ארכיון תג: public bench

היא לא היתה שם She Wasn't There

הזומביס – היא אינה שם

The ZombiesShe's Not There

 

כיתתתי את רגלי לשוא. מלכתחילה ידעתי שאין טעם, אבל אמרתי לעצמי שאולי זו הזדמנות וחבל להחמיצה. היא לא היתה שם.

ספר יתום על ספסל An orphan book on a bench

ספר יתום על ספסל An orphan book on a bench

I worn-out my shoes in vain. I knew from the beginning that there was no point, but I told myself that maybe it was an opportunity and it would be a pity to miss it. She was not there.

 

סנטנה – אשת הקסם השחור

SantanaBlack Magic Woman

 

 

ארוע 183 Event

ספסל ציבורי מיותם, זה מה שנשאר, האיש נעלם An orphaned public bench, that's what left, the person disappeared

ספסל ציבורי מיותם, זה מה שנשאר, האיש נעלם An orphaned public bench, that's what left, the person disappeared

יום ששי. השעה שתיים ושלושים אחר הצהרים. חם ונעים. אני שבה מן הקניות, שני סלים מלאים על כתפי העמוסות. יום ששי רגיל של קניות לשבת.

Friday. It's two thirty in the afternoon. It's hot and nice. I am back from my shopping, two full baskets on my loaded shoulders. Ordinary Friday of shopping for Shabbat.

Ralph McTell – Streets of London

על הספסל הציבורי מול ביתי יושב אדם זקן ומתעסק בכל מיני שקיות ובדים מסוגים שונים שסביבו, כולל על המדרכה. בקבוק פלסטיק עומד על קצה הספסל. אני מניחה שהלה התישב לנוח ואחר כך יאסוף את חפציו וימשיך בדרכו. שבת בפתח ותגיע בעוד מספר שעות.

An old man sits on the public bench in front of my building. He is occupied with all sorts of bags and fabrics of various types around him, including on the pavement. A plastic bottle stands on the edge of the bench. I assume that that person sat down to rest for a while and later he will collect his belongings and continue on his way. Shabbat will be here in a few hours.

Adele – Chasing Pavements