ארכיון תג: rain

מתי לאחרונה קיבלת פרחים ? When did you Receive Flowers Lately

לואיס קפלדי ואלישה קיזמישהו שאהבת

Lewis Capaldi & Alicia KeysSomeone You Loved

התחזית הזהירה שירד גשם לפרקים, טפטופים פה ושם, אך לא משהו רציני. לא ההנתי להסתכן בתליית הכביסה.

The forecast warned that it was going to rain occasionally, drizzling here and there, but not something serious. I didn't take the risk of hanging the laundry.

היה לי ברור שאם אתלה – הגשם יגיע מיד וירד בששון להרטיב לי את הכביסה. ולא רק את שלי, את של כל מי שבעיר שלי. העדפתי להמנע ולאפשר לכביסות האחרות להתיבש – זו של החיילים, של המשפחות ובעיקר של התינוקות, כביסה שאי אפשר להמנע מלכבס ולתלות בשבת. "לא תלית כביסה, נכון?" שואלת-קובעת חברה שהתקשרה קצת אחרי חצות היום כדי לבדוק את מצבי.

"ברור שלא!" עניתי. "את רואה שאין גשם למרות העננים הכבדים שחולפים פה ושם. אני מניחה שאת כן."

"ודאי!" השיבה בקול שמח. "לא רק את שלי, אלא גם את של הילדים. הם נסעו לדרום אדום והתנדבתי לטפל להם בכביסה. תליתי כבר 5 מכונות, אלה יתיבשו לקראת רדת הערב ואפילו אספיק לקפל להם לפני שהם יחזרו. אני מוכרחה לומר שכל הזמן חשבתי עלייך בתקוה שלא תתלי!"

"נו, אין צורך להודות לי. בסך הכל חשבתי על היקום ועל תרומתי הצנועה לרווחתו, לא משהו גדול. אוכל לכבס מחר, שום דבר לא בוער לי." אכן, מחר יום חדש. לא הבנתי איך אפשר לקחת את המשפחה לארוע של דרום אדום כאשר יש עדיין את איום הטילים שרק אמש נורו לשם, שלא לדבר על טרור הבלונים מלאי חומרי הנפץ שעפים ללא הרף. לא התכוונתי לפתוח את הנושא. תארתי לעצמי שהיא אינה מאושרת מזה.

"חס ושלום מחר!" מיהרה החברה ליטול קורה מעל עיני. "אמרו שמחר בטוח ירדו ממטרים כבדים וממושכים. אין לך מה לכבס, הרי אין לך מכונת ייבוש."

It was clear to me that if I hung up – the rain would immediately come to joyfully fall down to wet my laundry. And not just mine, also of everyone in my town. I preferred to avoid and allow the other laundries to dry – that of the soldiers, the families' and especially the babies', laundry that cannot be avoided from washing and hanging on Shabbat. "You didn't hang your laundry, did you?" Asked-determined a friend who called a little after midday to check my situation.

"Of course not!" I answered. "You see there is no rain despite the heavy clouds passing here and there. I guess that you did."

"Certainly!" She replied in a happy voice. "Not only mine, but also my children's. They went to the Darom Adom (Red South) and I volunteered to take care of their laundry. I already hung 5 machines, these will dry before dusk and I'll even manage to fold them before they return. I have to say that I kept thinking of you hoping you wouldn't hang!"

"Well, no need to thank me. I just thought of the universe and my modest contribution to its well-being, not something big. I can wash tomorrow, nothing is urgent." Indeed, tomorrow is a new day. I couldn't understand how the family could be taken to the South Red event when there is still the missiles threat that had just been shot there last night, not to mention the terror balloons full of explosives flying constantly. I didn't mean to open the issue. I imagine she's not happy about that.

"Goddess forbid tomorrow!" The friend hurried to open my eyes. "They said tomorrow we are surely going to get heavy and prolonged showers. You shouldn't do nothing with your laundry, you haven't got a drying machine."

