ארכיון תג: Need You Now

איך רץ הזמן How Time Flies

ולאן…

and Where

FarmTown Window

FarmTown Window

יום אחד את פוקחת את עינייך ונוכחת לדעת ששוב אינך יודעת לאן רץ הזמן ואיך נשרו לך הדקות בין הרגעים ואיך עפו הימים בלי להבין איך.

One day you open your eyes and realize that again you don't know where time went and how the minutes drop between the moments, and you can't get how did the days fly from you.

Fairport Convention – Who Knows Where the Time Goes?

שתינו נשים מסודרות ואנחנו מקפידות לארגן את עצמנו ואת זמננו כדי שזה לא יושחת לריק. ואכן, אנחנו תמיד עושות משהו. גם לנוח ולבהות בעלים הנושרים בין טיפות הגשם זו פעילות נכונה ומבורכת.

Both of us are organized women and we arrange our time in order that it won't be wasted. Indeed, we always find something to do. Resting and starring at the fallen leaves between the raindrops is also considered as right and blessed activity.

Beegie Adair Trio – Autumn Leaves

בפריז מזג האויר בהיר עם 70 והמדרכות המסריחות משתן מכוסות עלי שלכת מן הסתם. אני שואלת את ביאטריס אם היא מתגעגעת הביתה' לקור. היא מביטה בעץ הלימון שבחצר השכנים ועונה לי שהריח בקציר עדיף. הניחוח העולה מבין אצבעותיה המקלפות את הפרי מאשר את דבריה.

In Paris the weather is clear with 70 and the urine smelling-stinking sidewalks are probably covered with autumn leaves. I ask Beatrice if she misses home, the cold. She stares at the Lemmon tree in the neighbours' yard, and answers that the scent in Kazir is better. The odour coming from her lovely fingers that pill the fruit confirms what she meant.

Yves Montand & Charlotte Cardin Goyer – Les Feuilles Mortes

הזמן רץ, הן כשנהנות והן כשלא.

Time flies, weather you enjoy it or not.

♀♀

ואיני יכולה לא לחשוב על אלו היושבות לבד בחושך, בעיקר בימי שישי, אחרי שנרות השבת כבים והטלויזיה היא החברה היחידה שיש להן.

I can't avoid thinking about those who are sitting alone in the dark, mainly on Friday nights, after the Shabbat candles go out (not anywhere, but extinguish) and the television is the only friend they have.

Lady Antebellum – Need You Now

בתמצית:

חפשי לך אהבה.

In short:

Find love.

Autumn leaves – Manuela Mameli's Jazz