ארכיון תג: mad world

חוכא ואטלולא Laughingstock

Tears for FearsEverybody Wants to Rule the World

כל אחד חושב שהוא יודע את האמת הבלעדית יותר מכולם. זה בסדר. ישנם טפשים בלתי מזיקים. שיתבוססו בשטויותיהם. כשלוקחים את זה רחוק יותר, כשמנסים לכפות את האמת הבלעדית על הזולת, כאן כבר טמונה סכנה קיומית.

Everybody thinks they know the absolute truth more than anybody else. It's OK. There are harmless fools. Let them welter in their nonsense. When they take it further, when the try to force their absolute truth on others, there lies an existential danger.

Tears for FearsMad World

קריָן אחד ברדיו סיכם את המצב באמירה עצובה: "המצאה ישראלית – כל הדג מסריח, חוץ מהראש"…

A radio presenter summed up the situation with a sad remark: "An Israeli invention – the whole fish stinks, except of its head"…