ארכיון תג: quarantine

הצטיידות נחוצה בהסגר   Necessary Equipping in Quarantine

במעבדה לתיקון האסוס שלי In the lab to repair my Asus phone

במעבדה לתיקון האסוס שלי   In the lab to repair my Asus phone

אנחנו כבר בהסגר מזה שלושה שבועות. היום, החמירו את ההוראות ואיימו להחמיר עוד יותר. אני מקוה מאוד שאין אנו הולכים לקראת דיקטטורה.

We've been quarantined for three weeks now. Today, the instructions they exacerbated the instructions and threatening to worsen them. I very much hope that we do not facing dictatorship.

מזה שלושה שבועות שאסרו עלינו לצאת מהבתים מלבד לצורך הצטיידות נחוצה. השאלה מהי הצטיידות כזו היתה נתונה לפירושים רבים והאזרחים לא ממש ידעו למה הכוונה. כרגיל, בממשלת העיוועים חסרת האחריות הזו, זורקים הוראות ואין מסבירים כראוי כדי שהאזרחים ידעו מה לעשות. אני מקוה בכל לבי שאין זורים חול בעיני הציבור ושאין כוונות נסתרות מאחורי הצעדים הקיצונים הללו. לרבים מאיתנו יש הרגשה (שאני מקוה בכל לבי שאינה מוצדקת) שיש כאן הונאה של הציבור ולמעשה, פועל הדיקטטור וחבר מרעיו כדי להשתלט עלינו. לפני מספר ימים פיזר יושב ראש הכנסת את הפרלמנט הישראלי ושיתק לגמרי את עבודת הח"כים. אין כיום פיקוח ראוי על הממשלה. זה אותו אחד שמצפצף על פסיקות בג"ץ. הדמוקרטיה הישראלית בסכנה חמורה!

For the past three weeks we have been prohibited from leaving our homes except for necessary equipping. The question is what is such equipping was given to many interpretations and the citizens did not really know what it meant. As usual, in this crazy irresponsible government, instructions are thrown out and not properly explained so that citizens know what to do. I hope with all my heart that there is no throwing dust in the public eye and that there are no hidden intentions behind these extreme measures. Many of us have a feeling (which I hope with my heart it is unjustified) that there is public deception here and in fact, the dictator and his evil surrounding are not working to take over us. A few days ago, the Speaker of the Knesset dissolved the Israeli parliament and completely paralyzed the work of the MKs. Today there is no proper oversight of the government. It's the same one who derides high court rulings. The Israeli democracy is in serious danger!

במישור האישי, היה לי יום מוצלח למדי. הרמקול בטלפון הסלולרי שלי שבק חיים לכל חי, מה שלא איפשר לי לשמוע שיחות נכנסות וצלילים. מבאס מאוד. המשפחה והחברות יעצו לי להחליף כבר את הטלפון הזה, שנמצא אצלי מיולי 2014, עוד מעט 6 שנים. אין לי כוונה כזו. הן כינו אותו 'מיושן'. זה ראה את מה שכתבו ואני קיויתי בכל לבי שזה לא נעלב לי. אני רוצה להחזיק בו עוד כמה שנים. אני אוהבת את הטלפון הזה, הוא מתאים כמעט בדיוק לצרכים שלי ולכן לא היתה שום סיבה להפטר ממנו. עדיף לתקן (אם אפשר, כמובן), מאשר להחליף, בעיקר שההצע בשוק לא משהו שמתאים לי. איני צריכה טלפון עתיר תכונות ואפליקציות, איני גיימרית, איני צופה בסרטים דרכו (בשביל זה יש לי מחשב, אין לי טלויזיה כי היא מיותרת לי) ואין לי עליו לא סקייפ ולא פייסבוק. אני צריכה טלפון שאפשר לדבר דרכו ולשלוח ולקבל באמצעותו מסרים ודוא"לים. אלה פחות או יותר הצרכים של רוב הדור שלי. כמו כן, נחמד שתהיה לזה מצלמה טובה. חבל שאלו שמתכננים את המכשירים הללו אינם מבינים שעליהם להתחשב גם בנו ולהציע לנו את מה שאנחנו צריכים ולא את מה שהם רוצים לדחוף לנו.

