אשרייך וטוב לך חלקית. למה רק חלקית? כי תמיד יש גם את הסביבה שמשפיעה למדי. יש את בית הספר, את השכונה, העיר, המדינה.

If you were lucky enough to be born to loving parents and grow up in a supportive, respecting and assisting family – than you are partly fine. Why only partly? Because there is always also the environment which is quite effective. There is school, the neighbourhood, the city, the country.

 

Florence + The MachineYou've Got the Love [lyrics]

 

אני מלאת כבוד ללסביות דתיות, שלמרות הסביבה המתנגדת, הלועגת, המבזה, הן נחושות לא לנהוג בצביעות ובוחרות לחיות את חייהן כפי שהן רואות לנכון. למרות שהסביבה אינה רוצה לקבל זאת – גם הן נבראו בצלם ואם יש אלוקים, הרי שזה עשה אותן כרצונו. לפיכך, אם מאן דהוא רואה עצמו כשיא הדתיות והחרדיות – עליו לקבל את העובדה הזו ולא לרדוף אותן וגם לא אחרים שאינן מאמינות בדיוק כמוהו.

I highly respect religious lesbians, who despite their opposed, mocking, degrading surrounding, they are determined not to be hypocritical and choose to live their lives as they see fit. Although their surrounding doesn't accept this – they are also were created in G-d's image. If there is a G-d, it is most likely that He created them as He pleased. Therefore, if somebody sees himself as most religious and orthodox – he must accept this fact and not persecute them as well as not others who don't believe exactly as he does and don't practice their religion the way he does.

במשפט אחד:

ואהבת לרעך כמוך!!!

In one sentence:

Love thy friend as thyself!!!

אהבה וגאוה Love & Pride

מצעד הגאוה בירושלים 2017

Pride Parade in Jerusalem 2017

אמנם הבטחתי לא לצעוד השנה, אבל מצעד בירושלים זה מצעד חשוב – לא רק לקהילה, אלא בעיקר לכל עם ישראל שהדמוקרטיה וחופש הפרט חשובות לו. לבשתי שכפ"ץ ושמתי נפשי בכפי בתקוה שלא יאונה שום רע לאף אחד.

Even if I promised not to march this year, but a pride parade in Jerusalem is an important one – not only for our community, but mainly for the whole nation, to those whom democracy and personal freedom are important. I wore a flak jacket with hope that nothing wrong will happen.

החלטתי להצטרף לצעידה ולאמירה שאנחנו כאן ואף אחד לא יוכל לחסום את זכויותינו.

I decided to join the parade and march for the statement that we are here and nobody will be able to block our rights.

 

 

פער גילים Cradle Snatching

The Osmonds – Puppy Love

 

יש המכנים זאת פער גילים ומסתפקים בכך. אני טוענת שזו פדופיליה.

Some people call it cradle snatching and think it's OK. I call it paedophilia.

Cradle Snatchers 2015

נכון שאי אפשר להגדיר מה זו אהבה וקשה להבין למה מאן דהיא התאהבה באחרת או כל אפשרות דומה, אך כשפער הגילים הוא יותר מעשר שנים – אי אפשר שלא לתהות מה מוצא מאן דהוא במי שיכולה להיות בתו או בנו. איזו שפה משותפת יש להם? שטחי ההתעניינות כל כך שונים, החינוך שונה, שלא לדבר על המוזיקה השונה של הדורות השונים.

Indeed, love can't be defined, and it's hard to understand why somebody fell in love with a certain one, but when the gap between the ages is more than ten years – it's hard not to wonder what can somebody find in someone who is in the age of his/her son/daughter. What common language do they have? Which common interests? Their bringing up was so different, not to mention the different music of the different generation.

 

Gilbert O'Sullivan – CLAIR

עולמות נפרדים (הסרט) Worlds Apart (the movie)

Worlds Apart (Ένας Άλλος Κόσμος) Trailer

"אלפי פירושים ניתנו במהלך השנים לעוצמה של להיות מאוהב/ת. היוונים העתיקים הכירו בעוצמה הזו. הם הפכו את האהבה לאל, האל ארוס." במלים אלו מתחיל סרטו המעולה של הבמאי והשחקן Christoforos Papakaliatis "עולמות נפרדים".

