ארכיון תג: Passover

מצה זו This Matza

ארץ נהדרת – "חרטא דפסחא"

Eretz Nehederet – "Charta DePasch"

פסח בשבילי זו מצה. מבחינתי, זו המסורת. אני אוכלת אותה בפסח במקום לחם, במקום חמץ.

Passover for me is matzah. As I see it, this is the tradition. I eat it on Passover instead of bread, instead of chametz.

כדי לשמור על המסורת, אני נוהגת לאכול בכל חג את המאכל האופייני לו. אם לא זה, מה נשאר לנו? בשבוע שעבר, בחוג פילטיס, טחנה אותנו המדריכה עד דק באומרה שעלינו להתאמן הרבה כדי לאפשר מקום לאוכל עתיר הקלוריות אותו אנו עתידות לזלול בפסח. עבדנו בפרך כדי להתגונן בפני המצות, הביצים ותפוחי האדמה בהם היא סברה שאנו עומדות להאביס את עצמנו.

To keep the tradition, I eat the typical food every holiday. If not, what do we have left? Last week, at the Pilates training, the instructor gave us a deep grind, saying that we had to practice a lot to make room for the high-calorie food we were going to eat during Passover. We worked hard to protect ourselves from the matzos, the eggs and the potatoes, which she thought we were going to feed ourselves with.

מזה שנים רבות שאיני צורכת ביצים, הן משום שהן אף פעם לא היו לי טעימות ובעיקר אחרי שהבנתי שלמעשה אנו אוכלים את הדור הבא של התרנגולות. מגעיל. מבחינת תפוחי האדמה, איני אוכלת בפסח יותר מאשר בימים רגילים; והמצות – אותי אין הן משמינות. למזלי. למרות זאת, עבדתי כמה שיכולתי ויצאתי מן האימון מפורקת לגמרי. היה כיף וחזרתי מהסטודיו עייפה אך מרוצה.

For many years I have not consumed eggs, because I never found them tasty, and especially after I realized that we were actually eating the next generation of the chickens. disgusting. As far as the potatoes are concerned, I don't eat more of them on Passover than on ordinary days; and the matzos – they don't make me put on weight. Luckily for me. Still, I worked as hard as I could and got out of the practice completely disassembled. It was fun and I came back from the studio tired but pleased.

מופע החבובות לפסח

Passover Puppet Show

העיר מאובקת The City is Dusty

Peep and the Big Wide World: Spring Thing

האובך נח על העיר כמו מרבד מכביד. לכל מלוא העין ניתן היה לראות רק אבק ואבק, אויר צהבהב אותו נאלצנו לנשום, כי זה מה שבני אדם עושים – נושמים.

The haze lay on the city like a heavy carpet. To the fullest of the eye you could see only dust and dust, yellow air that we had to breathe, because that's what people do – breathe.

לא שמעתי חדשות כל היום, כך שאין לי מושג אם הזהירו את הקשישים והחולים לא לצאת החוצה ואם המליצו להם להסתגר במזגן. ישנם ימים די רבים כאלה בהם איני פותחת לשמוע ברברת. אין לי כוח לשטויות שלהם. חשבתי על מי ששמע לעצה הזו להסתגר במזגן. אני ממש לא בעד. לא היה לי מזגן, אין לי וגם אין סיכוי שיהיה.

I did not hear news all day, so I have no idea if they warned the elderly and the sick not to go outside and if they were advised to lock themselves up in the air conditioner. There are quite a few days when I don't turn the radio on to hear babbles. I don't have the strength for their nonsense. I thought of those who had listened to this advice to shut themselves up in the air conditioner. I'm really not in favour. I didn't have an air conditioner, I do not have, and there is no chance of me having it.

יצאתי לקניות עם חברה. יומיים לפני פסח, זה המועד המתאים למלא את המזוה לקראת הימים הכשרים ללא חמץ. שתינו מילאנו סלינו בקטניות, כיאה למי שאינן מיחסות חשיבות כלשהי למנהג עדה זו או אחרת. מעולם לא הבנתי מדוע אורז ושאר קטניות אסורות על האשכנזים ואילו לספרדים מותר. גם אני רציתי ורוצה לאכול אותם מאכלים, למה אסור לי? מבחינתי, חמץ זה לחם (מה שכמובן לא יכנס אלי הביתה) ושאר מאכלים העשויים מקמח חיטה או בצורה הדורשת החמצה. הרי אורז אינו קמח וגם לא קטניות אחרות.