כמובן שאין לי מכונת ייבוש, משום שזה בזבוז אנרגיה, מבחינתי. ימות הגשם הרצופים אצלנו אינם מספיקים כדי לאיים על מצבת הלבוש שלי, כך שאני מסתדרת מצוין. אך כשיש משפחות ברוכות נפשות, אי אפשר לחכות עד שהימים הגשומים יעברו. אי אפשר להחזיק מלאי בגדים שיספיק עד יעבור זעם. לכן, מכונת ייבוש אינה מיותרת ובהחלט שוה את האנרגיה הכרוכה בשימוש בה. במשפחה ממוצעת מעמידים 4-3 מכונות כביסה ליום ובחורף זו בעיה לא קטנה. אני מסתפקת בשתיים לשבוע.

Clearly I don't have a washing machine, because for me it's a waste of energy. Continuous rainy days in Israel are not enough to threaten my attire inventory, so I'm fine. But when there are large families blessed with children, they can't wait for the rainy days to pass. It is impossible to keep a stock of clothes that will last until rage passes. Therefore, a drying machine isn't unnecessary and definitely worth the energy involved in using it. In the average family, 3-4 washing machines are used per day. Personally, I use two a week.

"שמעי", אני שומעת אותה מבעד להרהורי, "הסיבה שבעטיה התקשרתי היא שרציתי להזמין אותך לבוא איתנו לים. רוצה?"

"לים?" אני מהרהרת באוזניה, שוקלת את האפשרות להתאוורר באויר הצח.

"הרי לא תתלי כביסה שם, אז לא נראה לי שירד גשם. אני מארגנת עוד כמה חברות. מה את אומרת? אבוא לקחת אותך בעוד כחצי שעה? תספיקי להתארגן עד אז?"

"Listen," I hear her through my reflection, "the reason I called was because I wanted to invite you to come with us to the sea. Want to?"

"To the sea?" I ponder in her ears, contemplating the possibility of getting some fresh air.

"You aren't going to hang any laundry there, so I don't think it'll rain. I'm organizing a few more friends. What do you say? I'll come to get you in about half an hour? Will you be able to get organized by then?"

הפרויקט של עידן רייכלמי נהר (סולנית: ענת בן חמו)

The Idan Raichel Project – Mey Nahar (River Waters) [soloist: Anat Ben Hemo]

היתה ערבוביה של קרירות וחמימות באויר. רוח קלה נשבה, נושאת בכנפיה את מליחות המים. פרשנו על החול הרטוב את המחצלות שהבאנו איתנו והשתרענו עליהן כדי להנות מן הרגע. השמש שלחה קרניים חמימות למדי מבעד לשמיים המעוננים בפערים די גדולים. עצמתי את עיני, מתענגת. אני אוהבת את הים.

There was a mix of coolness and warmth in the air. A light breeze blew, carrying its salinity on its wings. We spread out on the wet sand the mats we brought with us and laid down to enjoy the moment. The sun sent quite warm rays through the cloudy skies with pretty big gaps. I closed my eyes, relishing. I love the sea.

מישהי העבירה בינינו קפה שחור מהביל, ארומת ההל שעלתה ממנו מענגת את אפנו. גם עוגות מאפה בית הועברו וערבו מאוד לחך. אלה מאותם רגעים בחיים בהם אנחנו פותחות את הלב, גם אם זה בפני ידידות פחות קרובות לנו, שעה נעימה של רצון טוב.

Someone passed amongst us a steaming black coffee, the aroma of the cardamom rising from it delights our nose. Tasty homemade cakes were also moved from boxes to palates. Those are moments in life where we open our hearts, even if it's to friends less close to us, a pleasant time of goodwill.

