ארכיון תג: movies

הסרטים של ימי ראשון   The Sundays' Movies

יהודה פוליקר – בוקר יום ראשון

Yehuda Poliker – Sunday Morning

יש גיל שבו את מגיעה לתובנה מסוימת לגבי החיים שלך. לא הכל מצליחות לעשות כן וזה חבל.

There is an age when you get to have some insight about your life. Not everyone manages to do so, which is a shame.

מיום שאנו נולדות, אנחנו מנוהלות וכשאנו מגיעות לגיל בו אנחנו מתחילות להבין את מה שאומרים לנו, אנחנו גם מתחילות לציית. בדרך כלל. ילדים לא תמיד אוהבים לציית, אך הם עושים זאת כדי לרצות את הוריהם. זה קורה לאורך כל חיינו, כי עלינו לציית למורות, לציית למפקדות בצבא (אלה שמשרתות), לבוסיות שלנו בחיים הבוגרים שלנו כשאנו נכנסות למעגל העבודה. לאורך כל חיינו, אנחנו עושות את הנאמר לנו והמוטל עלינו בלי כמעט לחשוב על מה שעושה לנו טוב ומה באמת היינו רוצות לעשות בחיים. ואז אנחנו מגיעות לגיל שבו אנחנו מבינות שאם לא עכשו, אימתי?

From the day we are born, we are managed and as we reach the age when we begin to understand what we are being told, we also begin to obey. Usually. Children don't always like to obey, but they do so to please their parents. It happens throughout our lives, because we have to obey our teachers, obey our commanders in the military (those who serve), to our bosses in our adult lives as we become a part of the workforce. Throughout our lives, we do as we are told and run our errands without almost thinking about what is good for us and what we really want to do in life. And then we get to the age where we realize that if not now, then when?

למזלי, החלטתי כבר לפני שנים רבות לחיות את חיי בהתאם למה שאני רוצה ולפי איך שמתאים לי ולא להתחשב בדעות של זולתי לגבי מה טוב לי. פעם, אמרה לי מישהי: "אני במקומך, הייתי טסה לחו"ל, מבקרת במקומות בעולם, חווה, עושה חיים". המישהי הזו לא לקחה בחשבון שמאווייה אינם שלי ואם בא לה וזה מבחינתה 'לעשות חיים', שתעשה את מה שהציעה לי. אני מעדיפה לשבת ולכתוב ולצלם ככל שאני יכולה וגם לבשל לעצמי אוכל טעים ובריא. אף אחד אינו יכול להכתיב לאחר את מה שמתאים לו עצמו. זו הבעיה עם המרוץ של אנשים אחר מה שהם חושבים שאחרים נהנים ורוצים להשיג את אותם הדברים שאחרים השיגו. ומה אם אין זה מתאים להם?

Fortunately for me, many years ago I decided to live my life according to what I wanted and according to what was right for me and not consider other people's opinions about what was good for me. Someone said to me once: "I, in your palace, I would fly abroad, visit places in the world, experience, I'd have a good time." This person did not take into account that her desires were not mine and if she felt like it, and for her it was 'to have a good time', then she could do what she offered me. I prefer to sit down and write and photograph as much as I can, and also cook delicious and healthy food for myself. Nobody can dictate others what suits them. This is the problem with people racing after what they think others enjoy and want to have the same things others have. And what if that isn't right for them?

יש לי עוד כמה דברים שאני אוהבת לעשות, כמו לאכול מדי פעם במסעדות דברים שאין לי חשק לבשל כי הם אורכים זמן ועדיף לי לאכול בחוץ מאשר להתעסק איתם בבית ולבזבז עליהם את זמני. אני אוהבת לצפות בסרטים שמביאים לנו בדרך כלל בימי ראשון ולשבת לאחריהם בבית קפה עם חברות ולדבר על מה שצפינו. ימי הקורונה לא שינו לי הרבה את סדר היום הרגיל שלי. אני לא ממש אוהבת לצאת מן הבית סתם בשביל לצאת. יש לי מרפסת בשביל אויר. לא שזה צח, זו חדרה, לא עיר נקיה יותר מדי וגם זיהום האויר לא הכי נמוך בארץ. מה שהשתנה זה הצפיה בסרטים והמפגשים עם החברות. איני מתחברת לזום, בשל הסיבות הידועות לכל, אך גם השיחות עם החברות דרך המדיות האחרות אינן אותו הדבר כמו לשבת יחד בצורה ממשית, לא וירטואלית.

I have a few other things I like to do, like eating occasionally in restaurants, things I don't want to cook because they take time and I'd rather eat outside than occupy myself with them at home and spend my time on them. I love watching the movies we usually get on Sundays and afterwards sitting at a café with friends and talk about what we have watched. The days of the Corona did not change my usual agenda much. I don't really like getting out of the house just for going out. I have a balcony for air. Not that it's fresh, it's Hadera, not too a clean city and also not the lowest air pollution in the country. What has changed is watching movies and meeting with my friends. I don't connect with Zoom, for all the known reasons, but even conversations with friends through the other medias are not the same as sitting together in a real, non-virtual way.

