ארכיון תג: praying for the best

להתפלל לטוב   Praying for the Best

עומר קורן + נרקיס + טל גורדוןלְךָ אֵלִי

Omer Koren + Narkis + Tal Gordon – To You, my Lord

ישנם ימים כאלה, בהם אני מעדיפה להסתגר בד' אמותי ולא לשמוע את החדשות המציפות (תרתי משמע). בימים כאלה לא נותר אלא להתפלל לטוב גם אם איני דתית.

There are such days, where I prefer to shut myself down within his own world and not hear the flooding news (in both meanings). On such days there is nothing left but to pray for the best even if I'm not religious.