"There are thousands of interpretations that have been given throw-out the years about the power of being in love. The ancient Greeks realized that power. They made love a G-d, G-d Eros…" With these words starts "Worlds Apart", Christoforos Papakaliatis's great film.

הסרט מתרחש ברחבי אתונה, יוון של ימינו על רקע המשבר הכלכלי החריף במדינה בעשור השני של המאה ה-21, המאבק בכללי המסחר האירופאי, זרם הפליטים השוטף ממזרח והתנועות הפשיסטיות הצומחות ועולות. שלושה סיפורי אהבה בין אזרחים יוונים לזרים המגיעים למדינה נפרשים בפנינו; כל אחד מציג בני זוג מדור אחר: דור הצעירים, דור הביניים והדור הותיק.

The film takes place in modern-day Greece, throughout the city of Athens, during severe economic crisis ravages in the country at the second decade of the 21th century, the battle against the European commercial rules, the flood of the refugees streaming in from east, and the rising of the fascist's movements. Three love stories between Greek citizens and foreigners unfold; each representing a different generation: the young, the middle and the older generation.

חלק ראשון: בומרנג

נערה יווניה (דפני – Niki Vakali) ופליט סורי נוצרי צעיר (פארס – תאופיק ברהום) נפגשים בנסיבות לא נעימות ואהבה מתפתחת ביניהם, למרות הבדלי המנטליות והשפה.

Part I: Boomerang

A young Greek girl (Dapfne – Niki Vakali) and a young Syrian refugee (Fares – Tawfeek Barhom) meet in unpleasant circumstances, and they fall in love despite the mentality and language differences.

חלק שני: Loseft 50mg

מנהל מכירות יווני (יורגו – Christoforos Papakaliatis) בחברה יוונית גדולה ואשת עסקים שוודית (אליס – Andrea Osvárt) המגיעה ליוון, שניהם בשנות הארבעים לחייהם, נפגשים בבר ומנהלים רומן.

Part II: Loseft 50mg

A salesman (Giorgos – Christoforos Papakaliatis) in a big Greek company and a Swedish business woman (Elise – Andrea Osvárt) who comes to Greece, both in their forties, meet in a bar and having an affair.

חלק שלישי: הזדמנות שניה

עקרת בית יווניה (מאריה – Maria Kavoyianni) והיסטוריון גרמני שהשתקע באתונה (סבסטיאן – ג'יי. קיי. סימונס), שניהם בעשור השישי לחייהם, נפגשים ליד סופרמרקט ומתאהבים.

Part III: Second Chance

A Greek housewife (Maria – Maria Kavoyianni) and a German historian (Sebastian – J.K. Simmons) who moved to Athens, both at their sixties, meet near a supermarket and fall in love.

תובנות:

זהו אחד הסרטים הגדולים והחשובים שודאי יִלָמדו בבתי הספר לקולנוע ברחבי העולם כדוגמא לסרט מופת. אפשר לדבר עד אין סוף על האמצעים האמנותיים בהם בחר התסריטאי והבמאי Christoforos Papakaliatis להשתמש, אך כדי לא לקלקל את חווית הסרט אזכיר רק כמה מהם.

הסרט מתרחש במהלך השבוע הקדוש וה-Epitaphios ביום ששי הקדוש. האוירה, התהלוכות, הסמלים הנוצריים תורמים לסרט תרומה משמעותית.

שורשיו של יוצר הסרט ניכרים היטב בשימושו בטרגדיה היוונית הלקוחה מהתאטרון היווני העתיק ומהתאטרון היווני המודרני.

Insights:

This is one of the greatest and most important movies which will be studied in the film academies all over the world as an example of a masterpiece movie. I can talk until forever about the artistic elements that the script writer and director Christoforos Papakaliatis chose to use in his film, but in order to not spoil experiencing the movie, I'll mention only a few.

The movie occurs during the Holy Week and the Epitaphios on Holy Friday. The atmosphere, the parades, the Christian symbols are here to significantly contribute to the film.

The roots of the creator of the film are very well recognized by the using of the Greek Tragedy which is taken from the Theatre of the Ancient Greece and Modern Greek theatre.

