ארכיון תג: peaceful life

שלוה Serenity

אן למוט – 12 אמיתות שלמדתי מהחיים והכתיבה

Anne Lamott – 12 truths I learned from life and writing

כמה נפלא שיש שלוה, רוגע, שקט, הכל מאוזן, דברים מסתדרים לך ואת יכולה לנוח.

How wonderful it is to have peace, serenity, quiet, everything is balanced, things work out for you and you can rest.

Maura Malloy – The masterpiece of a simple life