ארכיון תג: phone booth

האסימון טרם נפל The Token had not Yet Fallen

תא טלפון אדום Red phone booth

תא טלפון אדום Red phone booth

ישנם אנשים החיים את חייהם בלי ממש לחיות; ישנם אחרים, החיים את חייהם של אחרים וישנם כאלה הלוגמים מן החיים במלואם. לאיזו קבוצה אתן שייכות?

There are people who live their lives without actually living; there are others, who live the lives of others, and there are those who live their lives in full. Which group do you belong to?

קיי די לאנג – עד שהלב יתמסר

  1. D. LangTill the Heart Caves In