אהבתי לצפות בסרטים שהובאו לנו, הם היו חדשים, לפני הפצה ברחבי הארץ ורובם היו מעולים. אהבתי לכתוב עליהם בבלוג הזה. הם מרוכזים בקטגוריה "והגית" ואתן מוזמנות לעיין בהם. הייתי שמחה לוא היו מציגים לנו סרטים בכל יום ראשון ולא רק פעמיים בחודש וגם לוא היו מביאים לנו סרטים ישנים יותר, כאלה שראינו פעם והיינו שמחות לצפות בהם שוב. יש גיל ששוכחות מה שראינו ונחמד להזכר בדברים שאהבנו.

I loved watching the movies that were brought to us, they were new, before distribution around the country and most of them were great. I loved writing about them on this blog. They are concentrated in the "Illuminate" category, and you are welcome to read them. I would love to watch movies every Sunday and not just twice a month and also if they would bring older movies, such as we saw in the past and would love to see them again. There is an age that forgets what we saw and is nice to remember things we loved.

במשפט אחד:

הלואי שהוירוס הזה יחלוף כבר ושנחזור לשגרת חיינו.

In one sentence:

I wish this virus would pass away already and we would return to our routine.

אוסקר 2017 Oscars

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea

אני יכולה להעיד על עצמי שאני אוהבת מאוד קולנוע, תמיד אהבתי, עוד משחר ילדותי. מאז ומעולם, אחרי קריאת ספרים (הריני תולעת ידועה), סיפור קולנועי עשוי היטב תמיד עשה לי את זה.

I can say about myself that I love the movies very much, I always have, since my childhood. Since ever, after reading books (as a known bookworm), a good well done cinematic story, aka screenplay, always appealed to me.

איני יודעת את הסיבה לכך, אך טקס פרסי האוסקר מעולם לא דיבר אלי ומעולם לא היה לי חשוב לדעת (וודאי לא לשנן) מי זכה בפרס, גם לא בקטגוריות "החשובות" כגון: הסרט הכי טוב, השחקן הכי טוב והשחקנית הכי טובה. מה לעשות, טריויה אינה תחום חזק אצלי.

I don't know the reason, but the Academy Awards ceremony was never important to me, and I never find it important to know (let alone to memorize) who won, not even the "important" categories, such as the best film, best actor and best actress. What can I say, trivia isn't one of my strongest points.

אני בוחרת לצפות בסרט בעיקר לפי הנושא שלו, אם יש לו סיפור טוב, וגם לפעמים לפי השחקניות והשחקנים. כבר מזה מספר ניכר של שנים, שסרטים הזוכים באוסקר אינם מי-יודעת-מה לדעתי וכלל לא לטעמי, אז מה זה צריך להיות לי חשוב אם אלה היו מועמדים או אפילו זכו?

I chose to watch a movie mainly according its subject, if it has a good story; and sometimes, also according the actresses and actors. Since a significant number of years, Oscar winners' movies aren't to my taste at all, so why should I care if they were nominated or even won?

לפני שבוע, יצא לי לצפות בסרט המצוין "מנצ'סטר ליד הים". מדי פעם, חבל שאלה מתי מעט, יוצאות יצירות מופת שהכל גומרין עליהן את ההלל וגם אני נשבית בקסמן. לדאבוני, ישנן פעמים רבות המלצות על סרטים שאני שומעת ברדיו או קוראת ברשת ואני שואלת את עצמי ואת כל היקום על מה ההמלצה, אחרי שבזבזתי זמן לצפות בהם ללא כל הצדקה. הפעם, לא ראיתי אף אתר שלא יצא מגדרו להמליץ. הסרט אכן מצוין. כל כך שונה מהזבל שמאכילים אותנו עם כל הפירוטכניקה המעצבנת. עדיין לא התאוששתי מהסיפור השטותי והמיותר של אווטאר. מה כבר ביקשתי, שיהיה סיפור טוב? זה יותר מדי לבקש?

A week ago, I got to watch the excellent movie "Manchester by the Sea". From time to time, alas they are rare, masterpieces are released, and everybody praises them, and I also am captivated by them. Disappointingly, many times I read in the internet or hear on the radio good reviews of movies that I have to ask myself and the whole universe what is this about, after I spent time to watch them without any justification. This time, I didn't see any site that wasn't excited by this movie. All recommended, and this is really excellent. So much different from the trash they show us with all the irritating pyrotechnics. I haven't yet recovered from the stupid unnecessary story of Avatar. What did I ask, of a good story? Is it too much to ask?

במקרה האזנתי הבוקר לחדשות וגם הצלחתי להפנימן, כשבישרו על זכיית הסרט בקטגוריית התסריט המקורי הכי טוב והשחקן הכי טוב (קייסי אפלק). אין ספק – שתי הזכיות בהחלט ראויות. היום שלי התחיל ברגל ימין.

By chance I listened to the news this morning and I even managed to assimilate when they said that the movie won the Best Original Screenplay and the Best Actor (Casey Affleck). No doubt – both winnings are most appropriate. My day started on the right foot.

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea

כרזת הסרט מנצ'סטר ליד הים Movie poster Manchester by the Sea