On a personal level, I had a pretty successful day. The speaker on my cell phone saw a ghost and gave up ('gave up the ghost' as the saying is), which did not allow me to hear incoming calls and sounds. Very upsetting. My family and friends advised me to replace this phone, which has been with me since July 2014, for almost 6 years. I have no such intention. They called it 'outdated'. It saw what they wrote and I was hoping that it didn't get offend. I want to keep it for a few more years. I love this phone, it fits almost exactly to my needs, so there was no reason to get rid of it. It is better to fix it (if possible, of course) than replace it, mainly because the supply on the market is not something that suits me. I don't need a feature-rich phone and apps, I'm not a gamer, I don't watch movies on it (for that I have a computer, I don't have a TV because it's unnecessary for me) and I have neither Skype nor Facebook on my phone. I need a phone that I can make calls with and send and receive messages and emails. Also, it's nice to have a good camera. These are more or less the needs of most of my generation. It's a shame that those who design these devices don't understand that they should also consider us and offer us what we need and not what they want to promote.

שירות הלקוחות של אסוס ניסה לסייע, אך לא נתן פתרון יעיל לבעיה. מסתבר שאסוס אינה מחזיקה בישראל חלפים לטלפון הזה ולכן הפנו אותי למעבדה פרטית בתקוה ששם יוכלו לסייע לי. זה ענין של מזל, כי כמה מעבדות פרטיות יכולות להחזיק חלפים ודוקא את הרכיב שאני צריכה? חברה שלחה לי כתובת של מעבדה שהיא מכירה וממליצה עליה. שלחתי מסרון לבדוק אם פתוח אצלם, כי לנוכח הוראות ההסגר לא הייתי בטוחה שיש קבלת קהל במעבדות. למזלי, היה פתוח וסיכמתי שאגיע תוך חצי שעה.

Asus customer service tried to help, but did not provide an effective solution to the problem. Apparently, Asus doesn't have any spare parts in Israel for this phone, so I was referred to a private lab with the hope that they could help me there. It's a matter of luck, because how many private labs can hold spare parts and check out the component I need? A friend sent me a lab address she knows and recommends. I sent a message to see if it was open, because of the closure instructions, I wasn't sure there was a reception of the public in the labs. Luckily for me, it was open and I summed that I'll be there within half an hour.

לקח שעתיים מרגע שיצאתי את פתח ביתי ועד שחזרתי שמחה וטובת לב על הצלחת התיקון שעלה לי רק 100 ₪, כולל עבודה ורמקול חדש שהטכנאי התאים לי כי לא היה לו בדיוק את זה של אסוס, אבל זה עובד. מזל, מזל, מזל! האם תיקון טלפון זה במסגרת הצטיידות נחוצה בהסגר?

It took two hours from the time I left my doorway until I returned joyfully and happy for the success of the repair that cost me only NIS 100, including the work and a new speaker which the technician fitted for me because he didn't exactly have Asus's, but it works. Luck, luck, luck! Is repairing a phone is considered as necessary equipping in quarantine?

במשפט אחד:

ממליצה בכל לב על הטכנאי המוכשר הזה. הוא הציל את קשרי החברתיים.

In one sentence:

I highly recommend this talented technician. He saved my social contacts.

יומולדת בצל וירוס הקורונה   A Birthday in the Shadow of the Corona Virus

Happy Birthday Song

האמת, לא ממש חשבתי על זה, כי האתגרים שהתקופה האחרונה עימם היה עלינו להתמודד, הזיזו הצדה כל חגיגה שהיא. זמנים לא פשוטים עוברים עלינו.

To be honest, I didn't really think about it, because the challenges we had to deal with in lately, set aside every celebration. We are going through hard times.

לפני שלושה שבועות עוד היתה לי מחשבה להכין כמה חגיגות – הן למשפחה שלי והן לחברות. מאז, עברנו תהפוכות גדולות וקיבלנו הנחיות והוראות להסתגר בבתינו ולהמנע מלהוציא את קצה אפנו משם, חוץ מאשר לשם הצטיידות נחוצה. מחוסר ברירה, נאלצתי לבטל את המחשבה הזו ונשארנו כולנו ספונות בבתינו.

Three weeks ago, I had the thought of preparing some celebrations – for both my family and friends. Since then, we have undergone major upheavals and have been given instructions and orders to close ourselves in our homes and avoid taking out the tips of our noses from there, except for the necessary equipping up. As for lack of choice, I had to cancel that thought and we all stayed locked in our homes.

Sorry Grandma, this is for your own good

Sorry Grandma, this is for your own good

במשפט אחד:

כולי תקוה שנמגר את הנגיף המזיק הזה במהרה והכל ישתנה לטובה, כך שאוכל לחגוג את יום ההולדת הבא כראוי.

In one sentence:

I hope we will soon get rid of this harmful virus and everything will change for the better, so I can celebrate my next birthday properly.