ארכיון תג: maintenance

לשמור על שיווי משקל Keeping Your Balance

 

אני מנסה, בחיי שאני מנסה, אבל זה ממש לא קל. האימון הזה הוא מבחן מתקיל הן לגוף והן למוח, שלא לדבר על השמיעה. באמת אתגר גדול מאוד.

I'm trying, I'm really trying, but it's definitely not easy. This training is a tackling test both to the body and mind, not to mention the hearing. Rally a huge challenge.

 

עשיתי מבחן שמיעה לפני כשנה והתוצאות הראו שיחסית לגילי, אני שומעת לא רע. זו הסיבה שצלילים רועשים מציקים לי לאוזניים (בלשון המעטה), מה שאומר שאיני צריכה הגברה. עדיין… לכן, כשהמדריכה מחליטה להתפרע ולהשמיע בזמן האימון מוזיקה בקולי-קולות, אני ממש סובלת מהרעש וקשה לי להתרכז. האתגר הוא כפול: הן להתמודד עם התרגילים הקשים והן להתגבר על הרעש בנסיון להתעלם ממנו. איני יכולה לשים צמר-גפן באוזניים, משום שעלי לשמוע את הוראות המדריכה אם אני רוצה להתאמן.

I did a hearing test about a year ago and the results showed that relatively to my age, I here quite good. This is why noisy sounds torment my ears (to say the least), which means that I don't need amplifying. Not yet… Therefore, when our instructor decides to go wild and play loud music during our training, I really suffer from the noise and I find it hard to concentrate. The challenge is double: to cope with the hard exercises and at the same time – to overcome the noise by trying to ignore it. I can't put cotton in my ears, since I need to hear the instructor if I wish to exercise.

ויש אתגר נוסף: סוג המוזיקה. כבר התלוננתי על שאיני מסוגלת להתרכז לצלילי המוזיקה שהמדריכה בוחרת להשמיע, משום שאלה מזכירים לי חוויות מחיי. אז אני צריכה להלחם גם במראות העולים בי וגורמים לריכוז שלי להתמוסס ולמחשבתי לנדוד. אני מפסיקה ונחה עד שזה עובר.

There is another challenge: the kind of music. I already complained about me not being able to concentrate to the sounds of music the instructor chooses to play, since they remind me of experiences I had in my life. So I have to fight also with the images rising in me and cause my attention to dissolve and my mind to wonder. I stop and rest until it's over.

♀♀

אנו עומדות על רגל ימין, גופנו מוטה לפנים, ידינו באויר משני צדי הגוף לשיווי משקל ורגל שמאל מונפת לפנים ולאחור, לפנים ולאחור, לפנים ולאחור… הגוף רועד מן המאמץ של השמירה על שיווי המשקל וממשקל הגוף על הרגל האחת, המוח מנסה להפריד בין הרעש של המוזיקה שאינה ברקע כלל, אלא נוכחת בכל עוצמתה, ובין דברי המדריכה כדי לבצע את התרגיל כהלכה, ואז…

We are standing on our right leg, our body is tilted forward, our hands in the air on both sides of the body for balance, and the left leg is lifted forward and backward, forward and backward, forward and backward… The body is trembling from the effort of keeping the balance and from the weight of the body on one leg, the brain strives to try and separate between the noisy music that isn't in the background at all, but present with all its might, and between what the instructor says in order to perform the exercise correctly, and then…

Mina & Lupo – Parole Parole

אם אתן מסוגלות לבצע את התרגיל הזה עם השיר הזה מנוגן במִליון דציבלים, אני צנצנת. גם אני לא. לכן, אני מפסיקה ונחה עד יעבור זעם.

If you are able to do this exercise with this song played with a million decibels, I doubt it. Me neither. I stop and rest until the storm passes.

♀♀

אין פלא שאני יוצאת מן האימון תשושה, סחוטה, אך מלאת אדרנלין. מי לא תתמלא עזוז למשמע הצלילים הבאים המלווים אותנו בצאתנו מן האימון?

No wonder that I finish of the practice shattered, exhausted, but full of adrenalin. Who wouldn't be filled with vitality by hearing the following sounds that escort us when we leave the studio?

Dalida & Alain Delon – Paroles, Paroles [lyrics]

מערוך בונה עצם Bone Builder Rolling Pin

מערוך בונה עצם Bone Builder Rolling Pin

מערוך בונה עצם   Bone Builder Rolling Pin

יש גיל בו זו ההזדמנות האחרונה שלך לשמור על הצורה שלך. אם לא תשגיחי על עצמך, זה רק ילך ויתדרדר. המדריכה שלנו קוראת לזה "תחזוקה". אכן, אם לא תְתַחְזֵקִי – איך תִתְחֲזְקִי?

There is an age where it's your last chance to keep your body in shape. If you don't take care of yourself, it's just going to deteriorate. Our instructor calls it "maintenance". Indeed, if you won't maintain – how will you sustain?

 

התעמלות בונה עצם Bone building exercise

התעמלות בונה עצם   Bone building exercise

 

המדריכה שלנו מלאת רעיונות וגיוונים. לשיעור האחרון שלנו היא ביקשה שנביא מערוך. מעולם לא דימיינתי שאפשר להתעמל עם זה. מדהים! חיות – לומדות…

Our instructor is full of ideas and diversions. For our last lesson she asked us to bring a rolling pin. I never imagined that you can actually exercise with it. Amazing! Well, you live – you learn…

תחזוקה Maintenance

טאי צ'י וצ'י קונג עם תהל פורה

חיפשתי חוג טאי צ'י. אין בחדרה. למה שיהיה?

I was looking for a Tai Chi class. There is not in Hadera. Why should it be?

פעילות טאי צ'י לרוגע גופני ונפשי – תכנית "יחדו"