ארכיון תג: My Mother and other Stories

דבר העורכת/המו"לית Editor/Publisher's Word

כבעלת הוצאה לאור ובעיקר כעורכת, אני מקבלת מדי פעם כתבי יד לעיון (תמורת סכום סמלי גבוה, כמובן…). לעתים נדירות מגיע אלי כתב יד בשל ומעניין, מעין יהלום גולמי הזקוק רק לליטוש הסופי. כמי שמנחה סדנאות לכתיבה יוצרת, אני יכולה להעיד שאפשר ללמד כיצד להוציא מקרב כמעט כל אחת את הטמון בחובה, אך אי אפשר להנחיל את אותו ניצוץ ההופך את הכתיבה השבלונית למשהו מיוחד, ליהלום. אפשר לגרות מאן דהיא לכתיבה, להעניק לה את הכלים לבטא את עצמה, אך לא יותר מכך; כי גם בעזרת המכשור הכי משוכלל אי אפשר לחולל נסים כשאין את הניצוץ הראשוני, את הכשרון.

As a publisher and especially as an editor, I occasionally receive manuscripts for reference (for a high nominal amount, of course…). I rarely come across a ripe and interesting manuscript, a kind of rough diamond that needs only the final polishing. As a creative writing instructor, I can attest that it is possible to teach almost anyone how to get out what's inside them, but you cannot instil the same sparkle that makes stencil writing something special, a diamond. It is possible to stimulate somebody to write, to give them the tools to express themselves, but not more than that, because even with the most sophisticated instrumentation, miracles cannot be done when the initial spark, the talent, isn't there.

אל אילן וייס התוודעתי דרך המידעון שלו לישראלים בברלין שאביב רוס המ-ה-א-א-ה-מם שלח לי, במסגרת מנהגו המבורך לידע אותי בדברים החשובים והמעניינים בחיים. הסיפורים שהעלה אילן במידעונו, שבו מיד את לבי במיוחדות שלהם, בכתיבה רבת הכשרון וההשראה ובעיקר בהומור השופע.

I became aware of Ilan Weiss through his information leaflet to the Israelis in Berlin that Aviv Russ sent me, as part of his blessed practice to let me know the important and interesting things in life. The stories that Ilan brought up in his leaflet, immediately captivated my heart in their uniqueness, with a great deal of talent and inspiration and especially with the abundant humour in his writing.

אני שמחה וגאה להודיע על הוצאת הספר לאור בקציר מלים. אין לי ספק שאל מדף הספרים היהודי והעברי נוסף ספר מיוחד וחשוב.

I am pleased and proud to announce the publication of the book at Kzir Milim Publishing. I have no doubt that the Jewish and Hebrew bookshelf added another special and important book.

הגרסא המקוצרת:

אילן וייס, קול חדש, מעניין וחשוב בספרות העברית, יצא לאור בקציר מלים.

The short version:

Ilan Weiss, a new, interesting and important voice in Hebrew literature, was published at Kzir Milim Publishing.

אמא שלי וסיפורים אחרים

אמא שלי

הרוקיסט והיפה

ספרי קציר מלים