ארכיון תג: mango

הבושם שלה Her Perfume

Rose Eveleth – How do we smell?

הבושם שלה אף פעם לא הרשים לי את האף. גם היא לא ממש, אך ניסיתי לתת לנו הזדמנות.

Her perfume never impressed my nose. She didn't either, not really, but I tried to give us a chance.

הבושם שלה היה מסוג הבשמים שאינם מותירים יותר מדי רושם. רבות היזו את זה על עצמן, כשהלכת ברחוב יכולת להריח אותו מכל עבר, כך שזה לא היה יחודי. איני מבחינה בין בושם זול או יקר, כי לא המחיר זה שעושה עלי רושם, אלא הריח עצמו. ריחות מסוימים הם דבר יחודי. ריח, כמו טעם, זה ענין אישי.

Her perfume was the kind of perfumes that doesn't leave much impression. Many wore it, so while walking the street you could smell it all over, thereforeo it wasn't unique. I don't distinguish between cheap or expensive perfume, because it is not the price that impresses me, but the smell itself. Some smells are unique. Smell, like taste, is a personal matter.

היא היתה היחידה שעזבתי. האחרות עזבו אותי אחרי שהתיאשו ממני. אני מניחה שלא קל לחיות עם מישהי שמחפשת שלמות ושאינה מסוגלת להתפשר על בינוניות. איתה הבנתי מהר מאוד שהיא לא בשבילי. באמת השג גדול מבחינתי, כי עם אחרות לקח לי הרבה מאוד זמן. יש לי הצתה מאוחרת לגבי דברים שקורים ועד שאני מצליחה לעכל, החיים ממהרים קדימה והזמן מתבזבז.

She was the only one I left. The others left me after giving up on me. I guess it's not easy to live with someone who is looking for perfection and unable to settle for mediocrity. With her I realized very quickly that she wasn't for me. Really great achievement for me, because with others it took me a lot of time. I have a double take about things happening and until I'm able digest, life rushes forward and time is wasted.

ישנם סוגים רבים של בשמים, כמו שישנם סוגים רבים של פרחים הנותנים את ריחותיהם השונים ומבשמים לנו את החיים. זה ענין של העדפה אישית. זה כמו שישנן אלה האוהבות גויאבה ואלה שאינן סובלות את הריח בשום אופן. וישנן אלה האוהבות מנגו ואלה שאינן מסוגלות להריח אותו. למדתי, שאם איני אוהבת את הבושם שלה, הענין אבוד ואין טעם להמשיך כי זה לא ילך.

There are many types of perfumes, as there are many types of flowers that their different scents perfume our lives. It is a matter of personal preference. It's like there are those who love guava and those who don't like the smell by any means. And there are those who love mango and those who can't stand it. I learned that if I don't like her perfume, then it's a lost cause, and there is no point in taking it further because it won't work.

הבושם שלה היכה לי באף עת חלפתי על פני החנות שהציגה את בובות הראוה שאני מכירה כשהן לבושות בבגדים שמעולם לא עניינו אותי. אין לי ענין במלבושים שנראים כמו סמרטוטים, אך עולים הון תועפות. לעולם, אבל לעולם לא יהיה סיכוי כלשהו שאלבש בגד כלשהו שזור בחורים או בטלאים. לא אהבתי כשהאופנה הזו התחילה ודעתי לא השתנתה עד עצם היום הזה. זו חנות שאני חולפת על פניה לעתים קרובות למדי, אך איני טורחת לעצור ולהביט במרכולת המוצגת. לפעמים אני מציצה מזוית העין רק כדי לבדוק אם יש משהו חדש ואם החדש הזה מעניין. תמיד זה לא מעניין, כך שהתרגלתי להעיף מבט קצר מאוד ולא להתעכב שם.

Her perfume hit my nose when I walked past the store showing the vitrine dolls I know, wearing clothes that never interested me. I have no interest in garments that look like rags, but cost a fortune. Never, but never will there be any chance that I'd wear any article of clothing entwined with holes or patches. I didn't like when this fashion started and my opinion has not changed to this day. It's a shop I pass by quite often, but I don't bother to stop and look at the wares displayed. Sometimes I take a peek from the corner of my eye just to see if there is something new and if this new one is interesting. It's always not interesting, so I got used to taking a very brief look and not tarry there.

הדחף הראשון שלי היה להמלט מהמקום, כי אם זו היא, לא הייתי רוצה לפגוש בה. האצתי את צעדי ואחרי מספר שניות התפוגג הריח. שאפתי אויר מלוא ריאותי ו… "אה, זו באמת את!" היא אמרה בקול נוקב שלא הצלחתי לשכוח. "לא הייתי בטוחה." היא הביטה בי, מחייכת.

אני אשה מנומסת, אז החזרתי לה חיוך. שיערתי שהיא מצפה למענה ממני.  "אני ממש ממהרת", מלמלתי אל עיניה המופתעות, נופפתי אליה בידי לשלום ומיהרתי להתרחק ממנה.

My first impulse was to flee from the place, because if it's her, I wouldn't want to meet her. I accelerated my steps and after a few seconds the smell faded. I inhaled filling my lungs with air and… "Oh, that's really you!" She said in a piercing voice that I couldn't forget. "I wasn't sure." She looked at me, smiling.

