ארכיון תג: Parisian in London

ישראלית ופריזאית בלונדון Israeli and Parisian in London

אוטובוס סיור בלונדון

ישנם דברים שאי אפשר להעביר בכתיבה, כמו צלילים. אפשר לתאר אותם, אך אין דין שמיעה ממש כדין דמיון. כשאת שומעת, את חוֹוָה את הקולות בפועל ויכולה להנות מהם (או שלא…).

There are things which can't be transferred via writing, like sounds. They can be described, but actually hearing is not the same as imagining. When you hear, you actually experience the sounds and are able to enjoy them (or not…).

לשמוע את ה-"Ou-La-La!" של ביאטריס או את ה-"Vraiment?", ה-"A bonne" ועוד, זה תענוג לאוזן האוהבת את השפה היפה שלה. יש לה קול עדין, לביאטריס, קול רך, המענג את עור התוף של השומעת.

To hear Béatrice's "Ou-La-La!" or her "Vraiment?" the "A bonne" and more, is a sheer pleasure to the ear loving her beautiful language. She has a tender voice, Béatrice, soft, which delights the ear drum of the listener.

טיילתי כבר בלונדון, באתרים הידועים של העיר, גם ביאטריס עשתה זאת לא אחת, אך בשתיים, בצרוף של שתינו זו עם זו, לראות שוב את המראות שראינו עם נשים אחרות, זה שונה. החויה היא אחרת. התחושות שונות או איך שביאטריס אומרת: "Incroyable".

I've already been to London, at the known sites of the city. Béatrice has been there too more than once, but in two, with the two of us together, seeing again the sites we've seen with other women, is not the same. The experience is different. The feeling is unalike, or as Béatrice says: "Incroyable".

חוה אלברשטיין – לונדון לא מחכה לי

מבחינתי, לונדון לא מחכה לי. הייתי, ראיתי, מיציתי. לא הייתי חוזרת לשם מיוזמתי. מבחינת ביאטריס – לונדון היא עיר נוספת אליה היא באה לעתים לסידורים, לעבודה ורק אם צריכה. בעבר, זה היה לבוא כדי לתייר בעיר, אך אחרי פעמים רבות כל-כך, אין בכך כבר חידוש עבורה, אלא אם כן היא מביאה איתה מישהי כמוני, שלא ביקרה הרבה בעיר וזקוקה למדריכה.

As far as I'm concerned, London doesn't wait for me. I've been there, saw it, exhausted the place. I wouldn't come back there on my initiation. As to Béatrice – London is another place is comes from time to time for running some errands, to work, and only if she must. In the past, it was to come to tour the city, but after so many times, it's not any novelty for her, unless she brings along someone like me, who haven't visit the city much and needs a tour guide.

אין הרבה אהבה בין הצרפתים לאנגלים. עמים צהובים אלה לאלה. אלה גם אלה פטריוטים, אם כי הבריטים יותר – הם לא הסכימו לשנות את המטבע שלהם ולעבור לאירו. אני חושבת שזה נכון מאוד, משום שאחד מן הסממנים של מדינה זה המטבע שלה. כוונת האירו היתה טובה, אך חבל שלא הותירו את המטבעות המקומיים על כנם ובנוסף – יכלו להנהיג גם את האירו, כלומר: שני סוגי מטבעות חוקיים במדינות השונות.

There's not much love between the French and the British. These two nations are hostile to each other. Both are very patriots, but the British are more – they didn't agree to change their currency to the Euro. I think that this is very wise and right, because one of the country's main symbols is its legal tender. The Euro idea was a good intention, but it's a pity they didn't leave their local currency untouched. In addition, the Euro could be a second currency, meaning: the two currencies could be legal in the different European countries.

ג'ואן, חברתה של ביאטריס, המארחת אותנו, קוראת לה בשם החיבה: Froggy. עלו לי כמה הרהורים לקרוא לביאטריס פְרוֹגִי'לֶה, אבל לנוכח הסתייגותה של הלה מהמאכל המסורתי של מדינתה, אני נמנעת. ישנם תחומים אליהם לא כדאי להכנס למען שלום-בית, אם שוחרת שלום את. אני כזו, כך שגם אם זה נשמע לי חמוד – אני מתאפקת.

1 2068e

הפעם היחידה בה נערך לי סיור מודרך בלונדון, היתה רגלית ובמשך יום שלם. למרות שגרתי שם זמן לא מועט, מעולם לא יצא לי לתייר שוב את העיר, גם לא באוטובוס המיוחד הסוקר את האתרים החשובים בה. מקומות שרואים מגובה קומתיים, בהחלט מעניקים זוית מעניינת.

The only time I had a guided tour in London, was by foot and for a whole day. Despite that I lived there quite a time, I haven't had another chance to retour the city, not even with the special bus that takes you to the important sites. Places you see from double-decker bus, certainly give an interesting angle.

ביאטריס מסבירה שמעולם לא עלה על דעתה להגיע לכאן עם מכוניתה וגם אין סיכוי שזה יקרה. אני יכולה להבין אותה: למה להסתבך בנהיגה בצד הלא נכון של הכביש, זה שהמוח שלי אינו רגיל אליו? כמוני-כמוה, שתינו מעדיפות לסמוך על הנהגות המקומיות האדיבות שתסענה אותנו ממקום למקום לפי צורכנו.

Béatrice explains that she never thought of coming to London with her car, and there's no chance it will ever happen. I can understand her: why get into trouble and lose the way by driving on the wrong side of the road, the side my brain is not used to? Like me, she prefers to depend on the considerate local drivers to drive us to the places we need.

אנחנו חולפות על פני הכיכרות הידועות, פסלים מעטרים כמה מהן, אתרים שקוראות עליהם בספרים, מוזאונים… לונדון זו לונדון, אותה לונדון לתיירות ותיירים. גם בעיני פריזאית שראתה וחותה וגם בעיני ישראלית שמקוה שזה ביקורה האחרון פה. ישנם עוד מקומות שטרם חויתי ואני שואפת להגיע אליהם.

We pass the known squares; some of them are decorated with sculptors, sites I read about in books, museums… London is London, the same old London for the tourists. The same in the eyes of a Parisian who had seen and experienced, as well as in the eyes of an Israeli who hopes it is her last visit here. There are other places I haven't been to, which I aspire to go to.