"מתי לאחרונה קיבלתן פרחים?" העלתה מישהי תהייה באויר. מיד עלתה המולה וכמה מהן התחילו לדבר בבת אחת כדי להשמיע בפנינו את נסיונן העשיר בנושא. לי לקח קצת זמן לחשוב על זה. אני לוקחת את הזמן שלי כדי לבדוק דברים ולהרהר במשמעותם. לפעמים, גם משפטים פשוטים לכאורה, לא ממש מסובכים, יכולים לגרום לי להזיז את התאים האפורים שעדיין נותרו לי. חשבתי על ביאטריס המתוקה, שנוהגת להביא לי פרחים יפים בכל פעם שהיא מגיעה. אני אוהבת פרחים. הן לתת והן לקבל.

"When did you get flowers lately?" Someone raised a wonder in the air. A clamour immediately broke and some of them started talking at once to give us their rich experience on the subject. It took me a while to think about it. I take my time to check things out and reflect on their meaning. Sometimes, even seemingly simple sentences, not really complicated, can make me move the grey cells I still have left. I thought of sweet Béatrice, who usually brings me beautiful flowers whenever she arrives. I love flowers. Both to give and receive.

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

במשפט אחד:

השקיעה היתה מהממת. בערב, מספר שעות לאחר מכן, דיווחה לי החברה שהספיקה להתגבר על ערימות הכביסה ואפילו פגשה את הנכדים כדי להתענג על חברתם.

In one sentence:

The sunset was stunning. In the evening, several hours later, the friend reported to me that she had managed to overcome the piles of laundry and even met her grandchildren to savour their company.

שבת של שמיים אפורים Saturday of Grey Skies

מלודי גרדוט – הגשם

Melody Gardot – The Rain

בארבע ועשרים אחר הצהרים החל לרדת הזרזיף לו ציפינו. כל היום התאפקו השמיים האפורים, אך לבסוף נכנעו לדחף והזילו מימיהם אל האדמה הרוויה.

At four-twenty in the afternoon the drizzle we expected began to drop. All day long the grey skies held back, but in the end they gave in to their impulse and cast their water on the saturated soil.

Melody Gardot – So we meet again

 

יום ששי השחור 2018 Black Friday

רוקסט – מלכת הגשם

RoxetteQueen of Rain

שכחנו להביא איתנו את הכסאות, אז התישבנו על החול שהיה רטוב מהגשם שירד בלילה שעבר. לא היה נעים, אך גם לא נורא; כולה ישבן רטוב, לא משהו שיגרום לנו לבעיות בריאותיות.

We forgot to bring the chairs with us, so we sat on the sand that was wet from the rain that had fallen last night. It was not pleasant, but not too bad; it's just a wet butt, not something that will cause us health problems.

השמיים היו בהירים, ללא שמץ של ענן והשמש חייכה אלינו בחמימות, מחממת את עצמותינו מבעד לבגדים הקלים שלבשנו. אמנם מכנסיים ארוכים וחולצות בעלות שרוולים עד פרק כף היד, אך דקים, לא מפלנל. החוף היה ריק למדי. קצת הרחק מאיתנו, תרגלו כמה אנשים טאי צ'י בקבוצה קטנה, מדריכה חסונה מנצחת עליהם. ראינו את התנועות, אך לא שמענו את הקולות, משל לחץ מאן דהוא על השקֵט בשלט דמיוני. "זה כמו בסרט אילם", אמרה זוגתי, מחייכת. פני חייכו עוד קודם.

The sky was clear, with no trace of cloud, and the sun smiled warmly at us, warming our bones through the light clothes we wore. Although long trousers and shirts with sleeves up to the wrist, but thin, not flannel. The beach was quite empty. A little away from us, some people practiced Tai chi in a small group, a sturdy woman instructor directing them. We saw the movements, but we did not hear the sounds, as though someone had pressed the mute button on an imaginary remote control. "It's like a silent movie," said my spouse, smiling. My face had smiled before.

מספר אמיצים נכנסו למים ואפשר היה להבחין מארשת פניהם איך הם מנסים להסתגל לטמפרטורה הקרה בכמה מעלות מזו שבאויר. לא עלה על דעתנו להצטרף אליהם. העדפנו לשבת בכיף, להחליף חוויות על הסדרה בה אנו צופות בימים אלה ולנוח. יום ששי נעים.