I went shopping with a friend. Two days before Passover, this is the appropriate time to fill up the pantry for the kosher days without chametz. The two of us filled our baskets with legumes, as befitting those who don't attach any importance to the custom of one ethnic group or another. I never understood why rice and other legumes are forbidden to the Ashkenazim, whereas Sephardim are permitted to eat them. I too wanted and still want to eat the same foods, why should I not? For me, chametz is bread (which of course will not come into my house) and other foods made from wheat flour or in a way that requires leavening. Rice is neither flour nor other legumes.

סוזי והבנשיז – ערים באבק

Siouxsie And The BansheesCities in Dust [lyrics]

 

"מביך", היא אומרת לי.

"מה מביך?" אני שואלת.

היא מצביעה על טור המכוניות הערוך לפני מתחם הרחיצה. "נראה לך נורמלי לרחוץ את המכונית באובך הזה? ועוד מחר צפוי גשם. לא נורמלי!"

"It's embarrassing," she says to me.

"What's embarrassing?" I'm asking.

She points at the line of cars waiting in the queue at the car wash area. "Do you think it's normal to wash your car in this haze? And tomorrow it is expecting to rain. Abnormal!"

 

Spring Song for Children

 

 

הכניסו את היד לכיס

אתן מוזמנות להתעלם מהשטויות הדתיות ולהתרכז במסר של להיות בני אדם

 

פסח קָרֵב בצעדי ענק. הזמן עף לנו בין הידיים ונראה שהנקיונות אינם נגמרים. מישהי אמרה לי, שלמרות המצב הקשה השורר במחוזותינו, היא חוזה תנועת קונים ערה לקראת הפסח, משום שבני ישראל לא יוותרו על הסדר כזלילתו. על "כהלכתו" היא לא היתה מוכנה לחתום לי. מיד חשתי וגם נחפזתי (פתאום הייתי מסוגלת לבצע שני דברים בעת ובעונה אחת, מדהים!) לצנן את התלהבותה והתרעתי בפניה שאם לא יקרו נסים, הריני בספק אם יוכלו בני ישראל לממן את הסדר השתא. איך אפשר לקנות דבר, כשאין למאן דהוא פרוטה לפורטה בכיסו או בארנקו?

הלה עמדה על שלה, אני על שלי ולא נותר לנו אלא להשמט זו מעם זו ולהמשיך הלאה בדרכים נפרדות. אמנם אני מעדיפה נשים אופטימיות, אך בשום אופן וגלגל לא שוטות. כשהיד אינה משגת גם לקניית כרטיס הפיס, איך יוכלו השם ומלאכיו לסייע? זוכרות את הבדיחה על בן העדה המסוימת ההיא, ששיטח את תחינתו הנואשת לפני הכותל? גם אם כן – אני מספרת, כי תמיד יש כאלה שלא שמעו. אז החסכן התפלל בכל לבו, שָׂם השכם והערב פתקים בחריצי האבנים העתיקות וזעק לישועה מידי הכל יכול ופמלייתו. שמעו השרפים את התחינה של המסכן ופנו לכס הכבוד לסיוע בהא לישנא:

"אדון עולם, חוס נא על אותו אדם והתר לנו לפתוח אליו את היד ולכבוד חג הפסח לשמח אותו ואת משפחתו בדי ממון שיאפשר להם לערוך סדר מכובד כהלכתו."

השיב להם היושב במרומים: "מה אתם רוצים ממני? אני מוכן להשפיע עליו שפע, אין לי בעיה עם זה, רק שיקנה את הכרטיס!"

אני מניחה שהחנון והרחום עסוק מכדי לשים לב שישנם כה רבים שאין להם איך לממן את הכרטיס…

 

Heaven?

Heaven?

♀♀

The sky is the limit

Early in Heaven

♀♀

Still have time for heaven

Still have time for heaven

♀♀

בתמצית:

כל כך פשוט להיות טובים זה לזה ולהיטיב עם הזולת עד כמה שאנו יכולות. ממש כיף לעשות מעשים טובים, כיף לתת ופחות כיף לקחת. מאחלת לכולנו להיות בצד הנותן (אמן ואמן!), משום שהצד השני אינו נעים כלל וכלל!