I am a polite woman, so I smiled back at her. I assumed she was expecting an answer from me. "I'm really in a hurry," I murmured into her surprised eyes, waved her goodbye and hurried further away from her.

Holladay Saltz – Why Smell is More Important Than You Think

במשפט אחד:

אני אוהבת גויאבה – הן את הריח והן את הטעם. איני סובלת מנגו בשום מצב.

In one sentence:

I love guava – both the smell and the taste. I can't bear mango under any circumstances.

הארומה של הגויאבה   The Aroma of the Guava

גויאבות Guavas

גויאבות   Guavas

אין עוד פרי, ככל הידוע לי, שריחו נישא למרחוק כמו הגויאבה. אני אוהבת מאוד את הארומה הנפלאה שלה.

There is no other fruit, as far as I know, that its scent is carried far away as the guava. I love very much its wonderful aroma.

אנשים נחלקים לכאלה האוהבים את ריח הגויאבה, אלה שאינם מסוגלים לשאת אותו ואלה שמעדיפים מנגו. אני לא מסוגלת לשאת את ריח המנגו. פעם, קניתי בטעות בקבוק מיץ שנראה כמו כזה של תפוזים (הצבע היה ממש דומה!), אך כשהגעתי הביתה וטעמתי – כמעט ומתתי משום שזה היה מנגו. מאז, למדתי שעלי לקרוא כל תוית של מוצר בטרם אני קונה אותו. היה בזה צעד חיובי מחנך.

People are divided into those who like the smell of guava, those who can't bear it and those who prefer mango. I can't bear the smell of mango. Once, I accidentally bought a bottle of juice that looked like orange (the colour was really similar!), but when I got home and tasted it – I almost died because it was mango. Since then, I've learned that I must read every product label before I buy it. It had a positive educating step.

בדרך כלל אני שמה את העגבניות בשקית (8-7, בהתאם לגודלן) ואת שאר הירקות שאני בוחרת, כמו מלפפונים (כנ"ל), פלפל ירוק אחד או שניים, גמבה אחת או שתיים, אני מניחה בעגלה איך שהן כדי לאחדן עם העגבניות לאחר השקילה. כך גם עם הבצל היבש (שוב כנ"ל), אותו אני שמה בשקית ואז מניחה בעגלה 3-2 תפוחי אדמה, 3-2 גזרים, קישואים, במטרה לאחדן בתוך שקית הבצל היבש לאחר השקילה. אני מניחה שהבנתן את הרעיון של לחסוך בשקיות הפלסטיק למען עתיד כדור הארץ, כן?

Usually I put the tomatoes in a bag (7-8, depending on their size) and the other vegetables I choose, like cucumbers (as above), one or two green peppers, one or two red sweet peppers, I place in the cart as they are in order to combine with the tomatoes after weighing. The same with the onions (again as above), which I put in a bag and then place in the cart 2-3 potatoes, 2-3 carrots, zucchini, in order to unite them into the onion bag after weighing. I guess you understood the idea of ​​saving plastic bags for the future of the earth, yes?

כך אני עושה עם הפירות. שמתי בשקית 4 תפוחים אדומים מהזן שאני אוהבת (חרמון) ואז הנחתי בעגלה 4 גויאבות, אשכול של 5 בננות בינוניות, 3 אגסים שנראו עסיסיים (ובבית התגלו כלא ראויים למאכל, מן הסתם שהו בקירור, לא נקטפו זה עתה) ו-3 אפרסקים שגם נראו טוב וגם התגלו כטעימים. חשבתי על סלט הפירות שתכננתי להכין.

That's how I do with the fruits. I put 4 apples of the type I love (Hermon) in a bag and then put in the cart 4 guavas, a cluster of 5 medium bananas, 3 juicy pears that looked juicy (that I found at home they were unworthy to eat, probably they stayed in the refrigerator, not fresh picked up), and 3 peaches that looked good and also tasted good. I thought about the fruit salad I was planning to prepare.

הקופאית העבירה את המצרכים כשאני עומדת מאחוריה, בקצה הדוכן ואוספת אותם לתוך השקיות. היא העבירה את הפירות, אך כשהגיעה לגויאבה, היא הסתובבה אלי ובקול מבויש אמרה לי: "לא נעים לי לבקש, אבל אולי את יכולה לשים את הגויאבות על המשקל?" למראה מבטי התמה, מיהרה להשלים: "אני לא יכולה לגעת בהן, במחילה ממך". אמרה 'במחילה', היתה מנומסת, חשבתי לעצמי והלכתי למלא אחר מבוקשה.

The cashier passed the groceries as I was standing behind her, at the edge of the stand and gather them into the bags. She weighted the fruit, but when she got to the guavas, she turned to me and in a shy voice said: "I'm embarrassed to ask, but maybe you can put the guavas on the weight?" At the sight of my puzzled gaze, she hurried to complete: "I can't touch them, I beg your pardon." She said 'beg your pardon', she was polite, I thought to myself, so went to fulfil her request.

במשפט אחד:

אחד המבחנים של מועמדת אצלי זה אם היא מעדיפה גויאבה או מנגו. הגויאבה מנצחת, כמובן. איני מניחה לאוהבות המנגו להתקרב אלי.

In one sentence:

One of my candidates' tests is whether she prefers guava or mango. The guava wins, of course. I don't let mango lovers come near me.