ארכיון תג: moving

זזות – חוות Moving – Experiencing

היום היה זה מאותם הימים שממש אין חשק להוציא את קצה האף החוצה. יום של גשם רצוף כמעט לכל אורכו.

Today it was one of those days when there was not any desire to get the tip of your nose outside the house. A day of continuous rain almost all along.

לולא התקשרה מישהי לבקש ממני לצלם אותה לרגל ארוע שהיה לה – לא הייתי יוצאת לשום מקום, הייתי נשארת ספונה מול המחשב ועובדת על האתר החדש שאני מקימה לכבוד תערוכת אישה מוזה. התערוכה הוארכה לפי בקשת הקהל ומסתיימת ב-4 באפריל (ביום חמישי הקרוב). החלטתי להנציח את התערוכה באינטרנט, אחרת מה נשאר לנו חוץ מהזכרונות שבדמיוננו? אני מעדיפה משהו מוחשי שאפשר לחזור ולעיין בו.

If someone had not asked me to photograph her for an event she had – I would not go anywhere, I would stay roofed in front of the computer and work on the new site I'm building for the Woman Muse exhibition. The exhibition was extended at the audience's request and ends on April 4 (this Thursday). I decided to perpetuate the exhibition on the Internet, otherwise what remains for us except of the memories in our imagination? I prefer something tangible that can be revisited and revised.

לולא הייתי יוצאת, לא הייתי נתקלת במישהי שמעדה בשלולית המים הענקית שנקוותה בגלל הגשם העז ומצילה אותה מהתרסקות על המדרכה הקשה והקרה. יכול להיות שמישהי אחרת היתה נקלעת לאותו המקום ולאותו המצב ואז המועדת היתה ניצולה על ידה, הרי אי אפשר לדעת. הכל יכול לקרות. אבל אני שמחה ומרוצה שהייתי במקום ויכולתי לעצור את הנפילה שלה.

If I had not gone out, I would not have bumped into someone who had stumbled across the huge puddle of water that had been formed by the heavy rain and saved her from crashing on the hard, cold pavement. It might be that somebody else would be in the same place and situation, and then the woman who stumbled would be rescued by her, you never know. Anything could happen. But I am happy and pleased that I was there and I was able to stop her fall.

Suzi Quatro & Chris NormanStumblin' In

במשפט אחד:

תזוזה משנה אנרגיה וחוויות חדשות נחוות.

In one sentence:

Movement changes energy and new experiences are experienced.

קולות של עזיבה Sounds of Departure

שיר הפתיחה של שכנים

Neighbours (Israeli series) – The Opening Song

בוקר. אני פוקחת את עיני מתוך חלום מורכב אותו אני שוכחת תוך שניות. בחדר המדרגות רעשים של גרירת חפצים. שכני לקומה עוזבים היום. איזה יופי!

Morning. I open my eyes from a complex dream which I forget in seconds. There are noises of dragging in the staircase. My next-door neighbours are leaving today. Hooray!

מזה חודש הם מזיזים דברים, אורזים, מעבירים חפצים, מרעישים מבוקר ועד אמצע הליל ובלי מלה של התנצלות על ההפרעה לשכניהם. דרך ארץ מעולם לא היתה צד חזק אצלם. ברוכה שפטרתנו מעונשם של אלה! מקוה שמחליפיהם יהיו טובים ומתחשבים יותר, רצוי חילונים נורמליים.

For a month they have been moving items, packing, transferring things, making noise from morning to middle of the night and without a word of apology for interrupting their neighbours. Politeness had never been a strong side of them. Good riddance! Hoping that their replacements would be better and more considerate, preferably normal secular people.

במשפט אחד:

אנא, אלוקימתינו האדירות, הביאי לי שכנות טובות יותר!

In one sentence:

Please, our mighty Goddess, bring me better neighbours!

Neighbours Theme Songs 1985-2015