A number of brave people entered the water, and from the expression on their faces we could see how they were trying to adjust to the cold temperature. It was colder with a few degrees than the temperature in the air. It did not occur to us to join them. We preferred to sit relaxingly, to exchange experiences about the series we are watching these days and rest. A pleasant Friday.

בדרך חזרה הביתה, השארנו מאחורינו חשרת עננים שחורים עמוסי גשם שהתאספו באופק ושטו במהירות רבה לעברנו. ברדיו, דיווחה הקריינית על בהלת הקניות הגדולה שגרמה לאתרים אחדים לקרוס. שתינו איננו אוהבות את הצבע השחור, מעולם לא אהבנו. אנחנו מעדיפות צבעים חיים ועזים כמו אדום, צהוב, ירוק, כחול. יום ששי השחור ממש לא בשבילנו.

On the way home, we left behind us a mass of black clouds laden with rain that gathered on the horizon and were sailing very fast toward us. On the radio, the announcer reported the great shopping panic that had caused some sites to crash. We both don't like the black colour, we never liked it. We prefer vivid and intense colours like red, yellow, green, blue. Black Friday really isn't for us.

במשפט אחד:

העדפנו להעביר את היום בכיף בחיק הטבע, במקום לזרוק כסף על דברים שאין אנו צריכות.

In one sentence:

We preferred to spend the day pleasantly in the bosom of nature, instead of throwing money at things we don't need.

עוד לא חורף Not Winter Yet

מאניק סטריט פריצ'רז – עיצוב לחיים

Manic Street PreachersA Design for Life

הרוח תפסה אותי בלתי מוכנה. מבעד לחלון דירתי, נראה היה מזג האויר סביר, הפוך ממה שהחזאים איימו שיקרה.

The wind caught me unprepared. Through the window of my apartment, the weather seemed reasonable, the opposite from what the forecasters threatened to happen.

בדיוק ברגע בו דרכה כף רגלי מחוץ לבנין, כאילו היה זה סימן לרוח להתחיל לנשב בהכי חזק שהיא יכלה. חשבתי על אותו יום בו אמרת לי שאינך יכולה להתמודד יותר עם מה שאנחנו, שזה גדול מדי וכבד לך. גם אז נשבה רוח גדולה שטלטלה אותי בעוצמה שלא הייתי מסוגלת לעמוד בפניה. גם אז.

Just as I set my foot outside my building, as if it was a sign for the wind to begin to blow as hard as it could. I thought about the day when you told me you could not cope anymore with what we were, that it was too big and heavy for you. There was a big wind then too, that shook me in such an intensity that I could not resist it. Even then.

גם הגשם תפס אותי כשלא ציפיתי לו. מזג האויר נראה כלועג לחזאים, מתעתע בהם ובנו. לא חשבתי שירד גשם בערב, עת אעשה את דרכי לביתי, משום שזה היה צפוי לרדת רק בלילה. לא התכוננתי. שוב נזכרתי בך. טיפות הגשם הגדולות שהרטיבו לי את החולצה הקצרה, גולשות במורד גבי ומחלחלות אל גופי, העלו לנגד עיני את המשך אותו היום, אחרי שסגרת בפני את דלתך ולא הותרת לי שום אפשרות לחזור.

The rain too caught me when I was not expecting it. The weather seemed to mock the forecasters, deceiving them and us. I did not think it would rain in the evening, when I would make my way home, because it was expected to rain only at night. I did not prepare for it. Again, I remembered you. The big raindrops that wet my short shirt, sliding down my back and seeping into my body, brought to mind the rest of that day, after you closed your door and left me no chance to return.

******

"זה עוד לא חורף", הסבירה החזאית, "זה ממש בקטנה. זה רק הלילה ומחר בבוקר, ואילו בשבת כבר תהיה עליה בטמפרטורות." עוד לא חורף, הסברתי לעצמי, אין מה להכנס לפניקה עדיין.

