ארכיון תג: Princess of Wales

נסיכה לנצח Forever a Princess

Elton John – Goodbye England's Rose (Candle in the Wind)

איך שהזמן עף! עשרים שנה חלפו מאחורינו, מאז היום הרע ההוא בו נהרגה הנסיכה. יום, שלא אשכח לעולם ותמיד אזכור אותו ואותה.

How time flies! Twenty years passed behind us, since that bad day when the princess was killed. A day I'll never forget and I'll always remember it and her.

 

Prince William: My Mother Diana

 

ישנם אנשים שתהילתם באה להם מתוקף היותם בשלטון או בתפקיד מרכזי בחיי אומתם, גם אם אינם אהודים. ברגע שאלה חולפים מן העולם – מברכים עליהם את ברכת ברוך שפטרנו מעונשם ושוכחים אותם לאלתר.

There are people whose fame comes to them because they are in power or they play a main role in their nation's life, even though they are not popular. The minute they leave the world – people say good riddance and forget them immediately.

מעטים האנשים שעושים להם שם בזכות אישיותם המלבבת, בזכות תרומתם האמיתית לאנושות. כזו דמות היתה דיאנה המקסימה, נסיכה אמיתית שפעלה לטובת בני עמה, שחיה את המציאות ולא את האשליות שבני מלוכה מפזרים לעמם. נפש טובה, שנתנה אהבה לעולם והעולם כולו החזיר לה אהבה בשפע.

Very few people get their reputation due to their lovely personality, due to their real contribution to humanity. Diana was such a charming person, a real princess who acted in favour of her people, who lived the reality and not the illusions the members of the monarchy scatter on their people. A good soul who spread love all over the world and the world gave her back plenty of love.

אצלנו חמסין. האנגלים שנאספו לכבד את זכרה, אוחזים בידיהם מטריות מחמת השמיים הזולגים ודומעים איתם.

We, in Israel, have a heat wave. In England, the people who got together to honour her memory, are holding umbrellas in their hands because of the dripping sky that are tearing along with them.

Diana Revealed: The Princess No One Knew