ארכיון תג: parks

שגרה Routine

 

כי ברחובות משתולל הפשע Since the streets are rampant with crime

כי ברחובות משתולל הפשע Since the streets are rampant with crime

כי ברחובות משתולל הפשע

Since the streets are rampant with crime

ובבית שורר אך רשע

And there is only evil in the house

יש יוצא ויש בא

Some go out and some come in

יש בא ואין יוצא

Some come in but nobody goes out

יש בא ואין יוצא Some come in but nobody goes out

יש בא ואין יוצא Some come in but nobody goes out

ורק בפארקים, שם הדשא ירוק

And only in the parks, where the grass is green

עת השמש מאירה מרחוק

While the sun shines from afar

ילדים מתרוצצים

Children running around

רודפים זה את זה

Chasing each other

בועטים זה בזה

Kicking each other

ולפעמים גם בכדור.

And sometimes the ball too.

תמימים…

Innocent…

 

ילדים מתרוצצים Children running around

ילדים מתרוצצים Children running around