ארכיון תג: men

השגח היטב Take Good Care

בובי וי – השגח היטב על התינוקת שלי

Bobby VeeTake Good Care of My Baby [lyrics]

 

מה השתנה מימי כתיבת השיר הזה ועד עצם היום הזה? לא הרבה, הא? עדיין, גברים מתיחסים אל נשים כאל רכושם.

What has changed from the time of writing this song to these days? Not much, ha? Still, men treat women as their property.

מילדת – השגיחי היטב על התינוק שלי

Call The Midwife – Take Good Care of My Baby

 

קרול קינג – השגיחי היטב על התינוק שלי

Carole King – Take Good Care of My Baby

 

Carole King – Take Good Care of My Baby (Original Songwriter Demo Version)

 

מי את חושבת שאת ? Who do You Think You Are

Christina PerriJar of Hearts

ישנם אנשים, שכל הווי קיומם תלוי במידת עליונותם על אחרים. העלובים הללו נוהגים להשפיל את הזולת כי אחרת איך ירגישו נעלים ממנו? אין חלקי עימהם.

There are people that all the core of their existence depends on the degree of their superiority over others. These low lives tend to humiliate others, because how else would they feel superior to others? I tend to stay far away from that kind of dreks.

תמיד הייתי בעד נשים, תמיד חשבתי שנשים הן מטבען בעד נשים. פגשתי נשים רבות ושונות, רובן המכריע היה בצד שלנו, אך עדיין ישנן כאלה שחושבות שאם הן לסביות, עליהן לאמץ גישה גברית מאוסה ולהתנהג כאילו היו גברים ולא נשים טובות לב.

I was always in favour of women; I always thought that women are in their nature in favour of other women. I met many different women, most were on our side; yet, there are such who think that if they are lesbians, they must adopt that repulsive attitude men have and behave as if they are men instead of being nice kind women.

 

Uncle Jed – Everybody Here Wants You