ארכיון תג: politics

למה לנו פוליטיקה ? Why Politics

אמנם הבטיחו לנו גשם, אך כשהתעוררנו, גילינו שבת נאה, ללא שמץ ענן באופק.

We were promised rain, but when we woke up, we found a nice Shabbat, with no cloud on the horizon.

כמה טלפונים קצרים וכמה הודעות בווטסאפ – והנה, הצלחנו להתארגן תוך זמן קצר ולצאת לפיקניק ספונטני בחיק הטבע, בפארק הקרוב. מזל שנדברנו אתמול להפגש אם הבטחות החזאי לא יתגשמו. תמיד טוב שיש תוכנית גיבוי.

A few short phone calls and a few messages on WhatsApp – and here we managed to get organized in a short time and go on a spontaneous picnic in the bosom of nature, at the nearby park. Luckily, we talked yesterday to meet if the forecaster's promises won't come true. Always good to have a backup plan.

שבע נשים בשלות פותחות שולחן ומניחות עליו מטעמים. חלק קנוי וחלק הוכן במטבח הפרטי. אנחנו העדפנו להביא ממעדני המרכול. אני אוהבת לבשל, אך מעדיפה מדי פעם להתפנק ולקנות, במקום לבלות זמן במטבח. אתמול, העדפנו לצאת ולבלות בים. היה שוה כל רגע.

Seven mature women open a table and place delicacies on it. Some were purchased and some were prepared in private kitchens. We preferred to bring from the delicacies of the supermarket. I do like to cook, but I prefer to indulge myself from time to time and buy, instead of spending time in the kitchen. Yesterday, we preferred to go out and spend time at the sea. It was worth every minute.

החבורה שלנו היא חתך של החברה הישראלית על גווניה השונים. לכל אחת מאיתנו רקע שונה, אפילו מנוגד לגמרי, אך דבר אחד מאחד אותנו – כולנו אזרחיות המדינה הזו וכולנו רוצות בטובתה. כולנו רוצות חיים טובים ושקטים לנו ולצאצאינו. אנחנו מיחלות פרנסה טובה עבור צאצאינו, ואילו עבורינו, אנחנו מקוות לחיות בכבוד מן הפנסיה שצברנו. שני הדברים לא ממש מתקיימים כעת ואנחנו רוצות שהמצב ישתנה לטובה.

Our group is a cross section of Israeli society. Each of us has a different background, even contradictory, but one thing unites us – we are all citizens of this country and we all want its best. We all want a good and quiet life for ourselves and for our offspring. We wish for a good living for our descendants, and for us, we hope to live with dignity from the pension we have accumulated. The two things are not really happening now and we want the situation to change for the better.

במפגשים שלנו, אנחנו מדברות הרבה על המצב העגום, על פוליטיקה והרבה על הממשלה הכושלת שהורסת כל חלקה טובה אצלנו. כולנו מסכימות שצריך להחליפה, אפילו אלו שתמיד הצביעו עבור המפלגות המרכיבות את הממשלה והן תמשכנה להצביע עבורן עד סוף ימיהן. הרגל אין משנות, בעיקר שזה הוטבע עוד מהבית.

In our get-togethers, we talk a lot about the bad situation, about politics, and a lot about the failed government that is destroying every good part in the country. We all agree that it must be replaced, even those who have always voted for the parties that are part of the government and will continue to vote for them for the rest of their lives. One doesn't change a habit, especially when it was formed by their parents.

במשפט אחד:

אפשר להיות חברות טובות גם כשיש חילוקי דעות, אפילו פוליטיים.

In one sentence:

You can be good friends even when there are disagreements, political ones as well.

Andrew Marr – Why Politics Matters

רצון לעוף Desire to Fly

יש לפעמים רצון לעוף

יש לפעמים רצון לעוף

לפעמים יש רצון לעוף מכאן, לעוף, לעוף ולא לחזור עד שייטב. ביאטריס חושבת שלעוף זה טוב. אני, שראשי מסתחרר רק מלחשוב על להכנס לקופסת פח ולהטלטל בתוכה ללא יכולת שליטה על גורלי, מעדיפה קרקע מוצקה תחת רגלי. למרות זאת, אני שוקלת לעוף ולא רק אל מחוזות הדמיון.

Sometimes there's this desire to fly away from here, to fly, fly and stay away until it gets better. Béatrice thinks that flying is good. Me, who's head gets dizzy and starts spinning just from thinking of getting into a tin box and shake in it without being able to control my destiny, prefer a solid ground under my feet. Even though, I am considering to fly away and not only to imaginary destinations.

שלישית קצה השדה – יש לפעמים רצון לעוף

The Edge of the Field Trio – Sometimes there is a desire to fly

הכל מדברים על המצב שהוא כזה רע ולא תקין. הטרדות מיניות מצד מפקדים בכירים במשטרה, זה רק קצה הקרחון. משום שנהיה פופולרי לרדת על כל מיני מגזרים, היום זו המשטרה. שלשום היו אלה עובדי הרכבת, עובדי חברת החשמל, מועסקי נמל אשדוד ועוד. מי ישורנו מחר? במקום לפתור את שורש הבעיה, שזה החינוך הקלוקל והמצ'ואיסטי, נטפלים לסקטורים שלמים, אף שרוב חבריהם טרם פשעו.

Everybody is talking about the current situation, that is so bed and not in order. Sexual harassment by senior police officers is only the tip of the iceberg. Since it's popular to pick onto various sectors, currently it's the police. Before, it was the train workers, the Electric Corporation workers, the Ashdod port employees etc. Who knows who's next? Instead of solving the problem, which is the bad and macho education, they pick onto whole sectors, even if most of their members didn't do any harm yet.

Carrickfergus – Tommy Fleming

בנוסף, הבחירות בפתח עם הטמטום של העומד בראש ממשלתנו להתעקש על האדרת שמו. מה לא יעשה הלה להזיק לעם, העיקר שהוא ירגיש חשוב. תמהתני הכיצד אין איש בקרבתו לגלות לו את האמת, שהוא ממש לא חשוב וגם הוא ילך בסופו של דבר לעולמו כמו כל בן תמותה אחר. מי האמיץ שיחליט ליטול קורה מבין עיניו ולהסביר לו שהוא ממש לא רם ולא נישא מעל החיים, גם אם יש לו את הפריבילגיה לרופאים פרטיים על חשבוננו ואינו נצרך לחדרי מיון כמו העם. עד כמה יכול הוא להיות מנותק מהעם הנמק בשל הרפואה הציבורית הקורסת?

In addition, the elections are soon to come with the stupidity of our prime minister who insists on glorifying his name. What won't this idiot do in order to harm the nation, as long as he feels important. I can but wander how there's no one near him to reveal the true, that he's not so important as he thinks, and he also will pass away in the end like any other mortal. Who is the brave that will decide to bring this arrogant person that he's not at all important and not above the living and/or life, even if he has the privilege of private doctors on our expanse and doesn't need to attend to emergency rooms like the common people. How much can he be disconnected from the people rotting due to the collapsing public healthcare?

Aerosmith – Fly Away From Here

אכן, יש רצון עז לעוף מכאן ולא להביט לאחור עד שייטב.

Indeed, there's a strong urge to fly away from here and not look back until it gets better.