ארכיון תג: perfection

אין דברים מושלמים Nothing is Perfect

Yael Zinkow – The Perfect TED Talk

 

 

אני רואה עצמי אופטימית וחיובית מטבעי. מבחינתי, אין דברים לא מושלמים, הכל מושלם בדרכו שלו.

I see myself optimistic and positive by nature. For me, there are no imperfect things, everything is perfect in its own way.

 

שקיעה, שמיים כהים Sunset, dark sky

שקיעה, שמיים כהים Sunset, dark sky