"It's not winter yet," explained the weatherwoman, "it's just on a small scale, it's only tonight and tomorrow morning, while on Saturday it will already be an increase in temperature." It is not winter yet, I explained to myself, there was nothing to panic about yet.

 Emilie-Claire BarlowRaindrops Keep Fallin' On My Head

פטריה Mushroom

Paul Stamets – Stoned Ape & Fungal Intelligence

בחוץ, התפוצץ עלינו הגשם בכל עוזו, ברקים ניצתו והבריקו ורעמים רעמו בעוצמה.

Outside, the rain exploded on us with all its might, lightnings lit up and thunders roared intensively.

מילטנו את נפשנו לבית הקפה בו היא נדברה להפגש עם כמה מחברותיה כדי להציגני בפניהן. הן היו אמורות להיות חמש, אך רק ארבע היו ישובות ליד השולחן. התקרבנו אליהן.

We escaped into the café where she was to meet with some of her friends to introduce me to them. They were supposed to be five, but only four were sitting at the table. We approached them.

האריה ישן הלילה

Happy Hippo and Dog – The Lion Sleeps Tonight

"הפטריה טרם הגיעה", הודיעה מישהי.

הפניתי את ראשי אל מי שסחבה אותי לכאן, שני סימני שאלה גדולים בעינַי. לא ידעתי שאנו נפגשות גם עם פטריה. זו חייכה אלי, מניחה ידה בְּרַכּוּת על כתפי. "יש לנו מישהי בחבר'ה, שתמיד צצה, גם אם אינך מצפה לה. כמו פטריה אחרי הגשם, היא צצה ופתאום היא נוכחת. פטריה."

"The mushroom has not yet arrived," someone announced.

I turned my head to the woman who had dragged me here, two big question marks in my eyes. I didn't know that we were meeting also a mushroom. She smiled at me, resting her hand gently on my shoulder. "We have someone in the group who always popped up, even if you don't expect her. Like a mushroom after the rain, she pops up and suddenly she's present. A mushroom.

שיר סירת הבננה (של הארי בלאפונטה)

Happy Hippo and Dog – Banana Boat Song

שלוש שעות מאוחר יותר, אחרי שתי פרוסות נאות וטעימות של עוגת שוקולד ועוגת גבינה, קפה חמים וערב לחך וראש הומה מצלילי פטפוטי החבורה והצחוקים, נוכחתי פתאום לדעת ששום פטריה לא צצה לה ולא עלתה על שולחננו. בחוץ, חלף הגשם, מותיר אחריו כבישים רטובים ומדרכות מכוסות בשלוליות ענקיות. גם שם היא לא נראתה.

Three hours later, after two nice, delicious slices of chocolate cake and cheese cake, warm tasty coffee, and a head buzzing with the sounds of the group's chatter and laughter, I suddenly realized that no mushroom had come or popped up on our table. Outside, the rain had passed, leaving wet roads and sidewalks covered with huge puddles. She did not appear there either.

Richard Fortey – The Magic of Mushrooms [Documentary]

מטחי גשם Barrages of Rain

גשם ורוח Rain and wind

גשם ורוח Rain and wind

שלושה מטחי גשם היו לנו היום. למזלנו, הם ירדו כשלא היינו ברחוב.

We had three barrages of rain today. Luckily, they poured down when we were out of the street.

שבע ורבע בבוקר. הרעש על התריסים מעיר אותי. אני שמחה להיות בעת הזו מתחת לשמיכת הפוך המחממת ולא ברחוב.

Seven-fifteen in the morning. The noise on the shutters wakes me up. I am happy to be under the warm blanket at this time, not in the street.

צהריים. אני נפגשת עם לקוחה לפגישת עבודה במסעדה המשקיפה על הים הגועש. מבעד לחלון, ניתן לראות את הברקים שהעננים מדליקים בשמיים השחורים. הגשם הכבד הניתך על החוף מחריד מרבצן את הציפורים שניסו לחפש לעצמן משהו לנשנש. כשאנו מסיימות ויוצאות אשה לדרכה, השמש כבר מחייכת אלינו.

