ארכיון תג: modesty

זה לא צנוע ככה That's Not Modest

Tressa Lemky – Modesty & Inner Beauty

החוף היה דליל. מעטים האנשים שטרחו לפקוד אותו. בתחזית ניבו גשם, אך במציאות היה חמים והביל, כך שהחלטתי להתאוורר לי בים. שמחתי להיות שם כמעט לבדי.

The beach was almost empty. Few people bothered to attend there. The forecasters said it was going to be rainy, but in reality, it was warm and steaming, so I decided to air myself in the sea. I was glad to be there almost alone.

פרשתי מגבת על החול החם והתמקמתי עליה בנוחות. בדרך כלל אני נוהגת לקרוא ספר בטלפון הסלולרי, אך היום לא ממש התחשק לי. העדפתי פשוט לבהות בגלים ובאויר שזז עם הרוח הקלה שנשבה והפיגה את קפיחת קרני השמש הבוהקת.

I spread a towel on the warm sand and settled comfortably. I usually like to read a book on my cell phone, but today I did not really feel like it. I preferred simply to stare at the waves and the air that moved with the breeze that blew and dissolved the glistening sun.