אהבה, טרגדיה, סמלים נוצריים Love, tragedy, Christian symbols

אהבה, טרגדיה, סמלים נוצריים Love, tragedy, Christian symbols

 

במאי הסרט Christoforos Papakaliatis, שגם משחק בו את יורגו, מספר על בחירתו בשם הסרט: "שם הסרט, 'עולמות נפרדים', הולם מאוד את הסיפורים המתוארים בו. מאחורי זה ישנן משמעויות ותפישות מגוונות. ראשית, אנחנו חיים בעולמות נפרדים, בעולם משתנה, וזו הסיבה מדוע מתכחשות הדמויות לשינוי ונלחמות נגדו, הן פוחדות ממנו. לא משנה עד כמה הן מנסות, דברים משתנים למרות הכל. סיבה נוספת לבחירה שלי בשם הזה היא משום שכאשר אנחנו מאוהבים, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו חיים בעולם אחר. סיבה שלישית היא משום שהדמויות בסרט באות מעולמות שונים והן נפגשות ביוון של הזמן הזה."

The director Christoforos Papakaliatis, who also plays Giorgios in the film, described his decision of the film's title: "The title of the movie, 'Worlds Apart', suites to the stories described. There are varies meanings and concepts behind it. First of all, we live in worlds apart, we live in a changing world, and that's exactly why the characters deny and fight against that change, they are scared of it. However how they try, things change whatsoever. Another reason why I chose that title is because when we are in love we feel like we live in another world. A third reason is because the characters in this film come from different worlds and they all meet in Greece at present time."

אחד המפיקים מוסיף: "מבחינתי, הסרט אינו מדבר על השוני בין אנשים, הוא על מה שמאחד אותם."

One of the producers adds: "For me, this film does not speak about the differences people have between them, but talks about what unites them. Ultimately, what unite them is love, romance and life on its positive side"."

The Making of Worlds Apart (Τα Γυρίσματα νας Άλλος Κόσμος)

בתמצית:

מזמן, אבל ממש מזמן לא חויתי הנאה מופלאה כזו מסרט. זה מסוג הסרטים שתרצנה לצפות בו שוב ושוב, כי בכל פעם את מגלה בו רובד נוסף, תובנה חדשה. הזכיר לי את ימי נעורי ובחרותי, של הסרטים רבי המשמעות של אינגמר ברגמן. מדהים איך שהתסריט נכתב בצורה הכי מושלמת, איך הסרט זורם, השחקנים כל כך מעולים והכי-הכי – איך זה מפעיל את התאים האפורים ומעורר את המחשבות לתהות על מהות החיים והאהבה. מה-זה מומלץ!!! בחום רב!!!

In essence:

It's been a very-very long time since I had experienced such an incredible pleasure from watching a movie. It’s the kind of movies that you'd like to watch again and again, since it encourages you to find each time a new layer and meaning. Reminded me my younger days of Ingmar Bergman's meaningful movies. It's amazing how the script was written in the most perfect way, how the movie streams, the actors are so excellent, and most of all – how it operates one's thoughts to ponder about the essence of life and love. It's soooooo highly recommended!!! Very warmly!!!

Recommended Links:

Worlds Apart IMDb

Worlds Apart [part 1 – Boomerang + half of part 2 – Loseft 50mg]

Worlds Apart [continuance of part 2 + part 3 – Second Chance]

Worlds Apart: cast & makers of the film 

Worlds Apart Synopsis

בנימה אישית:

כל כך קל היה לי לדמיין את סיפורי האהבה הללו מתרחשים בין בני זוג מהקהילה שלנו, קל מאוד-מאוד.

On a personal note:

I could easily imagine these love stories happening between people of our community, very-very easy.

הערה לסדר:

בעברית, נקרא הסרט משום-מה "אהבה יוונית". כשראיתי את השם לקראת הקרנת טרום הבכורה, חשבתי לותר על הצפיה בסרט הזה, משום שזה נשמע לי לא מעניין לגמרי. לולא המלצתה של מי שאת טעמה אני מכבדת, ודאי לא הייתי זוכה לחויה הנפלאה של הצפיה בסרט המעולה הזה. חבל שהמפיצים לא השכילו לדבוק בשם המקורי "עולמות נפרדים" שהוא הכי הולם לו. זה בדיוק ההבדל בין המוזיקה המשובחת של תאודורקיס ודומיו לבין הזבל היווני שאני מנועה מלנקוב בשמות יוצריו הידועים לכל ואין צורך להזכירם. די לחכימא ברמיזא.