Noon. I sit with a client for a work meeting in a restaurant overlooking the stormy sea. Through the window, we can see the lightning that the clouds are igniting in the black sky. The heavy rain on the beach drives out the birds trying to look for something to bite. When we finish and each goes to her way, the sun is already smiling at us.

ארבע אחרי הצהרים. מטח נוסף של גשם פסק לפני כחצי שעה. בפתח הגן של אחד הנכדים, יוצאת מולי מישהי נחמדה, אוחזת בידה ילדון חמוד. היא נראית לי מוכרת, אך איני יכולה למקם אותה. אני חולפת על פניה ונכנסת מבעד לדלת הברזל.

Four in the afternoon. Another volley of rain stopped half an hour ago. At the entrance of one of my grandchildren's kindergarten, somebody nice comes out towards me, holding a cute little boy. She looks familiar, but I cannot place her. I walk past her and enter through the iron door.

"הֵי", היא אומרת לי, "אינך זוכרת אותי?"

לא נעים לי, אבל איני זוכרת אותה. אני שולחת אליה חיוך חמים ואומרת: "מתנצלת, אך הזכרון בימים אלה אינו צד חזק כל כך אצלי." אני נמנעת מלהוסיף שהיא נראית לי מוכרת, כי גם זה עשוי להיות מתעתע.

"Hey," she says to me, "don't you remember me?"

I don't feel comfortable, but I don't remember her. I send her a warm smile and say: "Sorry, but memory these days is not a strong part of me." I avoid from adding that she seems familiar, because that too may be deceptive.

בערב, אחרי ארוחה כיפית עם הנכדים, על כוס קפה ועוגה טעימה שהיא אפתה במו ידיה, היא רִעננה את זכרוני הרעוע.

In the evening, after a fun meal with my grandchildren, over a cup of coffee and a delicious cake she baked with her own hands, she refreshed my shaky memory.

חמים ונעים Warm and Nice

 

הדלתות – רוכבים בסופה

The DoorsRiders on the Storm

 

הגשם שירד ביומיים האחרונים, מצא אותנו מתבוססות בבוץ שזה הותיר אחריו.

The rain that had fallen in the past two days had found us wallow in the mud that it had left behind.

ברדיו דיברו על הסערה שעוברת עלינו. חשבתי עלייך.

On the radio they talked about the storm we are going through. I thought about you.

 

 

 

 

ימים שכאלה Such Days

Anita Popović Rain (Uriah Heep Cover)

ישנם ימים שכאלה, בהם את קמה בבוקר אל תוך חשכה מדכאת, גשם דופק בחוזקה בחלונות ובתריסים, קרררררר ואין לך בכלל חשק לצאת ממיטתך החמה.

There are such days, when you get up in the morning into a depressing darkness, rain knocking hard on your windows and shutters, it's colllllldddddd and you have no desire to get out of your warm bed.

אך אינך יכולה להשאר כל היום במיטה, כך שאת גוררת את עצמך מהמיטה בכל זאת, כי יש לך חיים ועבודה ודברים לעשות. עם הקפה והעוגיות את מתחילה להתאושש קצת, הראש מתבהר ולמרות הגשם הניתך, הברקים והרעמים, את מתאוששת טיפה יותר אחרי ארוחת הבוקר הטעימה שהכנת לעצמך. אני ממש לא טיפוס של מוקדם בבוקר.

But you can't stay all day in bed, so you drag yourself out of bed somehow, because you have a life and work and things to do. With the coffee and the cookies, you start to recover a bit, your head brightens and despite the pouring rain, lightning and thunder, you recover a little after having the delicious breakfast that you made for yourself. I'm really not an early-morning type.

קשה להתנהל בימים גשומים וחשוכים, אין הרבה מצב רוח, אך אז את מקבלת טלפון נחמד מהנכדה או מאחד הנכדים והיום העגום והחשוך מואר פתאום והדברים זורמים בכיף. וכשאת הולכת לבקר אחר הצהרים את הנכדים האהובים והמקסימים, אין מאושרת ממך. ויש גם קינוח מתוק: הכלה הנפלאה שלך קנתה לך את הספר שמזה זמן שמת עליו את עינך ורצית לקרוא (גילה נאומן ימיניכריות אויר).

It's hard to keep going on rainy and dark days, there is not much mood, but then you get a nice phone call from the granddaughter or one of the grandchildren and the gloomy dark day suddenly lights up and things flow smoothly. And when you go to visit the beloved and charming grandchildren in the afternoon, there's nobody happier than you. And there's also a sweet dessert: your wonderful daughter-in-law bought you the book you were looking for some time and wanted to read.

הלכתי הביתה בלב מתרונן. טיפות הגשם שירדו במשורה, השתדלו לא להרטיב אותי יותר מיד. ישנם ימים שמתחילים בצורה עגומה, אך מסתיימים בכיף ובשמחה. כן ירבו!

I walked home with a jovial heart. The raindrops that came down sparingly tried not to wet me too much, not more than necessary. There are days that begin in a gloomy manner, but end with fun and joy. More the better!

Uriah HeepSunrise

חגיגת יומולדת מחר Birthday Celebration Tomorrow

 

The Muppet Show Band – Happy Birthday

הי, חזאים, מה התחזית הזו לגשם מחר? יש לנו חגיגת יומולדת משותפת לשני נכדים, אז אל תקלקלו לנו אותה עם התחזית הקודרת הזו!

Hey, forecasters, what is weather forecasting for rain tomorrow? We have a shared birthday celebration for two grandchildren, so don't spoil it with this gloomy forecast!

Happy Birthday, Peanuts Style!

היום, בחדשות של השעה שתיים בצהרים, התחילו עם זה, עם לבשר לנו על הגשם מחר והמשיכו עד הערב. הבטתי מבעד לחלון ולא הבחנתי בשום צל של ענן, שלא לדבר על ענן כלשהו. השמיים היו בהירים לגמרי כל אחר הצהריים, גם אחרי שהם הטבילו את השמש בים לשנת הלילה. הדלקתי את נרות השבת והתפללתי שכך זה ישאר גם מחר. מבחינתי, יכול הגשם להתחיל מחר בלילה (אני מרשה לו), זה יהלום היטב את המעבר הטפשי הזה לשעון חורף.

Today, on the two o'clock news in the afternoon, they started with this, with portending about the rain tomorrow, and continued until the evening. I looked through my window and didn't notice any shadow of a cloud, let alone a real cloud. The sky was completely clear of clouds the whole afternoon, also when it dipped the sun in the sea for its night sleep. I lit the Shabbat candles and prayed that it will stay that way also tomorrow. As far as I'm concerned, the rain may start tomorrow night (I allow it), it will fit well this stupid change to the winter clock.

The Smurfs – Happy Birthday

אני שואלת את עצמי ואת היקום, למה בשבת? מה יש לגשם לרדת בשבת, כשאנו רוצות לחגוג, להנות, לטייל? למה לא ביום ראשון? חזאים, נא להזיז את הגשם לימות החול!

I ask myself and the universe, why on Shabbat? Why does the rain have to fall on Shabbat, when we want to celebrate, have fun, to travel? Why not on Sunday? Forecasters, please shift the rain to weekday!

Happy Birthday with Sand Art

 

שוברת לבבות Heartbreaker

Dionne Warwick – Heartbreaker

 

כל הלילה ירד הגשם וגרם לי לחלום חלומות על מים, בעיקר שוצפים כמו מפלים. במהלך היום, הטריד הגשם לסרוגין, מציף את העיר בנחלים שזרמו לאורך שפות המדרכות, הלא הן אבני השפה.

The rain fell down all night long, causing me to dream dreams about water, especially raging fury like waterfalls. During the day, the rain bothered off and on, flooding the city with streams that flowed along the edges of the sidewalks, the curbs.

Pat Benatar – Heartbreaker